ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.


Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup zemljišta za postavljanje reklamnih panoa možete preuzeti OVDJE.JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto :

17. prosinca 2018.

Naziv radnog mjesta: "PROJEKTANT II", u Tehničkoj službi, Odjel investicija i projekata

Broj radnika - 2 izvršitelja

Vrsta radnog odnosa: ODREĐENO VRIJEME ( 1 godina - uz probni rad od 60 dana)

Potrebna stručna sprema i smjer: VSS (elektrotehnički smjer, strojarski smjer)

Radno iskustvo: 1 godina

Rok za dostavu ponuda: 8 dana

Dokazi uz ponudu:
 • molba i životopis,
 • ispunjen i potpisan Obrazac (preuzeti OVDJE i ispuniti)  
 • diploma o završenom obrazovanju
 • potvrda o radnom iskustvu - 1 godina
 • e-ispis HZMO
 • preslika osobne iskaznice
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) , dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ce nacionalne manjine.

Temeljem obaveza koje proizlaze za sve subjekte iz Opće uredbe o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka), ZET prikuplja i obrađuje osobne podatke sadržane u traženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu poduzimanja postupaka u smislu zasnivanja radnog odnosa, što čini zakonitu svrhu obrade osobnih podataka na temelju čl.6. st.1. točka c) Uredbe. Sva predana dokumentacija čuvat će se 5 godina nakon završetka selekcijskog postupka po javnom pozivu.

ZET je svjestan kako su osobni podaci kandidata njegovo vlasništvo te, iako su ti podaci neophodni za prijavu na Javni poziv, kandidati u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka, zajamčena navedenom Uredbom.

Ponuda se podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105,
10 000 Zagreb
s naznakom
"Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje" 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto :

17. prosinca 2018.

Naziv radnog mjesta: "SAMOSTALNI TEHNOLOG II", u Tehničkoj službi, Odjel vozila

Broj radnika - 2 izvršitelja

Vrsta radnog odnosa: ODREĐENO VRIJEME ( 1 godina - uz probni rad od 60 dana)

Potrebna stručna sprema i smjer: VSS (elektrotehnički smjer, strojarski smjer)

Radno iskustvo: 1 godina

Rok za dostavu ponuda: 8 dana

Dokazi uz ponudu:
 • molba i životopis,
 • ispunjen i potpisan Obrazac (preuzeti OVDJE i ispuniti)  
 • diploma o završenom obrazovanju
 • potvrda o radnom iskustvu - 1 godina
 • e-ispis HZMO
 • preslika osobne iskaznice
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) , dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ce nacionalne manjine.

Temeljem obaveza koje proizlaze za sve subjekte iz Opće uredbe o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka), ZET prikuplja i obrađuje osobne podatke sadržane u traženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu poduzimanja postupaka u smislu zasnivanja radnog odnosa, što čini zakonitu svrhu obrade osobnih podataka na temelju čl.6. st.1. točka c) Uredbe. Sva predana dokumentacija čuvat će se 5 godina nakon završetka selekcijskog postupka po javnom pozivu.

ZET je svjestan kako su osobni podaci kandidata njegovo vlasništvo te, iako su ti podaci neophodni za prijavu na Javni poziv, kandidati u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka, zajamčena navedenom Uredbom.

Ponuda se podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105,
10 000 Zagreb
s naznakom
"Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje" 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto :

17. prosinca 2018.

Naziv radnog mjesta: "SAMOSTALNI REFERENT II", u Službi sigurnosti i zaštite, Odjel zaštite na radu

Broj radnika - 1 izvršitelj

Vrsta radnog odnosa: ODREĐENO VRIJEME ( 1 godina - uz probni rad od 60 dana)

Potrebna stručna sprema i smjer: VSS (tekstilno tehnološki smjer)

Radno iskustvo: /

Rok za dostavu ponuda: 8 dana

Dokazi uz ponudu:
 • molba i životopis,
 • ispunjen i potpisan Obrazac (preuzeti OVDJE i ispuniti)  
 • diploma o završenom obrazovanju
 • e-ispis HZMO
 • preslika osobne iskaznice
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) , dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ce nacionalne manjine.

Temeljem obaveza koje proizlaze za sve subjekte iz Opće uredbe o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka), ZET prikuplja i obrađuje osobne podatke sadržane u traženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu poduzimanja postupaka u smislu zasnivanja radnog odnosa, što čini zakonitu svrhu obrade osobnih podataka na temelju čl.6. st.1. točka c) Uredbe. Sva predana dokumentacija čuvat će se 5 godina nakon završetka selekcijskog postupka po javnom pozivu.

ZET je svjestan kako su osobni podaci kandidata njegovo vlasništvo te, iako su ti podaci neophodni za prijavu na Javni poziv, kandidati u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka, zajamčena navedenom Uredbom.

Ponuda se podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105,
10 000 Zagreb
s naznakom
"Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje" 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Top