Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnom. - Karažnik

VrijemePolazište Odredište
04:46:00Črnomerec Karažnik
05:00:00Črnomerec Karažnik
05:14:00Črnomerec Karažnik
05:29:00Črnomerec Karažnik
05:40:00Črnomerec Karažnik
05:55:00Črnomerec Karažnik
06:09:00Črnomerec Karažnik
06:21:00Črnomerec Karažnik
06:35:00Črnomerec Karažnik
06:50:00Črnomerec Karažnik
07:05:00Črnomerec Karažnik
07:24:00Črnomerec Karažnik
07:35:00Črnomerec Karažnik
07:54:00Črnomerec Karažnik
08:05:00Črnomerec Karažnik
08:22:00Črnomerec Karažnik
08:39:00Črnomerec Karažnik
08:49:00Črnomerec Karažnik
08:55:00Črnomerec Karažnik
09:07:00Črnomerec Karažnik
09:21:00Črnomerec Karažnik
09:35:00Črnomerec Karažnik
09:45:00Črnomerec Karažnik
09:55:00Črnomerec Karažnik
10:10:00Črnomerec Karažnik
10:21:00Črnomerec Karažnik
10:35:00Črnomerec Karažnik
10:45:00Črnomerec Karažnik
10:56:00Črnomerec Karažnik
11:10:00Črnomerec Karažnik
11:20:00Črnomerec Karažnik
11:34:00Črnomerec Karažnik
11:43:00Črnomerec Karažnik
11:59:00Črnomerec Karažnik
12:10:00Črnomerec Karažnik
12:20:00Črnomerec Karažnik
12:35:00Črnomerec Karažnik
12:45:00Črnomerec Karažnik
12:55:00Črnomerec Karažnik
13:09:00Črnomerec Karažnik
13:20:00Črnomerec Karažnik
13:33:00Črnomerec Karažnik
13:45:00Črnomerec Karažnik
14:00:00Črnomerec Karažnik
14:09:00Črnomerec Karažnik
14:25:00Črnomerec Karažnik
14:33:00Črnomerec Karažnik
14:45:00Črnomerec Karažnik
14:59:00Črnomerec Karažnik
15:12:00Črnomerec Karažnik
15:21:00Črnomerec Karažnik
15:33:00Črnomerec Karažnik
15:49:00Črnomerec Karažnik
15:59:00Črnomerec Karažnik
16:09:00Črnomerec Karažnik
16:21:00Črnomerec Karažnik
16:35:00Črnomerec Karažnik
16:50:00Črnomerec Karažnik
17:05:00Črnomerec Karažnik
17:10:00Črnomerec Karažnik
17:17:00Črnomerec Karažnik
17:33:00Črnomerec Karažnik
17:45:00Črnomerec Karažnik
18:01:00Črnomerec Karažnik
18:20:00Črnomerec Karažnik
18:30:00Črnomerec Karažnik
18:45:00Črnomerec Karažnik
19:00:00Črnomerec Karažnik
19:15:00Črnomerec Karažnik
19:40:00Črnomerec Karažnik
20:00:00Črnomerec Karažnik
20:20:00Črnomerec Karažnik
20:40:00Črnomerec Karažnik
21:00:00Črnomerec Karažnik
21:20:00Črnomerec Karažnik
21:40:00Črnomerec Karažnik
22:00:00Črnomerec Karažnik
22:20:00Črnomerec Karažnik
22:40:00Črnomerec Karažnik
23:00:00Črnomerec Karažnik
23:20:00Črnomerec Karažnik
23:40:00Črnomerec Karažnik

Karažnik - Črnom.

VrijemePolazište Odredište
04:23:00Park 101.Brigade Črnomerec
04:38:00Park 101.Brigade Črnomerec
04:53:00Park 101.Brigade Črnomerec
05:08:00Park 101.Brigade Črnomerec
05:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
05:33:00Park 101.Brigade Črnomerec
05:48:00Park 101.Brigade Črnomerec
05:58:00Park 101.Brigade Črnomerec
06:14:00Park 101.Brigade Črnomerec
06:24:00Park 101.Brigade Črnomerec
06:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
06:48:00Park 101.Brigade Črnomerec
07:00:00Park 101.Brigade Črnomerec
07:15:00Park 101.Brigade Črnomerec
07:30:00Park 101.Brigade Črnomerec
07:47:00Park 101.Brigade Črnomerec
08:00:00Park 101.Brigade Črnomerec
08:14:00Park 101.Brigade Črnomerec
08:30:00Park 101.Brigade Črnomerec
08:44:00Park 101.Brigade Črnomerec
08:59:00Park 101.Brigade Črnomerec
09:09:00Park 101.Brigade Črnomerec
09:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
09:29:00Park 101.Brigade Črnomerec
09:45:00Park 101.Brigade Črnomerec
09:57:00Park 101.Brigade Črnomerec
10:09:00Park 101.Brigade Črnomerec
10:21:00Park 101.Brigade Črnomerec
10:36:00Park 101.Brigade Črnomerec
10:46:00Park 101.Brigade Črnomerec
10:57:00Park 101.Brigade Črnomerec
11:09:00Park 101.Brigade Črnomerec
11:21:00Park 101.Brigade Črnomerec
11:33:00Park 101.Brigade Črnomerec
11:45:00Park 101.Brigade Črnomerec
11:55:00Park 101.Brigade Črnomerec
12:09:00Park 101.Brigade Črnomerec
12:21:00Park 101.Brigade Črnomerec
12:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
12:45:00Park 101.Brigade Črnomerec
12:57:00Park 101.Brigade Črnomerec
13:09:00Park 101.Brigade Črnomerec
13:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
13:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
13:47:00Park 101.Brigade Črnomerec
13:57:00Park 101.Brigade Črnomerec
14:09:00Park 101.Brigade Črnomerec
14:21:00Park 101.Brigade Črnomerec
14:33:00Park 101.Brigade Črnomerec
14:45:00Park 101.Brigade Črnomerec
14:57:00Park 101.Brigade Črnomerec
15:09:00Park 101.Brigade Črnomerec
15:21:00Park 101.Brigade Črnomerec
15:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
15:45:00Park 101.Brigade Črnomerec
15:57:00Park 101.Brigade Črnomerec
16:11:00Park 101.Brigade Črnomerec
16:21:00Park 101.Brigade Črnomerec
16:33:00Park 101.Brigade Črnomerec
16:45:00Park 101.Brigade Črnomerec
16:57:00Park 101.Brigade Črnomerec
17:09:00Park 101.Brigade Črnomerec
17:25:00Park 101.Brigade Črnomerec
17:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
17:57:00Park 101.Brigade Črnomerec
18:08:00Park 101.Brigade Črnomerec
18:22:00Park 101.Brigade Črnomerec
18:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
18:50:00Park 101.Brigade Črnomerec
19:12:00Park 101.Brigade Črnomerec
19:35:00Park 101.Brigade Črnomerec
20:00:00Park 101.Brigade Črnomerec
20:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
20:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
21:00:00Park 101.Brigade Črnomerec
21:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
21:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
22:00:00Park 101.Brigade Črnomerec
22:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
22:40:00Park 101.Brigade Črnomerec
23:00:00Park 101.Brigade Črnomerec
23:20:00Park 101.Brigade Črnomerec
Top