Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Zaprešić

VrijemePolazište Odredište
04:10:00Prigornica Zaprešić
04:20:00Prigornica Zaprešić
04:30:00Prigornica Zaprešić
04:40:00Prigornica Zaprešić
04:45:00Črnomerec Zaprešić
04:50:00Prigornica Zaprešić
05:00:00Črnomerec Zaprešić
05:10:00Črnomerec Zaprešić
05:20:00Črnomerec Zaprešić
05:30:00Prigornica Zaprešić
05:30:00Črnomerec Zaprešić
05:40:00Črnomerec Zaprešić
05:50:00Črnomerec Zaprešić
05:59:00Črnomerec Zaprešić
06:08:00Črnomerec Zaprešić
06:16:00Črnomerec Zaprešić
06:23:00Črnomerec Zaprešić
06:30:00Črnomerec Zaprešić
06:37:00Črnomerec Zaprešić
06:44:00Črnomerec Zaprešić
06:52:00Črnomerec Zaprešić
07:01:00Črnomerec Zaprešić
07:10:00Črnomerec Zaprešić
07:20:00Črnomerec Zaprešić
07:29:00Črnomerec Zaprešić
07:37:00Črnomerec Zaprešić
07:45:00Črnomerec Zaprešić
07:52:00Črnomerec Zaprešić
08:01:00Črnomerec Zaprešić
08:05:00Črnomerec Dubravica
08:14:00Črnomerec Zaprešić
08:20:00Črnomerec Dubravica
08:27:00Črnomerec Zaprešić
08:40:00Črnomerec Zaprešić
08:50:00Črnomerec Dubravica
08:52:00Črnomerec Zaprešić
09:03:00Črnomerec Zaprešić
09:14:00Črnomerec Zaprešić
09:25:00Črnomerec Zaprešić
09:36:00Črnomerec Zaprešić
09:48:00Črnomerec Zaprešić
10:00:00Črnomerec Zaprešić
10:12:00Črnomerec Zaprešić
10:23:00Črnomerec Zaprešić
10:36:00Črnomerec Zaprešić
10:50:00Črnomerec Zaprešić
11:00:00Črnomerec Dubravica
11:04:00Črnomerec Zaprešić
11:17:00Črnomerec Zaprešić
11:30:00Črnomerec Zaprešić
11:43:00Črnomerec Zaprešić
11:56:00Črnomerec Zaprešić
12:10:00Črnomerec Zaprešić
12:24:00Črnomerec Zaprešić
12:35:00Prigornica Zaprešić
12:36:00Črnomerec Zaprešić
12:46:00Črnomerec Zaprešić
12:50:00Prigornica Zaprešić
12:55:00Črnomerec Zaprešić
13:04:00Črnomerec Zaprešić
13:14:00Črnomerec Zaprešić
13:23:00Črnomerec Zaprešić
13:32:00Črnomerec Zaprešić
13:42:00Črnomerec Zaprešić
13:51:00Črnomerec Zaprešić
14:00:00Črnomerec Zaprešić
14:10:00Črnomerec Zaprešić
14:19:00Črnomerec Zaprešić
14:28:00Črnomerec Zaprešić
14:38:00Črnomerec Zaprešić
14:47:00Črnomerec Zaprešić
14:56:00Črnomerec Zaprešić
15:06:00Črnomerec Zaprešić
15:15:00Črnomerec Zaprešić
15:24:00Črnomerec Zaprešić
15:34:00Črnomerec Zaprešić
15:43:00Črnomerec Zaprešić
15:52:00Črnomerec Zaprešić
16:02:00Črnomerec Zaprešić
16:11:00Črnomerec Zaprešić
16:20:00Črnomerec Zaprešić
16:30:00Črnomerec Zaprešić
16:39:00Črnomerec Zaprešić
16:48:00Črnomerec Zaprešić
16:58:00Črnomerec Zaprešić
17:07:00Črnomerec Zaprešić
17:16:00Črnomerec Zaprešić
17:25:00Črnomerec Zaprešić
17:34:00Črnomerec Zaprešić
17:43:00Črnomerec Zaprešić
17:52:00Črnomerec Zaprešić
18:02:00Črnomerec Zaprešić
18:13:00Črnomerec Zaprešić
18:24:00Črnomerec Zaprešić
18:36:00Črnomerec Zaprešić
18:49:00Črnomerec Zaprešić
19:00:00Črnomerec Zaprešić
19:14:00Črnomerec Zaprešić
19:28:00Črnomerec Zaprešić
19:42:00Črnomerec Zaprešić
19:55:00Črnomerec Zaprešić
20:08:00Črnomerec Zaprešić
20:22:00Črnomerec Zaprešić
20:36:00Črnomerec Zaprešić
20:49:00Črnomerec Zaprešić
21:02:00Črnomerec Zaprešić
21:15:00Črnomerec Zaprešić
21:30:00Črnomerec Zaprešić
21:45:00Črnomerec Zaprešić
22:00:00Črnomerec Zaprešić
22:20:00Črnomerec Zaprešić
22:40:00Črnomerec Zaprešić
23:00:00Črnomerec Zaprešić
23:10:00Črnomerec Dubravica
23:30:00Črnomerec Zaprešić
00:05:00Črnomerec Zaprešić
00:10:00Črnomerec Dubravica
00:30:00Črnomerec Zaprešić
01:10:00Črnomerec Zaprešić
01:35:00Črnomerec Zaprešić
02:45:00Črnomerec Zaprešić
03:45:00Črnomerec Zaprešić
04:45:00Črnomerec Dubravica

Zaprešić - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Zelengaj Črnomerec
04:30:00Dubravica Črnomerec
04:40:00Zelengaj Črnomerec
04:45:00Dubravica Črnomerec
04:50:00Zelengaj Črnomerec
05:00:00Zelengaj Črnomerec
05:10:00Zelengaj Črnomerec
05:23:00Zelengaj Črnomerec
05:33:00Zelengaj Črnomerec
05:43:00Zelengaj Črnomerec
05:45:00Dubravica Črnomerec
05:53:00Zelengaj Črnomerec
05:55:00Terminal Črnomerec
06:00:00Zelengaj Črnomerec
06:08:00Zelengaj Črnomerec
06:10:00Dubravica Črnomerec
06:17:00Zelengaj Črnomerec
06:27:00Zelengaj Črnomerec
06:36:00Zelengaj Črnomerec
06:45:00Zelengaj Črnomerec
06:53:00Zelengaj Črnomerec
07:00:00Zelengaj Črnomerec
07:07:00Zelengaj Črnomerec
07:14:00Zelengaj Črnomerec
07:21:00Zelengaj Črnomerec
07:29:00Zelengaj Črnomerec
07:38:00Zelengaj Črnomerec
07:47:00Zelengaj Črnomerec
07:57:00Zelengaj Črnomerec
08:06:00Zelengaj Črnomerec
08:13:00Zelengaj Črnomerec
08:22:00Zelengaj Črnomerec
08:30:00Zelengaj Črnomerec
08:40:00Zelengaj Črnomerec
08:53:00Zelengaj Črnomerec
09:06:00Zelengaj Črnomerec
09:19:00Zelengaj Črnomerec
09:31:00Zelengaj Črnomerec
09:43:00Zelengaj Črnomerec
09:54:00Zelengaj Črnomerec
10:05:00Zelengaj Črnomerec
10:16:00Zelengaj Črnomerec
10:28:00Zelengaj Črnomerec
10:40:00Zelengaj Črnomerec
10:52:00Zelengaj Črnomerec
11:03:00Zelengaj Črnomerec
11:16:00Zelengaj Črnomerec
11:30:00Zelengaj Črnomerec
11:44:00Zelengaj Črnomerec
11:57:00Zelengaj Črnomerec
12:10:00Zelengaj Črnomerec
12:23:00Zelengaj Črnomerec
12:30:00Dubravica Črnomerec
12:36:00Zelengaj Črnomerec
12:46:00Zelengaj Črnomerec
12:55:00Zelengaj Črnomerec
13:04:00Zelengaj Črnomerec
13:12:00Zelengaj Črnomerec
13:21:00Zelengaj Črnomerec
13:30:00Zelengaj Črnomerec
13:39:00Zelengaj Črnomerec
13:48:00Zelengaj Črnomerec
13:56:00Zelengaj Črnomerec
14:05:00Zelengaj Črnomerec
14:14:00Zelengaj Črnomerec
14:24:00Zelengaj Črnomerec
14:33:00Zelengaj Črnomerec
14:42:00Zelengaj Črnomerec
14:52:00Zelengaj Črnomerec
15:01:00Zelengaj Črnomerec
15:10:00Zelengaj Črnomerec
15:20:00Zelengaj Črnomerec
15:29:00Zelengaj Črnomerec
15:38:00Zelengaj Črnomerec
15:48:00Zelengaj Črnomerec
15:57:00Zelengaj Črnomerec
16:06:00Zelengaj Črnomerec
16:16:00Zelengaj Črnomerec
16:25:00Zelengaj Črnomerec
16:34:00Zelengaj Črnomerec
16:44:00Zelengaj Črnomerec
16:53:00Zelengaj Črnomerec
17:02:00Zelengaj Črnomerec
17:12:00Zelengaj Črnomerec
17:21:00Zelengaj Črnomerec
17:30:00Zelengaj Črnomerec
17:40:00Zelengaj Črnomerec
17:49:00Zelengaj Prigornica
17:54:00Zelengaj Črnomerec
18:07:00Zelengaj Črnomerec
18:15:00Zelengaj Prigornica
18:20:00Zelengaj Črnomerec
18:32:00Zelengaj Črnomerec
18:44:00Zelengaj Črnomerec
18:55:00Zelengaj Prigornica
19:06:00Zelengaj Črnomerec
19:18:00Zelengaj Črnomerec
19:31:00Zelengaj Črnomerec
19:43:00Zelengaj Črnomerec
19:56:00Zelengaj Črnomerec
20:09:00Zelengaj Črnomerec
20:22:00Zelengaj Črnomerec
20:35:00Zelengaj Črnomerec
20:50:00Zelengaj Črnomerec
21:05:00Zelengaj Črnomerec
21:19:00Zelengaj Črnomerec
21:35:00Zelengaj Črnomerec
21:50:00Zelengaj Prigornica
21:55:00Zelengaj Črnomerec
22:10:00Zelengaj Črnomerec
22:25:00Zelengaj Prigornica
22:35:00Zelengaj Črnomerec
22:55:00Zelengaj Črnomerec
23:15:00Zelengaj Črnomerec
23:35:00Zelengaj Črnomerec
00:10:00Zelengaj Prigornica
00:15:00Dubravica Črnomerec
00:35:00Zelengaj Črnomerec
01:00:00Zelengaj Črnomerec
01:40:00Zelengaj Prigornica
02:05:00Terminal Črnomerec
03:15:00Terminal Črnomerec
04:15:00Zelengaj Črnomerec
Top