Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Lukšići

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Črnomerec Lukšići
04:50:00Črnomerec Lukšići
05:10:00Črnomerec Lukšići
05:30:00Črnomerec Lukšići
05:50:00Črnomerec Lukšići
06:00:00Črnomerec Lukšići
06:15:00Črnomerec Lukšići
06:30:00Črnomerec Lukšići
06:45:00Črnomerec Lukšići
07:00:00Črnomerec Lukšići
07:15:00Črnomerec Lukšići
07:30:00Črnomerec Lukšići
07:45:00Črnomerec Lukšići
08:00:00Črnomerec Lukšići
08:15:00Črnomerec Lukšići
08:30:00Črnomerec Lukšići
08:45:00Črnomerec Lukšići
09:00:00Črnomerec Lukšići
09:15:00Črnomerec Lukšići
09:30:00Črnomerec Lukšići
09:45:00Črnomerec Lukšići
10:00:00Črnomerec Lukšići
10:15:00Črnomerec Lukšići
10:30:00Črnomerec Lukšići
10:45:00Črnomerec Lukšići
11:00:00Črnomerec Lukšići
11:15:00Črnomerec Lukšići
11:30:00Črnomerec Lukšići
11:45:00Črnomerec Lukšići
12:00:00Črnomerec Lukšići
12:15:00Črnomerec Lukšići
12:30:00Črnomerec Lukšići
12:40:00Črnomerec Lukšići
13:00:00Črnomerec Lukšići
13:15:00Črnomerec Lukšići
13:30:00Črnomerec Lukšići
13:45:00Črnomerec Lukšići
14:00:00Črnomerec Lukšići
14:15:00Črnomerec Lukšići
14:30:00Črnomerec Lukšići
14:45:00Črnomerec Lukšići
15:00:00Črnomerec Lukšići
15:15:00Črnomerec Lukšići
15:30:00Črnomerec Lukšići
15:45:00Črnomerec Lukšići
16:00:00Črnomerec Lukšići
16:15:00Črnomerec Lukšići
16:30:00Črnomerec Lukšići
16:45:00Črnomerec Lukšići
17:00:00Črnomerec Lukšići
17:15:00Črnomerec Lukšići
17:30:00Črnomerec Lukšići
17:45:00Črnomerec Lukšići
18:00:00Črnomerec Lukšići
18:15:00Črnomerec Lukšići
18:30:00Črnomerec Lukšići
18:45:00Črnomerec Lukšići
19:00:00Črnomerec Lukšići
19:20:00Črnomerec Lukšići
19:40:00Črnomerec Lukšići
20:00:00Črnomerec Lukšići
20:20:00Črnomerec Lukšići
20:40:00Črnomerec Lukšići
21:00:00Črnomerec Lukšići
21:20:00Črnomerec Lukšići
21:40:00Črnomerec Lukšići
22:00:00Črnomerec Lukšići
22:20:00Črnomerec Lukšići
22:40:00Črnomerec Lukšići
23:00:00Črnomerec Lukšići
23:30:00Črnomerec Lukšići
00:00:00Črnomerec Lukšići

Lukšići - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
04:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
05:10:00Lukšići-okretište Črnomerec
05:30:00Lukšići-okretište Črnomerec
05:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
06:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
06:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
06:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
06:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
07:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
07:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
07:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
07:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
08:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
08:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
08:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
08:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
09:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
09:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
09:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
09:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
10:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
10:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
10:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
10:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
11:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
11:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
11:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
11:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
12:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
12:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
12:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
12:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
13:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
13:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
13:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
13:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
14:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
14:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
14:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
14:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
15:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
15:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
15:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
15:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
16:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
16:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
16:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
16:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
17:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
17:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
17:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
17:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
18:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
18:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
18:35:00Lukšići-okretište Črnomerec
18:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
19:05:00Lukšići-okretište Črnomerec
19:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
19:40:00Lukšići-okretište Črnomerec
20:00:00Lukšići-okretište Črnomerec
20:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
20:40:00Lukšići-okretište Črnomerec
21:00:00Lukšići-okretište Črnomerec
21:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
21:40:00Lukšići-okretište Črnomerec
22:00:00Lukšići-okretište Črnomerec
22:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
22:40:00Lukšići-okretište Črnomerec
23:00:00Lukšići-okretište Črnomerec
23:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
23:50:00Lukšići-okretište Črnomerec
00:20:00Lukšići-okretište Črnomerec
Top