Potpisana sistematizacija za radnike ZET-a

02. travnja 2023.

Potpisana sistematizacija za radnike ZET-a

Potpisana sistematizacija za radnike ZET-a

Pregovarački odbor poslodavca i pregovarački odbor reprezentativnih sindikata potpisali su novu sistematizaciju za radnike ZET-a u petak, 31. ožujka 2023. godine.
 
Nova sistematizacija donesena je kao dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike u trgovačkom društvu ZET d.o.o. te su njome definirane grupe složenosti poslova s pojedinačnim koeficijentima složenosti poslova i stručnim spremama, a također su obuhvaćeni i dodaci za otežane uvjete rada.
 
Rezultat je to zajedničke obveze preuzete prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora 8. veljače. Time smo pokazali da obaveze koje smo preuzeli doista i ispunjavamo, te da sustavno ulažemo u partnerski odnos sa sindikatima kao socijalnim partnerima.
 
Nova sistematizacija je donesena na obostrano zadovoljstvo i u dogovorenom roku, zahvaljujući intenzivnoj suradnji i dijalogu između Uprave ZET-a i reprezentativnih sindikata.
 
Navedeno predstavlja značajan iskorak koji su radnici ZET-a čekali dugi niz godina, a zahvaljujući kojemu su u suradnji s našim socijalnim partnerima, odnosno sindikatima, stvoreni preduvjeti za unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada.

Top