Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - G.Vrapče

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Vrapčanska G. Vrapče
04:50:00Vrapčanska G. Vrapče
05:00:00Črnomerec G. Vrapče
05:20:00Črnomerec G. Vrapče
05:40:00Črnomerec G. Vrapče
06:00:00Črnomerec G. Vrapče
06:15:00Črnomerec G. Vrapče
06:30:00Črnomerec G. Vrapče
06:45:00Črnomerec G. Vrapče
07:00:00Črnomerec G. Vrapče
07:15:00Črnomerec G. Vrapče
07:35:00Črnomerec G. Vrapče
07:50:00Črnomerec G. Vrapče
08:05:00Črnomerec G. Vrapče
08:20:00Črnomerec G. Vrapče
08:35:00Črnomerec G. Vrapče
08:50:00Črnomerec G. Vrapče
09:10:00Črnomerec G. Vrapče
09:35:00Črnomerec G. Vrapče
09:55:00Črnomerec G. Vrapče
10:20:00Črnomerec G. Vrapče
10:40:00Črnomerec G. Vrapče
11:05:00Črnomerec G. Vrapče
11:25:00Črnomerec G. Vrapče
11:50:00Črnomerec G. Vrapče
12:10:00Črnomerec G. Vrapče
12:35:00Črnomerec G. Vrapče
12:50:00Črnomerec G. Vrapče
13:00:00Črnomerec G. Vrapče
13:15:00Črnomerec G. Vrapče
13:30:00Črnomerec G. Vrapče
13:45:00Črnomerec G. Vrapče
14:00:00Črnomerec G. Vrapče
14:15:00Črnomerec G. Vrapče
14:30:00Črnomerec G. Vrapče
14:45:00Črnomerec G. Vrapče
15:00:00Črnomerec G. Vrapče
15:15:00Črnomerec G. Vrapče
15:30:00Črnomerec G. Vrapče
15:45:00Črnomerec G. Vrapče
16:00:00Črnomerec G. Vrapče
16:15:00Črnomerec G. Vrapče
16:30:00Črnomerec G. Vrapče
16:40:00Črnomerec G. Vrapče
17:00:00Črnomerec G. Vrapče
17:20:00Črnomerec G. Vrapče
17:40:00Črnomerec G. Vrapče
18:00:00Črnomerec G. Vrapče
18:20:00Črnomerec G. Vrapče
18:40:00Črnomerec G. Vrapče
19:00:00Črnomerec G. Vrapče
19:20:00Črnomerec G. Vrapče
19:40:00Črnomerec G. Vrapče
20:00:00Črnomerec G. Vrapče
20:20:00Črnomerec G. Vrapče
20:40:00Črnomerec G. Vrapče
21:00:00Črnomerec G. Vrapče
21:20:00Črnomerec G. Vrapče
21:40:00Črnomerec G. Vrapče
22:00:00Črnomerec G. Vrapče
22:20:00Črnomerec G. Vrapče
22:40:00Črnomerec G. Vrapče
23:00:00Črnomerec G. Vrapče
23:30:00Črnomerec G. Vrapče
00:00:00Črnomerec G. Vrapče
00:20:00Črnomerec G. Vrapče

G.Vrapče - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
04:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
05:00:00Gornje Vrapče Črnomerec
05:20:00Gornje Vrapče Črnomerec
05:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
06:00:00Gornje Vrapče Črnomerec
06:20:00Gornje Vrapče Črnomerec
06:35:00Gornje Vrapče Črnomerec
06:50:00Gornje Vrapče Črnomerec
07:05:00Gornje Vrapče Črnomerec
07:20:00Gornje Vrapče Črnomerec
07:35:00Gornje Vrapče Črnomerec
07:55:00Gornje Vrapče Črnomerec
08:10:00Gornje Vrapče Črnomerec
08:25:00Gornje Vrapče Črnomerec
08:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
08:55:00Gornje Vrapče Črnomerec
09:10:00Gornje Vrapče Črnomerec
09:30:00Gornje Vrapče Črnomerec
09:55:00Gornje Vrapče Črnomerec
10:15:00Gornje Vrapče Črnomerec
10:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
11:00:00Gornje Vrapče Črnomerec
11:25:00Gornje Vrapče Črnomerec
11:45:00Gornje Vrapče Črnomerec
12:10:00Gornje Vrapče Črnomerec
12:30:00Gornje Vrapče Črnomerec
12:55:00Gornje Vrapče Črnomerec
13:10:00Gornje Vrapče Črnomerec
13:25:00Gornje Vrapče Črnomerec
13:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
13:55:00Gornje Vrapče Črnomerec
14:10:00Gornje Vrapče Črnomerec
14:25:00Gornje Vrapče Črnomerec
14:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
14:55:00Gornje Vrapče Črnomerec
15:10:00Gornje Vrapče Črnomerec
15:25:00Gornje Vrapče Črnomerec
15:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
15:55:00Gornje Vrapče Črnomerec
16:10:00Gornje Vrapče Črnomerec
16:20:00Gornje Vrapče Črnomerec
16:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
16:55:00Gornje Vrapče Črnomerec
17:00:00Gornje Vrapče Črnomerec
17:20:00Gornje Vrapče Črnomerec
17:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
18:00:00Gornje Vrapče Črnomerec
18:20:00Gornje Vrapče Črnomerec
18:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
19:00:00Gornje Vrapče Črnomerec
19:20:00Gornje Vrapče Črnomerec
19:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
20:00:00Gornje Vrapče Črnomerec
20:20:00Gornje Vrapče Črnomerec
20:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
21:00:00Gornje Vrapče Črnomerec
21:20:00Gornje Vrapče Črnomerec
21:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
22:00:00Gornje Vrapče Črnomerec
22:20:00Gornje Vrapče Črnomerec
22:40:00Gornje Vrapče Črnomerec
23:00:00Gornje Vrapče Črnomerec
23:20:00Gornje Vrapče Črnomerec
23:50:00Gornje Vrapče Črnomerec
00:20:00Gornje Vrapče Vrapčanska
00:40:00Gornje Vrapče Vrapčanska
Top