Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Borongaj - Ses.Kralj.

VrijemePolazište Odredište
03:55:00I.Štefanov.zavoj Ses.Kraljev.
04:30:00I.Štefanov.zavoj Ses.Kraljev.
04:50:00I.Štefanov.zavoj Ses.Kraljev.
04:50:00Borongaj Ses.Kraljev.
05:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
05:20:00I.Štefanov.zavoj Ses.Kraljev.
05:30:00Borongaj Ses.Kraljev.
05:35:00I.Štefanov.zavoj Ses.Kraljev.
05:45:00Borongaj Ses.Kraljev.
06:00:00Borongaj Ses.Kraljev.
06:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
06:30:00Borongaj Ses.Kraljev.
06:42:00Borongaj Ses.Kraljev.
06:55:00Borongaj Ses.Kraljev.
07:07:00Borongaj Ses.Kraljev.
07:19:00Borongaj Ses.Kraljev.
07:31:00Borongaj Ses.Kraljev.
07:43:00Borongaj Ses.Kraljev.
07:55:00Borongaj Ses.Kraljev.
08:07:00Borongaj Ses.Kraljev.
08:20:00Borongaj Ses.Kraljev.
08:30:00Borongaj Ses.Kraljev.
08:52:00Borongaj Ses.Kraljev.
09:14:00Borongaj Ses.Kraljev.
09:34:00Borongaj Ses.Kraljev.
09:50:00Borongaj Ses.Kraljev.
10:12:00Borongaj Ses.Kraljev.
10:34:00Borongaj Ses.Kraljev.
10:56:00Borongaj Ses.Kraljev.
11:18:00Borongaj Ses.Kraljev.
11:40:00Borongaj Ses.Kraljev.
12:00:00Borongaj Ses.Kraljev.
12:14:00Borongaj Ses.Kraljev.
12:28:00Borongaj Ses.Kraljev.
12:41:00Borongaj Ses.Kraljev.
12:55:00Borongaj Ses.Kraljev.
13:08:00Borongaj Ses.Kraljev.
13:22:00Borongaj Ses.Kraljev.
13:36:00Borongaj Ses.Kraljev.
13:50:00Borongaj Ses.Kraljev.
14:03:00Borongaj Ses.Kraljev.
14:17:00Borongaj Ses.Kraljev.
14:30:00Borongaj Ses.Kraljev.
14:44:00Borongaj Ses.Kraljev.
14:58:00Borongaj Ses.Kraljev.
15:12:00Borongaj Ses.Kraljev.
15:25:00Borongaj Ses.Kraljev.
15:39:00Borongaj Ses.Kraljev.
15:52:00Borongaj Ses.Kraljev.
16:06:00Borongaj Ses.Kraljev.
16:20:00Borongaj Ses.Kraljev.
16:34:00Borongaj Ses.Kraljev.
16:47:00Borongaj Ses.Kraljev.
17:01:00Borongaj Ses.Kraljev.
17:14:00Borongaj Ses.Kraljev.
17:28:00Borongaj Ses.Kraljev.
17:42:00Borongaj Ses.Kraljev.
17:56:00Borongaj Ses.Kraljev.
18:09:00Borongaj Ses.Kraljev.
18:23:00Borongaj Ses.Kraljev.
18:40:00Borongaj Ses.Kraljev.
19:00:00Borongaj Ses.Kraljev.
19:25:00Borongaj Ses.Kraljev.
19:45:00Borongaj Ses.Kraljev.
20:10:00Borongaj Ses.Kraljev.
20:30:00Borongaj Ses.Kraljev.
20:55:00Borongaj Ses.Kraljev.
21:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
21:40:00Borongaj Ses.Kraljev.
22:10:00Borongaj Ses.Kraljev.
22:35:00Borongaj Ses.Kraljev.
23:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
00:25:00Dubec Ses.Kraljev.

Ses.Kralj. - Borongaj

VrijemePolazište Odredište
04:25:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
05:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
05:15:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
05:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
05:45:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
06:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
06:12:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
06:24:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
06:36:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
06:48:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
07:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
07:12:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
07:24:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
07:37:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
07:49:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
08:01:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
08:13:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
08:25:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
08:37:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
08:48:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
09:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
09:10:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
09:32:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
09:54:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
10:14:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
10:34:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
10:56:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
11:18:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
11:40:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
12:02:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
12:24:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
12:41:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
12:55:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
13:09:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
13:22:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
13:36:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
13:49:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
14:03:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
14:17:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
14:31:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
14:44:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
14:58:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
15:11:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
15:25:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
15:39:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
15:53:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
16:06:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
16:20:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
16:33:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
16:47:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
17:01:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
17:15:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
17:28:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
17:42:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
17:55:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
18:09:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
18:23:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
18:37:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
18:50:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
19:04:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
19:25:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
19:45:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
20:10:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
20:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
20:55:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
21:15:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
21:35:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
21:55:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
22:20:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
22:50:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
23:10:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
23:55:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
01:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Dubec
Top