Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubrava - Čučerje

VrijemePolazište Odredište
04:10:00Dubrava Čučerje
04:40:00Dubrava Čučerje
05:15:00Dubrava Čučerje
05:45:00Dubrava Čučerje
06:20:00Dubrava Čučerje
06:50:00Dubrava Čučerje
07:25:00Dubrava Čučerje
07:55:00Dubrava Čučerje
08:30:00Dubrava Čučerje
09:00:00Dubrava Čučerje
09:35:00Dubrava Čučerje
10:05:00Dubrava Čučerje
10:40:00Dubrava Čučerje
11:10:00Dubrava Čučerje
11:45:00Dubrava Čučerje
12:15:00Dubrava Čučerje
12:50:00Dubrava Čučerje
13:20:00Dubrava Čučerje
13:55:00Dubrava Čučerje
14:25:00Dubrava Čučerje
15:00:00Dubrava Čučerje
15:30:00Dubrava Čučerje
16:05:00Dubrava Čučerje
16:35:00Dubrava Čučerje
17:10:00Dubrava Čučerje
17:40:00Dubrava Čučerje
18:15:00Dubrava Čučerje
18:45:00Dubrava Čučerje
19:20:00Dubrava Čučerje
19:50:00Dubrava Čučerje
20:25:00Dubrava Čučerje
20:55:00Dubrava Čučerje
21:35:00Dubrava Čučerje
22:05:00Dubrava Čučerje
22:45:00Dubrava Čučerje
23:10:00Dubrava Čučerje
00:05:00Dubrava Čučerje

Čučerje - Dubrava

VrijemePolazište Odredište
04:35:00Čučerje Dubrava
05:10:00Čučerje Dubrava
05:45:00Čučerje Dubrava
06:15:00Čučerje Dubrava
06:50:00Čučerje Dubrava
07:20:00Čučerje Dubrava
07:55:00Čučerje Dubrava
08:25:00Čučerje Dubrava
09:00:00Čučerje Dubrava
09:30:00Čučerje Dubrava
10:05:00Čučerje Dubrava
10:35:00Čučerje Dubrava
11:10:00Čučerje Dubrava
11:40:00Čučerje Dubrava
12:15:00Čučerje Dubrava
12:45:00Čučerje Dubrava
13:20:00Čučerje Dubrava
13:50:00Čučerje Dubrava
14:25:00Čučerje Dubrava
14:55:00Čučerje Dubrava
15:30:00Čučerje Dubrava
16:00:00Čučerje Dubrava
16:35:00Čučerje Dubrava
17:05:00Čučerje Dubrava
17:40:00Čučerje Dubrava
18:10:00Čučerje Dubrava
18:45:00Čučerje Dubrava
19:15:00Čučerje Dubrava
19:50:00Čučerje Dubrava
20:20:00Čučerje Dubrava
20:55:00Čučerje Dubrava
21:25:00Čučerje Dubrava
22:05:00Čučerje Dubrava
22:35:00Čučerje Dubrava
23:15:00Čučerje Dubrava
23:40:00Čučerje Dubrava
00:25:00Čučerje Dubrava
Top