Ponude na javni poziv podnose se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:

Poslovi ljudskih resursa
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Ozaljska 105,
10 110 Zagreb,
S naznakom „Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje ".
 
Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Ovaj javni poziv za prikupljanje ponuda nije obvezujući. S prijavnom dokumentacijom se postupa sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 - pročišćeni tekst) te se ista ne vraća.
Kandidatom za objavljeno radno mjesto iz javnog poziva smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu za posao te ispunjava sve tražene uvjete iz javnog poziva.
Nepravodobne prijave za posao, bez dokaza o ispunjavanju uvjeta, neće se razmatrati.

Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje javne pozive za iskazivanje ineresa za slobodna radna mjesta:

Datum objave: 6. travnja 2018.godine

ORGANIZATOR III, (Služba ekonomsko - financijskih poslova, Odjel prodaje karata i tarifni sustav)
Broj radnika : 1 izvršitelj
Vrsta radnog odnosa: Određeno vrijeme od 1 godine uz probni rad od 60 dana
Potrebna stručna sprema i smjer: VŠS ekonomskog smjera
Radno iskustvo: nije potrebno
Posebni uvjeti: /
Uvjeti rada:/
Rok za dostavu ponuda: 3 dana

Potrebni dokazi uz ponudu:
 
  • molba
  • životopis
  • preslika diplome
  • potvrda o stažu sa HZMO-a
Top