Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubrava - Gran.Novaki

VrijemePolazište Odredište
04:25:00Dubrava Gran. Novaki
05:00:00Dubrava Gran. Novaki
05:35:00Dubrava Gran. Novaki
05:50:00Dubrava Gran. Novaki
06:10:00Dubrava Gran. Novaki
06:25:00Dubrava Gran. Novaki
06:45:00Dubrava Gran. Novaki
07:00:00Dubrava Gran. Novaki
07:20:00Dubrava Gran. Novaki
07:35:00Dubrava Gran. Novaki
07:55:00Dubrava Gran. Novaki
08:10:00Dubrava Gran. Novaki
08:40:00Dubrava Gran. Novaki
09:20:00Dubrava Gran. Novaki
10:00:00Dubrava Gran. Novaki
10:40:00Dubrava Gran. Novaki
11:20:00Dubrava Gran. Novaki
12:00:00Dubrava Gran. Novaki
12:40:00Dubrava Gran. Novaki
13:00:00Dubrava Gran. Novaki
13:20:00Dubrava Gran. Novaki
13:40:00Dubrava Gran. Novaki
14:00:00Dubrava Gran. Novaki
14:15:00Dubrava Gran. Novaki
14:35:00Dubrava Gran. Novaki
14:50:00Dubrava Gran. Novaki
15:10:00Dubrava Gran. Novaki
15:25:00Dubrava Gran. Novaki
15:45:00Dubrava Gran. Novaki
16:00:00Dubrava Gran. Novaki
16:20:00Dubrava Gran. Novaki
16:35:00Dubrava Gran. Novaki
16:55:00Dubrava Gran. Novaki
17:10:00Dubrava Gran. Novaki
17:30:00Dubrava Gran. Novaki
18:05:00Dubrava Gran. Novaki
18:40:00Dubrava Gran. Novaki
19:15:00Dubrava Gran. Novaki
19:50:00Dubrava Gran. Novaki
20:25:00Dubrava Gran. Novaki
21:00:00Dubrava Gran. Novaki
21:35:00Dubrava Gran. Novaki
22:10:00Dubrava Gran. Novaki
22:45:00Dubrava Gran. Novaki
23:20:00Dubrava Gran. Novaki
00:35:00Dubrava Gran. Novaki

Gran.Novaki - Dubrava

VrijemePolazište Odredište
04:40:00Dotršćinska Dubrava
05:15:00Dotršćinska Dubrava
05:50:00Dotršćinska Dubrava
06:05:00Dotršćinska Dubrava
06:25:00Dotršćinska Dubrava
06:40:00Dotršćinska Dubrava
07:00:00Dotršćinska Dubrava
07:15:00Dotršćinska Dubrava
07:35:00Dotršćinska Dubrava
07:50:00Dotršćinska Dubrava
08:10:00Dotršćinska Dubrava
08:25:00Dotršćinska Dubrava
09:00:00Dotršćinska Dubrava
09:40:00Dotršćinska Dubrava
10:20:00Dotršćinska Dubrava
11:00:00Dotršćinska Dubrava
11:40:00Dotršćinska Dubrava
12:20:00Dotršćinska Dubrava
13:00:00Dotršćinska Dubrava
13:20:00Dotršćinska Dubrava
13:40:00Dotršćinska Dubrava
13:55:00Dotršćinska Dubrava
14:15:00Dotršćinska Dubrava
14:30:00Dotršćinska Dubrava
14:50:00Dotršćinska Dubrava
15:05:00Dotršćinska Dubrava
15:25:00Dotršćinska Dubrava
15:40:00Dotršćinska Dubrava
16:00:00Dotršćinska Dubrava
16:15:00Dotršćinska Dubrava
16:35:00Dotršćinska Dubrava
16:50:00Dotršćinska Dubrava
17:10:00Dotršćinska Dubrava
17:25:00Dotršćinska Dubrava
17:45:00Dotršćinska Dubrava
18:20:00Dotršćinska Dubrava
18:55:00Dotršćinska Dubrava
19:30:00Dotršćinska Dubrava
20:05:00Dotršćinska Dubrava
20:40:00Dotršćinska Dubrava
21:15:00Dotršćinska Dubrava
21:50:00Dotršćinska Dubrava
22:25:00Dotršćinska Dubrava
23:00:00Dotršćinska Dubrava
23:35:00Dotršćinska Dubrava
00:50:00Dotršćinska Dubrava
Top