Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Savski most - Botinec

VrijemePolazište Odredište
04:20:00Savski most Botinec
04:45:00Savski most Botinec
05:00:00Savski most Botinec
05:20:00Savski most Botinec
06:00:00Savski most Botinec
06:20:00Savski most Botinec
06:40:00Savski most Botinec
06:55:00Savski most Botinec
07:08:00Savski most Botinec
07:21:00Savski most Botinec
07:35:00Savski most Botinec
07:48:00Savski most Botinec
08:01:00Savski most Botinec
08:15:00Savski most Botinec
08:28:00Savski most Botinec
08:41:00Savski most Botinec
08:55:00Savski most Botinec
09:08:00Savski most Botinec
09:21:00Savski most Botinec
09:35:00Savski most Botinec
09:48:00Savski most Botinec
10:01:00Savski most Botinec
10:15:00Savski most Botinec
10:30:00Savski most Botinec
10:50:00Savski most Botinec
11:10:00Savski most Botinec
11:30:00Savski most Botinec
11:50:00Savski most Botinec
12:10:00Savski most Botinec
12:30:00Savski most Botinec
12:40:00Savski most Botinec
12:53:00Savski most Botinec
13:07:00Savski most Botinec
13:20:00Savski most Botinec
13:33:00Savski most Botinec
13:47:00Savski most Botinec
14:00:00Savski most Botinec
14:13:00Savski most Botinec
14:27:00Savski most Botinec
14:41:00Savski most Botinec
14:54:00Savski most Botinec
15:07:00Savski most Botinec
15:21:00Savski most Botinec
15:29:00Savski most Botinec
15:47:00Savski most Botinec
16:00:00Savski most Botinec
16:22:00Savski most Botinec
16:30:00Savski most Botinec
16:55:00Savski most Botinec
17:08:00Savski most Botinec
17:35:00Savski most Botinec
17:58:00Savski most Botinec
18:15:00Savski most Botinec
18:38:00Savski most Botinec
18:58:00Savski most Botinec
19:18:00Savski most Botinec
19:38:00Savski most Botinec
19:58:00Savski most Botinec
20:18:00Savski most Botinec
20:38:00Savski most Botinec
20:58:00Savski most Botinec
21:18:00Savski most Botinec
21:38:00Savski most Botinec
21:58:00Savski most Botinec
22:18:00Savski most Botinec
22:28:00Savski most Botinec
22:48:00Savski most Botinec
23:00:00Savski most Botinec
23:18:00Savski most Botinec
23:25:00Savski most Botinec
23:48:00Savski most Botinec
00:20:00Savski most Botinec
01:00:00Savski most Botinec

Botinec - Savski most

VrijemePolazište Odredište
04:35:00Botinec Savski most
04:55:00Botinec Savski most
05:15:00Botinec Savski most
05:35:00Botinec Savski most
06:15:00Botinec Savski most
06:35:00Botinec Savski most
06:55:00Botinec Savski most
07:10:00Botinec Savski most
07:23:00Botinec Savski most
07:36:00Botinec Savski most
07:50:00Botinec Savski most
08:03:00Botinec Savski most
08:16:00Botinec Savski most
08:30:00Botinec Savski most
08:43:00Botinec Savski most
08:56:00Botinec Savski most
09:10:00Botinec Savski most
09:23:00Botinec Savski most
09:36:00Botinec Savski most
09:50:00Botinec Savski most
10:03:00Botinec Savski most
10:16:00Botinec Savski most
10:30:00Botinec Savski most
10:45:00Botinec Savski most
11:05:00Botinec Savski most
11:25:00Botinec Savski most
11:45:00Botinec Savski most
12:05:00Botinec Savski most
12:25:00Botinec Savski most
12:45:00Botinec Savski most
12:55:00Botinec Savski most
13:08:00Botinec Savski most
13:22:00Botinec Savski most
13:35:00Botinec Savski most
13:48:00Botinec Savski most
14:02:00Botinec Savski most
14:15:00Botinec Savski most
14:28:00Botinec Savski most
14:42:00Botinec Savski most
14:56:00Botinec Savski most
15:09:00Botinec Savski most
15:22:00Botinec Savski most
15:36:00Botinec Savski most
15:40:00Botinec Savski most
16:02:00Botinec Savski most
16:14:00Botinec Savski most
16:36:00Botinec Savski most
16:45:00Botinec Savski most
17:05:00Botinec Savski most
17:25:00Botinec Savski most
17:50:00Botinec Savski most
18:13:00Botinec Savski most
18:30:00Botinec Savski most
18:53:00Botinec Savski most
19:13:00Botinec Savski most
19:33:00Botinec Savski most
19:53:00Botinec Savski most
20:13:00Botinec Savski most
20:33:00Botinec Savski most
20:53:00Botinec Savski most
21:13:00Botinec Savski most
21:33:00Botinec Savski most
21:53:00Botinec Savski most
22:08:00Botinec Savski most
22:28:00Botinec Savski most
22:38:00Botinec Savski most
22:58:00Botinec Savski most
23:10:00Botinec Savski most
23:28:00Botinec Savski most
23:40:00Botinec Savski most
23:58:00Botinec Savski most
00:30:00Botinec Savski most
01:10:00Botinec Savski most
Top