Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Savski most - Botinec

VrijemePolazište Odredište
04:20:00Savski most Botinec
04:55:00Savski most Botinec
05:35:00Savski most Botinec
05:55:00Savski most Botinec
06:15:00Savski most Botinec
06:35:00Savski most Botinec
06:55:00Savski most Botinec
07:15:00Savski most Botinec
07:35:00Savski most Botinec
07:55:00Savski most Botinec
08:15:00Savski most Botinec
08:35:00Savski most Botinec
08:55:00Savski most Botinec
09:15:00Savski most Botinec
09:35:00Savski most Botinec
09:55:00Savski most Botinec
10:15:00Savski most Botinec
10:35:00Savski most Botinec
10:55:00Savski most Botinec
11:15:00Savski most Botinec
11:35:00Savski most Botinec
11:55:00Savski most Botinec
12:15:00Savski most Botinec
12:35:00Savski most Botinec
12:55:00Savski most Botinec
13:15:00Savski most Botinec
13:35:00Savski most Botinec
13:55:00Savski most Botinec
14:15:00Savski most Botinec
14:35:00Savski most Botinec
14:55:00Savski most Botinec
15:15:00Savski most Botinec
15:35:00Savski most Botinec
15:55:00Savski most Botinec
16:15:00Savski most Botinec
16:35:00Savski most Botinec
16:55:00Savski most Botinec
17:15:00Savski most Botinec
17:35:00Savski most Botinec
17:55:00Savski most Botinec
18:15:00Savski most Botinec
18:35:00Savski most Botinec
18:55:00Savski most Botinec
19:15:00Savski most Botinec
19:35:00Savski most Botinec
19:55:00Savski most Botinec
20:15:00Savski most Botinec
20:35:00Savski most Botinec
20:55:00Savski most Botinec
21:15:00Savski most Botinec
21:35:00Savski most Botinec
21:55:00Savski most Botinec
22:15:00Savski most Botinec
22:35:00Savski most Botinec
22:55:00Savski most Botinec
23:15:00Savski most Botinec
23:55:00Savski most Botinec
00:30:00Savski most Botinec
01:00:00Savski most Botinec

Botinec - Savski most

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Botinec Savski most
05:10:00Botinec Savski most
05:50:00Botinec Savski most
06:10:00Botinec Savski most
06:30:00Botinec Savski most
06:50:00Botinec Savski most
07:10:00Botinec Savski most
07:30:00Botinec Savski most
07:50:00Botinec Savski most
08:10:00Botinec Savski most
08:30:00Botinec Savski most
08:50:00Botinec Savski most
09:10:00Botinec Savski most
09:30:00Botinec Savski most
09:50:00Botinec Savski most
10:10:00Botinec Savski most
10:30:00Botinec Savski most
10:50:00Botinec Savski most
11:10:00Botinec Savski most
11:30:00Botinec Savski most
11:50:00Botinec Savski most
12:10:00Botinec Savski most
12:30:00Botinec Savski most
12:50:00Botinec Savski most
13:10:00Botinec Savski most
13:30:00Botinec Savski most
13:50:00Botinec Savski most
14:10:00Botinec Savski most
14:30:00Botinec Savski most
14:50:00Botinec Savski most
15:10:00Botinec Savski most
15:30:00Botinec Savski most
15:50:00Botinec Savski most
16:10:00Botinec Savski most
16:30:00Botinec Savski most
16:50:00Botinec Savski most
17:10:00Botinec Savski most
17:30:00Botinec Savski most
17:50:00Botinec Savski most
18:10:00Botinec Savski most
18:30:00Botinec Savski most
18:50:00Botinec Savski most
19:10:00Botinec Savski most
19:30:00Botinec Savski most
19:50:00Botinec Savski most
20:10:00Botinec Savski most
20:30:00Botinec Savski most
20:50:00Botinec Savski most
21:10:00Botinec Savski most
21:30:00Botinec Savski most
21:50:00Botinec Savski most
22:10:00Botinec Savski most
22:30:00Botinec Savski most
22:50:00Botinec Savski most
23:10:00Botinec Savski most
23:30:00Botinec Savski most
00:10:00Botinec Savski most
00:45:00Botinec Savski most
01:15:00Botinec Savski most
Top