Autobus vozi u dnevnom i noćnom prometu na svim linijama naše prometne mreže.
Iskazane cijene uključuju zakup, izradu, apliciranje, održavanje i uklanjanje promidžbene poruke.

Pojedinačna površina

Pojedinačna površina

Opis: željena dužina x 0,50 metara

Cijena (bez PDV-a): 

1 metar x 0,70 metara

1 mjesec - 1.510,00 kn
3 mjeseca - 3.210,00 kn
6 mjeseci - 4.910,00 kn
12 mjeseci - 7.300,00 kn
 

Površine u cijelosti bez stakala

Površine u cijelosti bez stakala

Opis: Promidžbena poruka bez staklenih površina izrađuje se u tri boje, svaka sljedeća uvećava cijenu za 5%. Cijela ili dijelovi poruke mogu se izraditi u full coloru što uvećava cijenu za 590,00 kuna po dužnom metru.

Cijena (bez PDV-a): 

6 mjeseci - 39.800,00 kn
12 mjeseci - 53.000,00 kn
 

Jumbo bočna površina

Jumbo bočna površina

Opis: Naljepnica u digitalnom tisku na bočnoj stranici i preko staklene površine 250 x 250 cm i 410 x 250 cm

Cijena (bez PDV-a): 

250 x 250 cm:
1 mjesec - 7.980,00 kn
3 mjeseca - 14.780,00 kn
6 mjeseci - 18.380,00 kn
12 mjeseci - 43.980,00 kn
 
410 x 250 cm:
1 mjesec - 9.900,00 kn
3 mjeseca - 13.900,00 kn
6 mjeseci - 22.900,00 kn
12 mjeseci - 54.900,00 kn

 

Površine u cijelosti sa staklima

Površine u cijelosti sa staklima

Opis: Naljepnica u digitalnom tisku preko cijelog vozila, uključujući staklene površine

Cijena (bez PDV-a): 

1 mjesec - 38.000,00 kn
3 mjeseca - 55.500,00 kn
6 mjeseci - 64.400,00 kn
12 mjeseci - 78.000,00 kn
 

Jumbo stražnja površina sa staklima

Jumbo stražnja površina sa staklima

Opis: Naljepnica u digitalnom tisku na stražnjoj površini vozila, uključujući staklo 250x250 cm

Cijena (bez PDV-a): 

1 mjesec - 10.000,00 kn
3 mjeseca - 14.970,00 kn
6 mjeseci - 21.620,00 kn
12 mjeseci - 30.860,00 kn
 

Jumbo stražnja površina

Jumbo stražnja površina

Opis: Naljepnica u digitalnom tisku na stražnjom dijelu vozila bez staklene površine 180x70 cm

Cijena (bez PDV-a): 

1 mjesec - 8.540,00 kn
3 mjeseca - 13.510,00 kn
6 mjeseci - 20.160, 00 kn
12 mjeseci - 29.400,00 kn

Top