Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Gl.kolodvor - M.Mlaka

VrijemePolazište Odredište
04:20:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
05:30:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
06:45:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
08:05:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
09:30:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
11:00:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
12:30:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
14:05:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
15:20:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
16:40:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
17:55:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
19:20:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
20:45:00Glavni kolodvor Mala Mlaka
22:30:00Glavni kolodvor Mala Mlaka

M.Mlaka - Gl.kolodvor

VrijemePolazište Odredište
04:55:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
06:05:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
07:25:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
08:45:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
10:10:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
11:40:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
13:10:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
14:40:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
16:05:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
17:15:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
18:30:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
20:00:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
21:25:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
23:10:00Malomlačka 30 Gl.kolodvor
Top