Ponude na javni poziv podnose se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:

Poslovi ljudskih resursa
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Ozaljska 105,
10 110 Zagreb,
S naznakom „Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje ".
 
Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Ovaj javni poziv za prikupljanje ponuda nije obvezujući. S prijavnom dokumentacijom se postupa sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 - pročišćeni tekst) te se ista ne vraća.
Kandidatom za objavljeno radno mjesto iz javnog poziva smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu za posao te ispunjava sve tražene uvjete iz javnog poziva.
Nepravodobne prijave za posao, bez dokaza o ispunjavanju uvjeta, neće se razmatrati.

Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje javne pozive za iskazivanje ineresa za slobodna radna mjesta:

Datum objave: 1. lipnja 2018.godine

VOZAČ - PARKIRAČ
Broj radnika : 5 izvršitelja
Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme (1 godina)
Potrebna stručna sprema i smjer: SSS, vozač cestovnog motornog vozila, važeća vozačka dozvola "D" kategorije,
Radno iskustvo: /
Posebni uvjeti: 
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vozača - parkirača
  • periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika ("KOD 95")
  • posjedovanje "kartice vozača" (memorijska kartica za digitalni tahograf)
Uvjeti rada: rad u smjenama, subotom, nedjeljom i blagdanom
Rok za dostavu ponuda: 8 dana

Potrebni dokazi uz ponudu:
  • molba
  • životopis
  • svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju u zanimanju vozač cestovnog motornog vozila
  • e-ispis sa HZMO-a
  • uvjerenje o nekažnjavanju
  • preslike: važeće vozačke dozvole "D" kategorije, kartice vozača, potvrde o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača za prijevoz putnika ("KOD 95"), osobne iskaznice
 
Top