1. 12:15:00 - Dubec
 2. 12:22:30 - Ninska
 3. 12:23:50 - Sesvete-izlaz
 4. 12:24:20 - Sesvete-ukrcaj
 5. 12:25:20 - Bistrička-Zagrebačka
 6. 12:28:20 - Kašinska-rasadnik
 7. 12:29:20 - Vugrovečka 21
 8. 12:30:00 - Vugrovečka 42
 9. 12:30:40 - Vugrovečka 70
 10. 12:32:00 - Aleja mira
 11. 12:33:20 - Mark.polje-raskrižje
 12. 12:34:50 - Škola Vugrovec
 13. 12:36:10 - Vugrovec kod crkve
 14. 12:37:10 - Vugrovec D.-groblje
 15. 12:38:50 - Vugrovečka-Grljakova
 16. 12:39:20 - Vugrovečka-Vukasi
 17. 12:40:00 - Gornji Vugrovec 58
 18. 12:41:00 - Židaki
 19. 12:42:30 - Rožići
 20. 12:43:40 - Goranec
Na predviđeno vrijeme dolaska može utjecati stanje u prometu, vremenski uvjeti, radovi na trasi ili drugi neplanirani događaji.
Top