Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnom. - Karažnik

VrijemePolazište Odredište
05:00:00Črnomerec Karažnik
05:20:00Črnomerec Karažnik
05:40:00Črnomerec Karažnik
06:00:00Črnomerec Karažnik
06:15:00Črnomerec Karažnik
06:30:00Črnomerec Karažnik
06:45:00Črnomerec Karažnik
07:00:00Črnomerec Karažnik
07:15:00Črnomerec Karažnik
07:30:00Črnomerec Karažnik
07:45:00Črnomerec Karažnik
08:00:00Črnomerec Karažnik
08:15:00Črnomerec Karažnik
08:30:00Črnomerec Karažnik
08:45:00Črnomerec Karažnik
09:00:00Črnomerec Karažnik
09:15:00Črnomerec Karažnik
09:30:00Črnomerec Karažnik
09:45:00Črnomerec Karažnik
10:00:00Črnomerec Karažnik
10:15:00Črnomerec Karažnik
10:30:00Črnomerec Karažnik
10:45:00Črnomerec Karažnik
11:00:00Črnomerec Karažnik
11:15:00Črnomerec Karažnik
11:30:00Črnomerec Karažnik
11:45:00Črnomerec Karažnik
12:00:00Črnomerec Karažnik
12:15:00Črnomerec Karažnik
12:30:00Črnomerec Karažnik
12:45:00Črnomerec Karažnik
13:00:00Črnomerec Karažnik
13:15:00Črnomerec Karažnik
13:30:00Črnomerec Karažnik
13:45:00Črnomerec Karažnik
14:00:00Črnomerec Karažnik
14:15:00Črnomerec Karažnik
14:30:00Črnomerec Karažnik
14:45:00Črnomerec Karažnik
15:00:00Črnomerec Karažnik
15:15:00Črnomerec Karažnik
15:30:00Črnomerec Karažnik
15:45:00Črnomerec Karažnik
16:00:00Črnomerec Karažnik
16:15:00Črnomerec Karažnik
16:30:00Črnomerec Karažnik
16:45:00Črnomerec Karažnik
17:00:00Črnomerec Karažnik
17:15:00Črnomerec Karažnik
17:30:00Črnomerec Karažnik
17:45:00Črnomerec Karažnik
18:00:00Črnomerec Karažnik
18:15:00Črnomerec Karažnik
18:30:00Črnomerec Karažnik
18:50:00Črnomerec Karažnik
19:10:00Črnomerec Karažnik
19:30:00Črnomerec Karažnik
19:50:00Črnomerec Karažnik
20:10:00Črnomerec Karažnik
20:30:00Črnomerec Karažnik
20:50:00Črnomerec Karažnik
21:10:00Črnomerec Karažnik
21:30:00Črnomerec Karažnik
21:50:00Črnomerec Karažnik
22:10:00Črnomerec Karažnik
22:30:00Črnomerec Karažnik
22:50:00Črnomerec Karažnik
23:10:00Črnomerec Karažnik
23:30:00Črnomerec Karažnik
23:50:00Črnomerec Karažnik
00:10:00Črnomerec Karažnik

Karažnik - Črnom.

VrijemePolazište Odredište
04:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
05:00:00Park 101.Brigade Črnomerec
05:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
05:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
05:55:00Park 101.Brigade Črnomerec
06:00:00Park 101.Brigade Črnomerec
06:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
06:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
06:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
07:05:00Park 101.Brigade Črnomerec
07:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
07:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
07:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
08:05:00Park 101.Brigade Črnomerec
08:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
08:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
08:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
09:05:00Park 101.Brigade Črnomerec
09:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
09:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
09:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
10:05:00Park 101.Brigade Črnomerec
10:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
10:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
10:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
11:05:00Park 101.Brigade Črnomerec
11:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
11:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
11:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
12:05:00Park 101.Brigade Črnomerec
12:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
12:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
12:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
13:05:00Park 101.Brigade Črnomerec
13:25:00Park 101.Brigade Črnomerec
13:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
13:55:00Park 101.Brigade Črnomerec
14:10:00Park 101.Brigade Črnomerec
14:25:00Park 101.Brigade Črnomerec
14:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
14:55:00Park 101.Brigade Črnomerec
15:10:00Park 101.Brigade Črnomerec
15:25:00Park 101.Brigade Črnomerec
15:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
15:55:00Park 101.Brigade Črnomerec
16:10:00Park 101.Brigade Črnomerec
16:25:00Park 101.Brigade Črnomerec
16:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
16:55:00Park 101.Brigade Črnomerec
17:10:00Park 101.Brigade Črnomerec
17:25:00Park 101.Brigade Črnomerec
17:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
17:55:00Park 101.Brigade Črnomerec
18:10:00Park 101.Brigade Črnomerec
18:30:00Park 101.Brigade Črnomerec
18:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
19:10:00Park 101.Brigade Črnomerec
19:30:00Park 101.Brigade Črnomerec
19:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
20:10:00Park 101.Brigade Črnomerec
20:30:00Park 101.Brigade Črnomerec
20:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
21:10:00Park 101.Brigade Črnomerec
21:30:00Park 101.Brigade Črnomerec
21:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
22:10:00Park 101.Brigade Črnomerec
22:30:00Park 101.Brigade Črnomerec
22:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
23:10:00Park 101.Brigade Črnomerec
23:30:00Park 101.Brigade Črnomerec
23:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
Top