Izrađena je studija Građevinskog fakulteta o razvoju tramvajskog prometa Grada Zagreba

17. lipnja 2022.

Izrađena je studija Građevinskog fakulteta o razvoju tramvajskog prometa Grada Zagreba

Izrađena je studija Građevinskog fakulteta o razvoju tramvajskog prometa Grada Zagreba

ZET d.o.o. je u listopadu 2018. godine ugovorio uslugu izrade Studije razvoja tramvajskog prometa grada Zagreba. Cilj Studije je provesti sveobuhvatnu analizu tramvajskog prometnog sustava na području Grada Zagreba. Studija obuhvaća analizu sa stajališta upravljanja, stanja infrastrukture i voznog parka, organizacije prijevoza te sustava naplate i sigurnosti.

Na temelju provedene analize dodijeljena je ocjena stanja tramvajskog prometnog sustava i na temelju prognoze prometne potražnje predložen je smjer razvoja tramvajskog prometnog sustava. Predloženi razvoj tramvajskog prometnog sustava ima za cilj dugoročnu održivost i konkurentnost u tramvajskom prometnom sustavu.

Analiza tramvajske infrastrukture uključuje pojedine analize provedene od strane Građevinskog fakulteta, točnije analiza kolosijeka, tramvajskih stajališta, kontaktnog voda, ispravljačkih stanica i pripadne kabelske infrastrukture. U konačnoj Studiji objedinjene su sve analize te su rezultati opisani u elaboratima - Analiza stanja tramvajskog kolosijeka, Analiza stanja kontaktne mreže i Analiza stanja ispravljačkih stanica i pripadne kabelske infrastrukture (elektrotehnički elaborat; geotehnički elaborat; arhitektonsko/urbanistički elaborat).

Rezultati Studije bit će korišteni u budućim projektima koje ZET planira pokrenuti. Studija je isporučena u srpnju 2020. godine, a provedena je u cilju povećanja kvalitete i održivosti usluge tramvajskog prometa.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ZET d.o.o.
EU fondovi ESF OP
Top