Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.
Smjer: Dubec - Ses.
Smjer: Ses. - Dubec

Dubec - Ses.

VrijemePolazište Odredište
04:00:00Bistrička-Zagrebačka Planina Gornja
04:40:00Bistrička-Zagrebačka Kašina-okretište
04:45:00Dubec Planina Gornja
05:05:00Dubec Kašina-okretište
05:20:00Dubec Planina Gornja
05:40:00Dubec Kašina-okretište
06:00:00Dubec Planina Gornja
06:25:00Dubec Kašina-okretište
06:40:00Dubec Planina Gornja
07:00:00Dubec Planina Gornja
07:20:00Dubec Kašina-okretište
07:40:00Dubec Kašina-okretište
08:00:00Dubec Planina Gornja
08:40:00Dubec Kašina-okretište
09:20:00Dubec Planina Gornja
09:50:00Dubec Planina Gornja
10:40:00Dubec Kašina-okretište
11:15:00Dubec Planina Gornja
11:40:00Dubec Kašina-okretište
11:55:00Dubec Planina Gornja
12:25:00Dubec Kašina-okretište
12:40:00Dubec Planina Gornja
13:00:00Dubec Kašina-okretište
13:20:00Dubec Planina Gornja
13:40:00Dubec Kašina-okretište
14:00:00Dubec Planina Gornja
14:20:00Dubec Kašina-okretište
14:40:00Dubec Planina Gornja
15:00:00Dubec Kašina-okretište
15:20:00Dubec Kašina-okretište
15:40:00Dubec Planina Gornja
16:00:00Dubec Kašina-okretište
16:15:00Dubec Planina Gornja
16:40:00Dubec Kašina-okretište
17:00:00Dubec Planina Gornja
17:30:00Dubec Kašina-okretište
17:55:00Dubec Planina Gornja
18:40:00Dubec Planina Gornja
19:00:00Dubec Kašina-okretište
19:30:00Dubec Planina Gornja
20:00:00Dubec Kašina-okretište
20:30:00Dubec Planina Gornja
21:10:00Dubec Planina Gornja
21:45:00Dubec Planina Gornja
22:30:00Dubec Planina Gornja
23:40:00Dubec Planina Gornja

Ses. - Dubec

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Planina Gornja Dubec
05:00:00Kašina-okretište Dubec
05:20:00Planina Gornja Dubec
05:40:00Kašina-okretište Dubec
06:00:00Planina Gornja Dubec
06:20:00Kašina-okretište Dubec
06:40:00Planina Gornja Dubec
07:00:00Kašina-okretište Dubec
07:20:00Planina Gornja Dubec
07:40:00Planina Gornja Dubec
08:00:00Kašina-okretište Dubec
08:20:00Kašina-okretište Dubec
08:40:00Planina Gornja Dubec
09:15:00Kašina-okretište Dubec
10:00:00Planina Gornja Dubec
10:30:00Planina Gornja Dubec
11:15:00Kašina-okretište Dubec
11:50:00Planina Gornja Dubec
12:20:00Kašina-okretište Dubec
12:35:00Planina Gornja Dubec
13:00:00Kašina-okretište Dubec
13:20:00Planina Gornja Dubec
13:40:00Kašina-okretište Dubec
14:00:00Planina Gornja Dubec
14:20:00Kašina-okretište Dubec
14:40:00Planina Gornja Dubec
15:05:00Kašina-okretište Dubec
15:20:00Planina Gornja Dubec
15:40:00Kašina-okretište Dubec
16:00:00Kašina-okretište Dubec
16:20:00Planina Gornja Dubec
16:40:00Kašina-okretište Dubec
17:00:00Planina Gornja Dubec
17:20:00Kašina-okretište Dubec
17:40:00Planina Gornja Dubec
18:10:00Kašina-okretište Dubec
18:50:00Planina Gornja Dubec
19:20:00Planina Gornja Dubec
19:40:00Kašina-okretište Dubec
20:10:00Planina Gornja Dubec
20:35:00Kašina-okretište Dubec
21:10:00Planina Gornja Dubec
21:50:00Planina Gornja Dubec
22:25:00Planina Gornja Dubec
23:05:00Planina Gornja Dubec
00:15:00Planina Gornja Dubec
Top