Završena je modernizacija tri ključne ispravljačke stanice

17. lipnja 2022.

Završena je modernizacija tri ključne ispravljačke stanice

Završena je modernizacija tri ključne ispravljačke stanice

Ispravljačke stanice ključna su postrojenja električne vuče za potrebe stalnog napajanja tramvajskih vozila na cjelokupnoj mreži grada Zagreba. Paralelno s razvojem Zagreba rastu i potrebe za još dostupnijom uslugom javnog gradskog prijevoza.
Kako bi se osigurala veća razina pouzdanosti i frekventnosti tramvajskog prometa, bilo je od iznimnog značaja provesti modernizaciju ispravljačkih stanica čija prosječna starost iznosi oko 40 godina. Zbog navedenog, one sve teže odgovaraju tehničkim zahtjevima koje sa sobom nosi spomenuti razvoj grada i porast potražnje za uslugom javnog gradskog prijevoza.

U Zagrebu postoji 15 ispravljačkih stanica od kojih su modernizirane tri najvažnije: IS Daničićeva, IS Patačićkina te IS Zvijezda.

lS Patačićkina ima iznimnu važnost za cjelokupnu infrastrukturu, obzirom da napaja 11 sekcija u gradskom središtu, koje je najveće sjecište tramvajskih linija zbog lokacija poput Trga bana Josipa Jelačića i Glavnog kolodvora.
IS Daničićeva također predstavlja vrlo važno mjesto jer napaja osam sekcija kontaktne mreže. Oprema je bila zastarjela i zahtjevna za održavanja, a zaštita od prenapona sve teže zadovoljava zahtjeve suvremene prakse te je povremeno dolazilo do padova napona koji su utjecali na redovno funkcioniranje tramvajskog prometa.

IS Zvijezda također je sadržavala zastarjelu opremu, a samo stanje objekta zahtjevalo je prioritetnu modernizaciju. Navedeno stanje dovelo je do ograničenja brzine na pojedinim dionicama tramvajske mreže.
Suvremena oprema koja je ugrađena u ispravaljčke stanice osigurat će posebnu zaštitu uz povećanu razinu nadzora i upravljanja.
Zahvaljujući modernizaciji ovih ispravljačkih stanica, osigurana je visoka razina stabilnosti elektro – energetskog sustava, a što osigurava još kvalitetnije funkcioniranje tramvajskog prometa zbog smanjenja negativnih efekata koji su bili prisutni prije modernizacije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ZET d.o.o.
EU fondovi ESF OP
Top