Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubrava - Trn.

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Dubrava Dubec
04:50:00Dubrava Dubec
05:13:00Dubrava Dubec
05:35:00Dubrava Dubec
05:58:00Dubrava Dubec
06:20:00Dubrava Dubec
06:43:00Dubrava Dubec
07:05:00Dubrava Dubec
07:28:00Dubrava Dubec
07:50:00Dubrava Dubec
08:13:00Dubrava Dubec
08:35:00Dubrava Dubec
08:58:00Dubrava Dubec
09:20:00Dubrava Dubec
09:43:00Dubrava Dubec
10:05:00Dubrava Dubec
10:28:00Dubrava Dubec
10:50:00Dubrava Dubec
11:13:00Dubrava Dubec
11:35:00Dubrava Dubec
11:58:00Dubrava Dubec
12:20:00Dubrava Dubec
12:43:00Dubrava Dubec
13:05:00Dubrava Dubec
13:27:00Dubrava Dubec
13:49:00Dubrava Dubec
14:12:00Dubrava Dubec
14:34:00Dubrava Dubec
14:57:00Dubrava Dubec
15:19:00Dubrava Dubec
15:42:00Dubrava Dubec
16:04:00Dubrava Dubec
16:27:00Dubrava Dubec
16:49:00Dubrava Dubec
17:12:00Dubrava Dubec
17:34:00Dubrava Dubec
17:57:00Dubrava Dubec
18:19:00Dubrava Dubec
18:42:00Dubrava Dubec
19:04:00Dubrava Dubec
19:27:00Dubrava Dubec
19:49:00Dubrava Dubec
20:12:00Dubrava Dubec
20:34:00Dubrava Dubec
20:57:00Dubrava Dubec
21:19:00Dubrava Dubec
21:42:00Dubrava Dubec
22:04:00Dubrava Dubec
22:27:00Dubrava Dubec
22:49:00Dubrava Dubec
23:10:00Dubrava Dubec
23:30:00Dubrava Dubec
23:50:00Dubrava Dubec

Trn. - Dubrava

VrijemePolazište Odredište
04:50:00Dubec Dubrava
05:10:00Dubec Dubrava
05:35:00Dubec Dubrava
05:57:00Dubec Dubrava
06:20:00Dubec Dubrava
06:42:00Dubec Dubrava
07:05:00Dubec Dubrava
07:27:00Dubec Dubrava
07:50:00Dubec Dubrava
08:12:00Dubec Dubrava
08:35:00Dubec Dubrava
08:57:00Dubec Dubrava
09:20:00Dubec Dubrava
09:42:00Dubec Dubrava
10:05:00Dubec Dubrava
10:27:00Dubec Dubrava
10:50:00Dubec Dubrava
11:12:00Dubec Dubrava
11:35:00Dubec Dubrava
11:57:00Dubec Dubrava
12:20:00Dubec Dubrava
12:42:00Dubec Dubrava
13:05:00Dubec Dubrava
13:27:00Dubec Dubrava
13:50:00Dubec Dubrava
14:12:00Dubec Dubrava
14:35:00Dubec Dubrava
14:57:00Dubec Dubrava
15:20:00Dubec Dubrava
15:42:00Dubec Dubrava
16:05:00Dubec Dubrava
16:27:00Dubec Dubrava
16:50:00Dubec Dubrava
17:12:00Dubec Dubrava
17:35:00Dubec Dubrava
17:57:00Dubec Dubrava
18:20:00Dubec Dubrava
18:42:00Dubec Dubrava
19:05:00Dubec Dubrava
19:27:00Dubec Dubrava
19:50:00Dubec Dubrava
20:12:00Dubec Dubrava
20:35:00Dubec Dubrava
20:57:00Dubec Dubrava
21:20:00Dubec Dubrava
21:42:00Dubec Dubrava
22:05:00Dubec Dubrava
22:27:00Dubec Dubrava
22:50:00Dubec Dubrava
23:10:00Dubec Dubrava
23:30:00Dubec Dubrava
23:50:00Dubec Dubrava
00:10:00Dubec Dubrava
Top