Raspored vožnji za PDF raspored
VrijemePolazište Odredište
05:10:00Bistrička-Zagrebačka Goranec
06:35:00Dubec Goranec
07:45:00Dubec Goranec
10:45:00Dubec Goranec
12:20:00Dubec Goranec
14:10:00Dubec Goranec
15:30:00Dubec Goranec
16:45:00Dubec Goranec
20:55:00Dubec Goranec
22:20:00Dubec Goranec
VrijemePolazište Odredište
05:30:00Goranec Dubec
07:10:00Goranec Dubec
08:20:00Goranec Dubec
11:20:00Goranec Dubec
13:00:00Goranec Dubec
14:45:00Goranec Dubec
16:05:00Goranec Dubec
17:25:00Goranec Dubec
21:35:00Goranec Dubec
22:50:00Goranec Planina Donja
Top