Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Borongaj - Ses.Kralj.

VrijemePolazište Odredište
03:55:00I.Štefanov.zavoj Ses.Kraljev.
04:25:00I.Štefanov.zavoj Ses.Kraljev.
04:50:00I.Štefanov.zavoj Ses.Kraljev.
04:50:00Borongaj Ses.Kraljev.
05:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
05:32:00Borongaj Ses.Kraljev.
05:55:00Borongaj Ses.Kraljev.
06:17:00Borongaj Ses.Kraljev.
06:40:00Borongaj Ses.Kraljev.
07:02:00Borongaj Ses.Kraljev.
07:25:00Borongaj Ses.Kraljev.
07:50:00Borongaj Ses.Kraljev.
08:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
08:45:00Borongaj Ses.Kraljev.
09:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
09:45:00Borongaj Ses.Kraljev.
10:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
10:45:00Borongaj Ses.Kraljev.
11:10:00Borongaj Ses.Kraljev.
11:32:00Borongaj Ses.Kraljev.
11:55:00Borongaj Ses.Kraljev.
12:17:00Borongaj Ses.Kraljev.
12:40:00Borongaj Ses.Kraljev.
13:02:00Borongaj Ses.Kraljev.
13:25:00Borongaj Ses.Kraljev.
13:47:00Borongaj Ses.Kraljev.
14:10:00Borongaj Ses.Kraljev.
14:32:00Borongaj Ses.Kraljev.
14:55:00Borongaj Ses.Kraljev.
15:17:00Borongaj Ses.Kraljev.
15:40:00Borongaj Ses.Kraljev.
16:02:00Borongaj Ses.Kraljev.
16:25:00Borongaj Ses.Kraljev.
16:47:00Borongaj Ses.Kraljev.
17:10:00Borongaj Ses.Kraljev.
17:45:00Borongaj Ses.Kraljev.
18:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
18:45:00Borongaj Ses.Kraljev.
19:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
19:45:00Borongaj Ses.Kraljev.
20:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
20:45:00Borongaj Ses.Kraljev.
21:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
21:45:00Borongaj Ses.Kraljev.
22:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
22:40:00Borongaj Ses.Kraljev.
23:15:00Borongaj Ses.Kraljev.
00:25:00Dubec Ses.Kraljev.

Ses.Kralj. - Borongaj

VrijemePolazište Odredište
04:25:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
04:55:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
05:15:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
05:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
05:50:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
06:17:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
06:40:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
07:02:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
07:25:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
07:45:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
08:05:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
08:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
09:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
09:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
10:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
10:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
11:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
11:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
11:55:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
12:17:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
12:40:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
13:02:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
13:25:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
13:47:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
14:10:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
14:32:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
14:55:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
15:17:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
15:40:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
16:02:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
16:25:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
16:47:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
17:05:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
17:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
18:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
18:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
19:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
19:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
20:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
20:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
21:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
21:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
22:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
22:30:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
22:55:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
23:15:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
23:55:00Sesv.Kraljevec-okr. Borongaj
01:00:00Sesv.Kraljevec-okr. Dubec
Top