1. 12:00:00 - Dubec
 2. 12:07:30 - Ninska
 3. 12:08:50 - Sesvete-izlaz
 4. 12:09:20 - Sesvete-ukrcaj
 5. 12:10:20 - Bistrička-Zagrebačka
 6. 12:13:20 - Kašinska-rasadnik
 7. 12:14:20 - Vugrovečka 21
 8. 12:15:00 - Vugrovečka 42
 9. 12:15:40 - Vugrovečka 70
 10. 12:17:00 - Aleja mira
 11. 12:18:20 - Mark.polje-raskrižje
 12. 12:19:50 - Škola Vugrovec
 13. 12:21:10 - Vugrovec kod crkve
 14. 12:22:10 - Vugrovec D.-groblje
 15. 12:23:50 - Vugrovečka-Grljakova
 16. 12:24:20 - Vugrovečka-Vukasi
 17. 12:25:00 - Gornji Vugrovec 58
 18. 12:26:00 - Židaki
 19. 12:27:30 - Rožići
 20. 12:28:40 - Goranec
Na predviđeno vrijeme dolaska može utjecati stanje u prometu, vremenski uvjeti, radovi na trasi ili drugi neplanirani događaji.
Top