Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

S.m. - Kup.Kr.

VrijemePolazište Odredište
04:05:00St.dom Stjepan Radić Štrpet
04:45:00St.dom Stjepan Radić Štrpet
05:05:00Savski most Štrpet
05:50:00Savski most Štrpet
06:00:00Savski most Štrpet
06:25:00Savski most Štrpet
07:30:00Savski most Štrpet
08:10:00Savski most Štrpet
08:50:00Savski most Štrpet
09:30:00Savski most Štrpet
10:10:00Savski most Štrpet
11:00:00Savski most Štrpet
11:30:00Savski most Štrpet
12:15:00Savski most Štrpet
12:50:00Savski most Štrpet
13:45:00Savski most Štrpet
14:10:00Savski most Štrpet
14:30:00Savski most Štrpet
15:15:00Savski most Štrpet
15:50:00Savski most Štrpet
16:40:00Savski most Štrpet
17:10:00Savski most Štrpet
18:00:00Savski most Štrpet
18:30:00Savski most Štrpet
19:20:00Savski most Štrpet
20:00:00Savski most Štrpet
20:50:00Savski most Štrpet
21:25:00Savski most Štrpet
22:10:00Savski most Štrpet
22:45:00Savski most Štrpet
23:30:00Savski most Štrpet
00:05:00Savski most Ašpergeri

Kup.Kr. - S.m.

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Štrpet-okretište Savski most
05:15:00Štrpet-okretište Savski most
05:45:00Štrpet-okretište Savski most
06:30:00Štrpet-okretište Savski most
06:45:00Štrpet-okretište Savski most
07:05:00Štrpet-okretište Savski most
08:10:00Štrpet-okretište Savski most
08:50:00Štrpet-okretište Savski most
09:30:00Štrpet-okretište Savski most
10:10:00Štrpet-okretište Savski most
10:50:00Štrpet-okretište Savski most
11:40:00Štrpet-okretište Savski most
12:15:00Štrpet-okretište Savski most
13:00:00Štrpet-okretište Savski most
13:30:00Štrpet-okretište Savski most
14:30:00Štrpet-okretište Savski most
14:50:00Štrpet-okretište Savski most
15:10:00Štrpet-okretište Savski most
16:00:00Štrpet-okretište Savski most
16:30:00Štrpet-okretište Savski most
17:20:00Štrpet-okretište Savski most
17:50:00Štrpet-okretište Savski most
18:40:00Štrpet-okretište Savski most
19:10:00Štrpet-okretište Savski most
20:00:00Štrpet-okretište Savski most
20:40:00Štrpet-okretište Savski most
21:30:00Štrpet-okretište Savski most
22:05:00Štrpet-okretište Savski most
22:50:00Štrpet-okretište Savski most
23:20:00Štrpet-okretište St.dom S.Radić
00:05:00Štrpet-okretište Savski most
Top