Ponude na javni poziv podnose se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Ozaljska 105,
10 110 Zagreb,
S naznakom „Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje ".
 
Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Ovaj javni poziv za prikupljanje ponuda nije obvezujući. S prijavnom dokumentacijom se postupa sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 - pročišćeni tekst) te se ista ne vraća.
Kandidatom za objavljeno radno mjesto iz javnog poziva smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu za posao te ispunjava sve tražene uvjete iz javnog poziva.
Nepravodobne prijave za posao, bez dokaza o ispunjavanju uvjeta, neće se razmatrati.
 


Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje javne pozive za iskazivanje ineresa za slobodna radna mjesta:

Datum objave: 8. siječnja 2018. godine

Kontrolor otpremnik tramvaja (Služba za nadzor, upravljanje i razvoj prometa)
Broj radnika : 2 radnika
Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme od 1 godine
Potrebna stručna sprema i smjer: VŠS, inženjer prometa
Radno iskustvo: 1 godina
Posebni uvjeti: zdravstvena sposobnost - rad na otvorenom, izloženost visokim i noskim temperaturama
Uvjeti rada: moguć rad u smjenama, subotom, nedjeljom i blagdanima
Rok za dostavu ponuda: 8 dana
Potrebni dokazi uz ponudu:
 
  • molba, životopis,
  • preslika diplome
  • potvrda o stažu sa sa HZMO-a,
  • potvrda o radnom islustvu u trajanju od 1 godine

Datum objave: 8. siječnja 2018. godine

Kontrolor otpremnik autobusa (Služba za nadzor, upravljanje i razvoj prometa)
Broj radnika : 2 radnika
Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme od 1 godine
Potrebna stručna sprema i smjer: VŠS, inženjer prometa
Radno iskustvo: 1 godina
Posebni uvjeti: zdravstvena sposobnost - rad na otvorenom, izloženost visokim i noskim temperaturama
Uvjeti rada: moguć rad u smjenama, subotom, nedjeljom i blagdanima
Rok za dostavu ponuda: 8 dana
Potrebni dokazi uz ponudu:
 
  • molba, životopis,
  • preslika diplome
  • potvrda o stažu sa sa HZMO-a,
  • potvrda o radnom islustvu u trajanju od 1 godine
 
Top