Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubrava - Trn.

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Dubrava Dubec
05:00:00Dubrava Dubec
05:30:00Dubrava Dubec
06:00:00Dubrava Dubec
06:30:00Dubrava Dubec
07:00:00Dubrava Dubec
07:30:00Dubrava Dubec
08:00:00Dubrava Dubec
08:30:00Dubrava Dubec
09:00:00Dubrava Dubec
09:30:00Dubrava Dubec
10:00:00Dubrava Dubec
10:30:00Dubrava Dubec
11:00:00Dubrava Dubec
11:30:00Dubrava Dubec
12:00:00Dubrava Dubec
12:30:00Dubrava Dubec
13:00:00Dubrava Dubec
13:30:00Dubrava Dubec
14:00:00Dubrava Dubec
14:30:00Dubrava Dubec
15:00:00Dubrava Dubec
15:30:00Dubrava Dubec
16:00:00Dubrava Dubec
16:30:00Dubrava Dubec
17:00:00Dubrava Dubec
17:30:00Dubrava Dubec
18:00:00Dubrava Dubec
18:30:00Dubrava Dubec
19:00:00Dubrava Dubec
19:30:00Dubrava Dubec
20:00:00Dubrava Dubec
20:30:00Dubrava Dubec
21:00:00Dubrava Dubec
21:30:00Dubrava Dubec
22:00:00Dubrava Dubec
22:30:00Dubrava Dubec
23:00:00Dubrava Dubec
23:30:00Dubrava Dubec
23:50:00Dubrava Dubec

Trn. - Dubrava

VrijemePolazište Odredište
05:00:00Dubec Dubrava
05:30:00Dubec Dubrava
06:00:00Dubec Dubrava
06:30:00Dubec Dubrava
07:00:00Dubec Dubrava
07:30:00Dubec Dubrava
08:00:00Dubec Dubrava
08:30:00Dubec Dubrava
09:00:00Dubec Dubrava
09:30:00Dubec Dubrava
10:00:00Dubec Dubrava
10:30:00Dubec Dubrava
11:00:00Dubec Dubrava
11:30:00Dubec Dubrava
12:00:00Dubec Dubrava
12:30:00Dubec Dubrava
13:00:00Dubec Dubrava
13:30:00Dubec Dubrava
14:00:00Dubec Dubrava
14:30:00Dubec Dubrava
15:00:00Dubec Dubrava
15:30:00Dubec Dubrava
16:00:00Dubec Dubrava
16:30:00Dubec Dubrava
17:00:00Dubec Dubrava
17:30:00Dubec Dubrava
18:00:00Dubec Dubrava
18:30:00Dubec Dubrava
19:00:00Dubec Dubrava
19:30:00Dubec Dubrava
20:00:00Dubec Dubrava
20:30:00Dubec Dubrava
21:00:00Dubec Dubrava
21:30:00Dubec Dubrava
22:00:00Dubec Dubrava
22:30:00Dubec Dubrava
23:00:00Dubec Dubrava
23:30:00Dubec Dubrava
23:50:00Dubec Dubrava
00:10:00Dubec Dubrava
Top