Zagrebački holding d.o.o.
Mapa weba Interno-prijava Kontakti
Javni prijevoz u Zagrebu
tramvajima, autobusima, uspinjačom i specijaliziranim vozilima
 
 

ZET - Ambasador alternativnih goriva 2016.

Dani alternativnih goriva i 14. LPG Summit jadransko-jonske Euroregije (geografski: Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Albanija i Grčka), najveći takve vrste u ovom dijelu Europe, održavaju se od 30. studenoga do 2. prosinca u Stubičkim Toplicama. Organizator je tvrtka EURO Energy, suorganizator Hrvatska gospodarska komora, a sve pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Više od 200 sudionika iz 29 zemalja tijekom rasprava o aktualnim temama donosit će zaključke o trendovima gospodarskog razvoja tog sektora.

- Hrvatska ima, zbog svojih energetskih potencijala, mogućnost pokazati koliko je energetski neovisna i kakve mogućnosti pruža za razvoj alternativnih goriva s obzirom na vlastite izvore, posebice ukapljenoga naftnog plina kojeg Hrvatska ima više od vlastitih potreba, te prirodnog plina i električne energije koje ima u dostatnim količinama i za alternativnu uporabu, istaknuo je Josip Kelemen, potpredsjednik Zajednice za ukapljeni naftni plin pri HGK.

Tijekom međunarodnog Foruma & Medijskog festivala pod nazivom “Alternativna goriva 2016”, dodijeljena su 44 počasna naziva i diplome pravnim i fizičkim osobama koje su svojim djelovanjima na ovom području zaslužno stekle naziv ambasadora alternativnih goriva. Jedan od počasnih naziva – znaka izvrsnosti, Ambasadora alternativnih goriva 2016. dobio je i ZET, a priznanje je preuzela voditeljica Podružnice, Ljuba Žgela. Osim ZET-a, znak izvrsnosti primio je i Grad Zagreb, te posebno gradonačelnik grada Zagreba, Milan Bandić.

Grad Zagreb i ZET ekološki svjesni
Svemu su prethodila predstavljanja i rasprave na Forumu „Alternativna goriva – jučer, danas i sutra“. ZET-ova dosadašnja iskustva u korištenju CNG goriva predstavili su Dinko Butković i Helena Karara Herceg.
Naglasili su i podsjetili kako su se Grad Zagreb i podružnica ZET, Zagrebačkog holdinga, prvi u Hrvatskoj odvažili nabaviti ekološki prihvatljivija vozila, autobuse na pogon prirodnim stlačenim plinom, prvenstveno kao doprinos ekologiji, ali u konačnici i smanjenju troškova poslovanja. Punih 125 godina iskustva u prijevozu putnika to je jednostavno zahtijevalo. Održanje mobilnosti, zahtjevi za poboljšanjem kvalitete zraka kroz smanjenje emisije ispušnih plinova, kao i nužnost da se pokuša zaustaviti razvitak efekta staklenika, bili su odlučujući pri donošenju odluke.

Studija opravdanosti uvođenja plina kao goriva za vozila GKG, prethodnika Zagrebačkog holdinga, napravljena je 2006. godine uz poseban osvrt na vozila u javnom gradskom prijevozu putnika, odnosno uključivanje CNG autobusa u vozni park ZET-a.
Uvođenje novih autobusa u promet nije uključivalo samo novu vrstu goriva, već i nove tehnologije pogonskih motora autobusa, standarda EEV za solo i zglobne autobuse te Euro VI normi za minibuseve koji su zamijenili rashodovane autobuse s motorima standarda Euro II i Euro III.

ZET danas
Danas ZET u voznom parku ima 76 plinskih gradskih niskopodnih autobusa, i to od 2009. godine 40 zglobnih i 20 klasičnih autobusa te od 2015. još 16 mini autobusa.
Prirodni plin jedan je od nositelja energije danas, s dobrom perspektivom i za budućnost. Opskrba preko europske plinovodne mreže pokriva već sada gotovo cijeli prostor Lijepe naše. Prirodni plin prije svega ekološki je gotovo idealno pogonsko gorivo jer pri njegovu sagorijevanju u motoru vozila gotovo i nema emisija čestica, a ispušni su plinovi bez mirisa. Reguliranim ispuhom autobusi pokretani prirodnim stlačenim plinom smanjuju izbacivanje štetnih plinova u atmosferu na krajnje niske vrijednosti, a svakako najvažnije je ono dušikovog oksida (NOx) za 95%, ugljičnog dioksida (CO2) za 25%, ugljikovodika (HC)...

Ukratko, uvođenjem CNG autobusa koji godišnje prijeđu 3.800.000 kilometara i potroše 2.000.000 kilograma plina, smanjena je godišnja emisije CO2 za oko 3500 tona. Autobusi ZET-a od 2013. pune se u autobusnom pogonu Podsused u vlastitoj punionici stlačenog prirodnog plina.Razvojni planovi govore o povećanju broja vozila, ali i gradnji druge punionice u istočnom dijelu grada, čime će Grad Zagreb i ZET još jednom dokazati kako su potpuno ekološki svjesni, naglasili su Butković i Karara Herceg.


Koja su alternativna goriva
Alternativna goriva prema definiciji Direktiva 94/14 EU su goriva ili izvori energije koji služe, barem djelomično, kao nadomjestak za izvore fosilnih goriva u opskrbi prometa energijom i koji imaju potencijal doprinijeti dekarbonizaciji prometnog sustava te poboljšati okolišnu učinkovitost prometnog sektora.
Između ostalog uključuju električnu energiju, vodik, biogoriva, sintetička i parafinska goriva, prirodni plin, uključujući bioplin, u plinovitom (stlačeni prirodni plin – CNG) i ukapljenom obliku (ukapljeni prirodni plin – LNG) te ukapljeni naftni plin (LPG).
Ta ekološki i ekonomski prihvatljiva goriva zaista imaju i sve veću ulogu na tržištu energentima zbog svojih povoljnih utjecaja na energetske bilance, održivi razvoj, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, a sve za dobrobit ljudskog zdravlja.