Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Vrapčan.aleja - Orešje

VrijemePolazište Odredište
05:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
06:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
07:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
08:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
09:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
10:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
11:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
12:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
13:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
14:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
15:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
16:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
17:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
18:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
19:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
20:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
21:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
22:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
23:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c

Orešje - Vrapčan.aleja

VrijemePolazište Odredište
05:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
06:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
07:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
08:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
09:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
10:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
11:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
12:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
13:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
14:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
15:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
16:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
17:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
18:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
19:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
20:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
21:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
22:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
23:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
Top