Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Zaprešić

VrijemePolazište Odredište
04:15:00Prigornica Zaprešić
04:25:00Prigornica Zaprešić
04:35:00Prigornica Zaprešić
04:45:00Prigornica Zaprešić
04:50:00Črnomerec Zaprešić
04:55:00Prigornica Zaprešić
05:00:00Prigornica Zaprešić
05:05:00Črnomerec Zaprešić
05:20:00Črnomerec Zaprešić
05:30:00Prigornica Zaprešić
05:30:00Črnomerec Zaprešić
05:40:00Črnomerec Zaprešić
05:50:00Črnomerec Zaprešić
06:00:00Črnomerec Zaprešić
06:10:00Črnomerec Zaprešić
06:20:00Črnomerec Zaprešić
06:30:00Črnomerec Zaprešić
06:40:00Črnomerec Zaprešić
06:50:00Črnomerec Zaprešić
07:00:00Črnomerec Zaprešić
07:09:00Črnomerec Zaprešić
07:20:00Črnomerec Zaprešić
07:30:00Črnomerec Zaprešić
07:40:00Črnomerec Zaprešić
07:55:00Črnomerec Zaprešić
08:00:00Črnomerec Dubravica
08:10:00Črnomerec Zaprešić
08:20:00Črnomerec Dubravica
08:26:00Črnomerec Zaprešić
08:42:00Črnomerec Zaprešić
08:50:00Črnomerec Dubravica
08:58:00Črnomerec Zaprešić
09:14:00Črnomerec Zaprešić
09:30:00Črnomerec Zaprešić
09:46:00Črnomerec Zaprešić
10:02:00Črnomerec Zaprešić
10:18:00Črnomerec Zaprešić
10:34:00Črnomerec Zaprešić
10:50:00Črnomerec Zaprešić
11:06:00Črnomerec Zaprešić
11:22:00Črnomerec Zaprešić
11:38:00Črnomerec Zaprešić
11:54:00Črnomerec Zaprešić
12:09:00Črnomerec Zaprešić
12:26:00Črnomerec Zaprešić
12:40:00Črnomerec Zaprešić
12:45:00Prigornica Zaprešić
12:50:00Črnomerec Zaprešić
13:00:00Črnomerec Zaprešić
13:10:00Črnomerec Zaprešić
13:20:00Črnomerec Zaprešić
13:30:00Črnomerec Zaprešić
13:40:00Črnomerec Zaprešić
13:50:00Črnomerec Zaprešić
14:00:00Črnomerec Zaprešić
14:10:00Črnomerec Zaprešić
14:20:00Črnomerec Zaprešić
14:30:00Črnomerec Zaprešić
14:40:00Črnomerec Zaprešić
14:50:00Črnomerec Zaprešić
15:00:00Črnomerec Zaprešić
15:10:00Črnomerec Zaprešić
15:20:00Črnomerec Zaprešić
15:30:00Črnomerec Zaprešić
15:40:00Črnomerec Zaprešić
15:50:00Črnomerec Zaprešić
16:00:00Črnomerec Zaprešić
16:10:00Črnomerec Zaprešić
16:20:00Črnomerec Zaprešić
16:30:00Črnomerec Zaprešić
16:40:00Črnomerec Zaprešić
16:50:00Črnomerec Zaprešić
17:00:00Črnomerec Zaprešić
17:10:00Črnomerec Zaprešić
17:24:00Črnomerec Zaprešić
17:30:00Črnomerec Dubravica
17:37:00Črnomerec Zaprešić
17:50:00Črnomerec Zaprešić
18:04:00Črnomerec Zaprešić
18:17:00Črnomerec Zaprešić
18:30:00Črnomerec Zaprešić
18:33:00Črnomerec Dubravica
18:44:00Črnomerec Zaprešić
18:57:00Črnomerec Zaprešić
19:10:00Črnomerec Zaprešić
19:24:00Črnomerec Zaprešić
19:37:00Črnomerec Zaprešić
19:50:00Črnomerec Zaprešić
20:04:00Črnomerec Zaprešić
20:17:00Črnomerec Zaprešić
20:30:00Črnomerec Zaprešić
20:44:00Črnomerec Zaprešić
20:57:00Črnomerec Zaprešić
21:10:00Črnomerec Zaprešić
21:24:00Črnomerec Zaprešić
21:37:00Črnomerec Zaprešić
21:50:00Črnomerec Zaprešić
22:04:00Črnomerec Zaprešić
22:17:00Črnomerec Zaprešić
22:30:00Črnomerec Zaprešić
22:50:00Črnomerec Zaprešić
23:08:00Črnomerec Dubravica
23:10:00Črnomerec Zaprešić
23:35:00Črnomerec Zaprešić
23:40:00Črnomerec Dubravica
00:05:00Črnomerec Zaprešić
00:20:00Črnomerec Dubravica
00:30:00Črnomerec Zaprešić
01:10:00Črnomerec Zaprešić
01:35:00Črnomerec Zaprešić
02:45:00Črnomerec Zaprešić
03:45:00Črnomerec Zaprešić
04:45:00Črnomerec Dubravica

Zaprešić - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Zelengaj Črnomerec
04:35:00Dubravica Črnomerec
04:40:00Zelengaj Črnomerec
04:50:00Zelengaj Črnomerec
05:00:00Zelengaj Črnomerec
05:10:00Zelengaj Črnomerec
05:20:00Zelengaj Črnomerec
05:30:00Zelengaj Črnomerec
05:40:00Zelengaj Črnomerec
05:50:00Zelengaj Črnomerec
05:55:00Terminal Črnomerec
06:00:00Zelengaj Črnomerec
06:10:00Zelengaj Črnomerec
06:20:00Zelengaj Črnomerec
06:30:00Zelengaj Črnomerec
06:40:00Zelengaj Črnomerec
06:50:00Zelengaj Črnomerec
07:00:00Zelengaj Črnomerec
07:10:00Zelengaj Črnomerec
07:20:00Zelengaj Črnomerec
07:30:00Zelengaj Črnomerec
07:40:00Zelengaj Črnomerec
07:47:00Zelengaj Črnomerec
08:00:00Zelengaj Črnomerec
08:10:00Zelengaj Črnomerec
08:20:00Zelengaj Črnomerec
08:35:00Zelengaj Črnomerec
08:50:00Zelengaj Črnomerec
09:06:00Zelengaj Črnomerec
09:22:00Zelengaj Črnomerec
09:38:00Zelengaj Črnomerec
09:54:00Zelengaj Črnomerec
10:10:00Zelengaj Črnomerec
10:26:00Zelengaj Črnomerec
10:42:00Zelengaj Črnomerec
10:58:00Zelengaj Črnomerec
11:14:00Zelengaj Črnomerec
11:30:00Zelengaj Črnomerec
11:46:00Zelengaj Črnomerec
12:02:00Zelengaj Črnomerec
12:18:00Zelengaj Črnomerec
12:32:00Zelengaj Črnomerec
12:35:00Dubravica Črnomerec
12:47:00Zelengaj Črnomerec
13:00:00Zelengaj Črnomerec
13:05:00Dubravica Črnomerec
13:10:00Zelengaj Črnomerec
13:20:00Zelengaj Črnomerec
13:30:00Zelengaj Črnomerec
13:40:00Zelengaj Črnomerec
13:50:00Zelengaj Črnomerec
14:00:00Zelengaj Črnomerec
14:10:00Zelengaj Črnomerec
14:20:00Zelengaj Črnomerec
14:30:00Zelengaj Črnomerec
14:40:00Zelengaj Črnomerec
14:50:00Zelengaj Črnomerec
15:00:00Zelengaj Črnomerec
15:10:00Zelengaj Črnomerec
15:20:00Zelengaj Črnomerec
15:30:00Zelengaj Črnomerec
15:40:00Zelengaj Črnomerec
15:50:00Zelengaj Črnomerec
16:00:00Zelengaj Črnomerec
16:10:00Zelengaj Črnomerec
16:20:00Zelengaj Črnomerec
16:30:00Zelengaj Črnomerec
16:40:00Zelengaj Črnomerec
16:50:00Zelengaj Črnomerec
17:00:00Zelengaj Črnomerec
17:10:00Zelengaj Črnomerec
17:20:00Zelengaj Črnomerec
17:30:00Zelengaj Črnomerec
17:40:00Zelengaj Črnomerec
17:50:00Zelengaj Črnomerec
18:04:00Zelengaj Črnomerec
18:17:00Zelengaj Črnomerec
18:30:00Zelengaj Črnomerec
18:44:00Zelengaj Črnomerec
18:57:00Zelengaj Črnomerec
19:10:00Zelengaj Črnomerec
19:24:00Zelengaj Črnomerec
19:37:00Zelengaj Črnomerec
19:50:00Zelengaj Črnomerec
20:04:00Zelengaj Črnomerec
20:17:00Zelengaj Črnomerec
20:30:00Zelengaj Črnomerec
20:44:00Zelengaj Črnomerec
20:57:00Zelengaj Črnomerec
21:10:00Zelengaj Črnomerec
21:24:00Zelengaj Črnomerec
21:37:00Zelengaj Črnomerec
21:50:00Zelengaj Črnomerec
22:04:00Zelengaj Črnomerec
22:17:00Zelengaj Črnomerec
22:30:00Zelengaj Črnomerec
22:42:00Zelengaj Črnomerec
22:54:00Zelengaj Črnomerec
23:05:00Zelengaj Črnomerec
23:25:00Zelengaj Črnomerec
23:45:00Zelengaj Črnomerec
00:10:00Zelengaj Črnomerec
00:15:00Dubravica Črnomerec
00:40:00Zelengaj Prigornica
01:00:00Zelengaj Črnomerec
01:45:00Zelengaj Prigornica
02:05:00Terminal Črnomerec
03:15:00Terminal Črnomerec
04:15:00Zelengaj Črnomerec
Top