Zagrebački holding d.o.o.
Mapa weba Interno-prijava Kontakti
Javni prijevoz u Zagrebu
tramvajima, autobusima, uspinjačom i specijaliziranim vozilima
 
 

Besplatan prijevoz

 
Korisnici koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz, odnosno za koje prijevoznu uslugu plaća Grad, utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi.

Korisnike besplatne godišnje ili mjesečne karte ZET-a, na njihov zahtjev, utvrđuje nadležan gradski ured i to na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava.

ZET će tek na temelju popisa korisnika prava, koje izdaju, odnosno ažuriraju nadležni gradski uredi, izdavati pretplatne karte, odnosno nadopunjavati ih besplatnim pretplatnim kuponima.

Svi putnici, bez obzira na kategoriju i dob, trebaju imati valjanu kartu ZET-a

Grad Zagreb i Zagrebački električni tramvaj socijalno su osjetljivi partneri prema najugroženijim korisničkim skupina javnog gradskog prijevoza.

Kako bi se što većem broju umirovljenika osigurale i dodatne pogodnosti, resorni gradski uredi i ZET omogućili su besplatan prijevoz i na izvanrednoj liniji za Sljeme.

Podsjećamo, važeća Odluka o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, kojom su utvrđena i regulirana prava za besplatan prijevoz, obuhvaća i  kategoriju umirovljenika.

Tako, pravo na bespalatan prijevoz mogu ostvariti umirovljenici kojima mjesečni prihod, odnosno mirovina ne prelazi 3200 kuna mjesečno.

Nakon što im nadležni gradski uredi odobre zahtjeve za besplatnim prijevozom, ostvaruju pravo na korištenje redovnih tramvajskih i autobusnih linija i to na administrativnom području grada.

Međutim, pravo na besplatan prijevoz izvanrednom linijom za Sljeme ostvaruju svi oni umirovljenici koji su izradili umirovljeničku pretplatnu kartu ZET-a, bez obzira imaju li aktivan pretplatni kupon ili ne.

Prilikom ulaska u autobus izvanredne linije Mihaljevac - Sljeme, umirovljenici će svoj status dokazati uz predočenje pretplatne karte vozaču, na kojoj je, nakon prislanjanja kartice na za to predviđeni uređaj, vidljiv status umirovljenika.
 

Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu kartu ZET-a:       

Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je da pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a imaju umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kn mjesečno, te osobe starije od 65 godina života koje nisu korisnici mirovine, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kn mjesečno, korisnici pomoći za uzdržavanje nesposobni za rad i privređivanje, kao i osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

Prava ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gardu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se u pisarnicama Područnih ureda gradske uprave prema mjestu stanovanja, a uredno popunjenom i potpisanom Zahtjevu potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:
 • presliku osobne iskaznice
 • zadnji odrezak hrvatske mirovine
 • zadnji odrezak ili potvrda o inozemnoj mirovini samo ako je u inozemstvu ostvaren dio radnog staža
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobe koje ne primaju mirovinu, o tome da nisu korisnici inozemne ili hrvatske mirovine
 • Nalaz i mišljenje PTV-a, Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odrezak od zadnje isplaćene pomoći za zajamčenu minimalnu naknadu (za korisnike pomoći za uzdržavanje nesposobne za rad i privređivanje)
 • izvršno rješenje "Centra za socijalnu skrb Zagreb" o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja
Budući da nadležni gradski uredi imaju uvid u sustav EDIP (Evidencija dohodaka i primitaka) Porezne uprave, stranke koje podnose zahtjev za ostvarivanje prava na besplatan prijevoz u jednom od navedenih statusa, odnosno korisničkih skupina, ne trebaju dostavljati Potvrdu o visini dohotka.

ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8.30 do 15.30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8.30 do 18.00 sati, na sljedećim adresama:
 • PU Centar- Ilica 25
 • PU Črnomerec- Trg Francuske Republike 15
 • PU Dubrava- Dubrava 49
 • PU Maksimir- Petrova 116
 • PU Medveščak- Draškovićeva 15
 • PU Novi Zagreb- Avenija Dubrovnik 12
 • PU Pešćenica- Zapoljska 1
 • PU Sesvete- Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete
 • PU Susedgrad- Sigetje 2
 • PU Trešnjevka- Park Stara Trešnjevka 2
 • PU Trnje-Ulica grada Vukovara 56 a

Nakon predaje propisane dokumentacije, ZET-u će biti dostavljen popis odobrenih zahtjeva, nakon čega korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili. Zahtjevi za izradu pretplatnih karata mogu se predati na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a.
 


Učenici i studenti

 
Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju redoviti učenici i studenti, državaljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu obiteljskog domaćinstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna. Korisnike na njihov zahtjev, utvrđuje gradski ured nadležan za obrazovanje, kulturu i sport, na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava, a popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti:
 • popunjen i potpisan obrazac izjave o članovima kućanstva
 • potvrde o redovitom školovanju, statusu redovitog studenta, odnosno apsolventa sa studentskim pravima
 • obostrane preslike osobnih iskaznica podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva starijih od 18 godina.

Sukladno Odluci, prava ostvaruju i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8.00 do 15.30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8.00 do 18.00 sati, na sljedećim adresama:
 • Centar - Ilica 25
 • Črnomerec - Trg Francuske Republike 15
 • Dubrava - Dubrava 49
 • Maksimir - Petrova 116
 • Medveščak - Draškovićeva 15
 • Novi Zagreb - Avenija Dubrovnik 12
 • Peščenica - Zapoljska 1
 • Sesvete - Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete
 • Susedgrad - Sigetje 2
 • Trešnjevka - Park Stara Trešnjevka 2
 • Trnje - Ulica grada Vukovara 56a 

Nakon predaje propisane dokumentacije, ZET-u će biti dostavljen popis odobrenih zahtjeva, nakon čega korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili. Zahtjevi za izradu pretplatnih karata mogu se predati na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a.
 


Nezaposlene osobe


Pravo može ostvariti nezaposlena osoba, kada su kumulativno stečeni slijedeći uvjeti:
 • prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu
 • ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva
 • ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi
 • te ako su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva, ostvareni u 2016. godini, jednaki ili manji od 2.000,00 kuna.
Napomena: Sukladno čl. 3 Odluke o socijalnoj skrbi, zahtjev mogu podnijeti i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem u Gradu Zagrebu, kojima je međunarodna zaštita odobrena sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za gospodarstvo rad i poduzetništvo, a popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti:
 • uredno popunjenu i potpisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
 • obostrane preslike osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i obostrane preslike osobnih iskaznica svih članova kućanstva starijih od 18 godina
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a i obrazac izjave o sastavu kućanstva dostupni su u svim pisarnicama područnih ureda gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr ; poveznica: socijalna prava-nezaposleni).

Korisnici prava na besplatnu mjesečnu kartu ZET-a za nezaposlene osobe, koji su to pravo ostvarivali u 2016. godini, dužni su radi obnavljanja prava , od 1. ožujka 2017., do 31. svibna 2017. godine, ponovno predati zahtjev te priložiti gore navedene isprave.

ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8.00 do 15.30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8.00 do 18.00 sati, na sljedećim adresama:

 • PU Centar – Ilica 25
 • PU Črnomerec – Trg Francuske Republike 15
 • PU Dubrava – Dubrava 49
 • PU Maksimir – Petrova 115
 • PU Medveščak – Draškovićeva 15
 • PU Pešćenica – Zapoljska 1
 • PU Novi Zagreb – Avenija Dubrovnik 12
 • PU Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4
 • PU Susedgrad – Sigetje 2
 • PU Trešnjevka – Park Stara Trešnjevka 2
 • PU Trnje – Ulica Grada Vukovara 56 a
Popis odobrenih i odbijenih zahtjeva bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Grada Zagreba.
Nakon predaje propisane dokumentacije, ZET-u će biti dostavljen popis odobrenih zahtjeva, nakon čega korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili. Zahtjevi za izradu pretplatnih karata mogu se predati na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a.
 

 

Osobe s invaliditetom

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju:

 • slijepe, gluhe i gluhoslijepe osobe,
 • teško, teže i umjereno mentalno retardirane osobe koje polaze radno-proizvodnu aktivnost, logopedski tretman ili fizikalnu terapiju,
 • osobe s utvrđenim funkcionalnim poremećajima i motoričkim oštećenjima ekstremiteta što su uzrokovani bolestima i ozljedama te prirođenim malformacijama i deformitetima neurološkoga (multipla skleroza, miastenija gravis, cerebralna paraliza), mišićnoga koštanog sustava (mišićna distrofija), drugih organskih sustava (bulozna epodermoliza, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici) kao i osobe s traumatskim amputacijama ili stečenim gubicima ekstremiteta, koje zbog navedenih bolesti, oštećenja i funkcionalnih poremećaja imaju postotak tjelesnog oštećenja od najmanje 70%,
 • osobe liječene zbog dijagnoza iz skupine težih duševnih bolesti te autizma koje su trajno nesposobne za rad, privređivanje i samostalni život. 
Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti:
 • dokaz o invaliditetu (Rješenje ili Nalaz i mišljenje)
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje od nadležne službe za zapošljavanje ili potvrdu o statusu osiguranika HZMO-a)
 • za umirovljenike – Rješenje o mirovini ili zadnji odrezak od mirovine
 • za učenike i studente -  Potvrda o školovanju ili studiranju
 • preslika važeće osobne iskaznice (za osobe koje nemaju osobnu iskaznicu – Uvjerenje o prebivalištu iz MUP-a koje nije starije od 6.mjeseci)
Zahtjevi se predaju isključivo u pisarnicama Područnih ureda gradskih upravnih tijela Grada Zagreba svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati, i to na sljedećim lokacijama:
 • PU Centar – Ilica 25
 • PU Črnomerec – Trg Francuske Republike 15
 • PU Dubrava – Dubrava 49
 • PU Maksimir – Petrova 116
 • PU Medveščak – Draškovićeva 15
 • PU Novi Zagreb– Avenija Dubrovnik 12
 • PU Pešćenica – Zapoljska 1
 • PU Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4
 • PU Susedgrad- Sigetje 2
 • PU Trešnjevka – Park Stara Trešnjevka 2
 • PU Trnje – Ulica grada Vukovara 56a
Nakon predaje propisane dokumentacije, ZET-u će biti dostavljen popis odobrenih zahtjeva, nakon čega korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili. Zahtjevi za izradu pretplatnih karata mogu se predati na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a.
 
 

Obitelj smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja

 
Odlukom o socijalnoj skrbi, utvrđeno je da  pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a,  između ostalih korisnika, imaju i članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tj. ukoliko su korsnici obiteljske invalidnine u navedenom statusu i ako su stečeni slijedeći uvjeti:
 • prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu
 • ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi
Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je podnijeti zahtjev Odsjeku za upravni postupak Odjela za branitelje Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Područni ured Črnomerec, Trg Francuske Republike15 ili Područni ured Dubrava, Avenija Dubrava 49.
 
Zahtjevi se predaju u uredovno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak od 8,00-15,30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8,00-18,00 sati.
 
Korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili i to u ZET-ovom Uredu karata, Ozaljska 105.

Potrebni dokumenti: Zahtjev za ostvarivanje prava
 

 Dobrovoljni darivatelji krvi 

Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je kako pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a imaju dobrovoljni darivatelji krvi i to muškarci koji su krv dali trideset i više puta i žene koje su krv dale dvadeset i više puta, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi!

Prava ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Pravo može ostvariti dobrovoljni darivatelj krvi, kada su stečeni slijedeći uvjeti: 
 • prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu;
 • ako je krv dao trideset i više puta (muškarci), odnosno dvadeset i više puta (žene);
 • ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi;
Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za zdravstvo, a popunjenom i potpisano zahtjevu potrebno je priložiti: 
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju davanja (original);
 • obostrana preslika osobne iskaznice;
 • potvrda poslodavca – za zaposlene
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – za nezaposlene osobe
 • rješenje o mirovini – za umirovljenike
Zahtjevi se predaju u pisarnici Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1 (prizemlje) i u pisarnici Gradskog ureda za zdravstvo, Draškovićeva 15 (III kat) i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 15.30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8 do 18 sati.

Nakon predaje propisane dokumentacije, ZET-u će biti dostavljen popis odobrenih zahtjeva, nakon čega korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili. Zahtjevi za izradu pretplatnih karata mogu se predati na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a.