1. 14:20:00 - Dubec
 2. 14:27:30 - Ninska
 3. 14:28:50 - Sesvete-izlaz
 4. 14:29:20 - Sesvete-ukrcaj
 5. 14:30:20 - Bistrička-Zagrebačka
 6. 14:33:20 - Kašinska-rasadnik
 7. 14:34:20 - Vugrovečka 21
 8. 14:35:00 - Vugrovečka 42
 9. 14:35:40 - Vugrovečka 70
 10. 14:37:00 - Aleja mira
 11. 14:38:20 - Mark.polje-raskrižje
 12. 14:39:50 - Škola Vugrovec
 13. 14:41:10 - Vugrovec kod crkve
 14. 14:42:10 - Vugrovec D.-groblje
 15. 14:43:50 - Vugrovečka-Grljakova
 16. 14:44:20 - Vugrovečka-Vukasi
 17. 14:45:00 - Gornji Vugrovec 58
 18. 14:46:00 - Židaki
 19. 14:47:30 - Rožići
 20. 14:48:40 - Goranec
Na predviđeno vrijeme dolaska može utjecati stanje u prometu, vremenski uvjeti, radovi na trasi ili drugi neplanirani događaji.
Top