Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Vrapčan.aleja - Orešje

VrijemePolazište Odredište
05:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
05:40:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
06:20:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
07:25:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
07:45:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
08:20:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
09:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
09:40:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
10:20:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
11:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
11:40:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
12:20:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
13:25:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
13:45:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
14:20:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
15:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
15:40:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
16:20:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
17:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
17:40:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
18:20:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
19:10:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
19:40:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
20:20:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
21:00:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
21:40:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
22:20:00Vrapčanska aleja Orešje 47c
22:50:00Vrapčanska aleja Orešje 47c

Orešje - Vrapčan.aleja

VrijemePolazište Odredište
05:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
05:46:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
06:26:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
07:31:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
07:51:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
08:26:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
09:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
09:46:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
10:26:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
11:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
11:46:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
12:26:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
13:31:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
13:51:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
14:26:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
15:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
15:46:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
16:26:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
17:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
17:46:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
18:26:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
19:16:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
19:46:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
20:26:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
21:06:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
21:46:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
22:26:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
22:56:00Orešje 47c Vrapčanska aleja
Top