Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Ljubljanica - Savišće

VrijemePolazište Odredište
04:03:55Ljubljanica Savišće
04:19:55Ljubljanica Savišće
04:35:15Ljubljanica Savišće
04:50:55Ljubljanica Savišće
05:06:59Ljubljanica Savišće
05:22:15Ljubljanica Savišće
05:37:55Ljubljanica Savišće
05:49:00Ljubljanica Savišće
06:00:00Ljubljanica Savišće
06:13:00Ljubljanica Savišće
06:25:30Ljubljanica Savišće
06:37:00Ljubljanica Savišće
06:48:59Ljubljanica Savišće
07:01:21Ljubljanica Savišće
07:14:01Ljubljanica Savišće
07:27:18Ljubljanica Savišće
07:39:40Ljubljanica Savišće
07:52:02Ljubljanica Savišće
08:04:24Ljubljanica Savišće
08:16:46Ljubljanica Savišće
08:29:08Ljubljanica Savišće
08:43:00Ljubljanica Savišće
08:56:22Ljubljanica Savišće
09:09:44Ljubljanica Savišće
09:24:06Ljubljanica Savišće
09:38:00Ljubljanica Savišće
09:52:00Ljubljanica Savišće
10:06:54Ljubljanica Savišće
10:20:44Ljubljanica Savišće
10:34:34Ljubljanica Savišće
10:48:24Ljubljanica Savišće
11:02:14Ljubljanica Savišće
11:16:04Ljubljanica Savišće
11:29:54Ljubljanica Savišće
11:43:44Ljubljanica Savišće
11:57:34Ljubljanica Savišće
12:11:24Ljubljanica Savišće
12:25:14Ljubljanica Savišće
12:39:04Ljubljanica Savišće
12:52:54Ljubljanica Savišće
13:06:35Ljubljanica Savišće
13:18:41Ljubljanica Savišće
13:31:12Ljubljanica Savišće
13:43:28Ljubljanica Savišće
13:55:44Ljubljanica Savišće
14:08:00Ljubljanica Savišće
14:20:16Ljubljanica Savišće
14:32:32Ljubljanica Savišće
14:44:48Ljubljanica Savišće
14:57:04Ljubljanica Savišće
15:09:20Ljubljanica Savišće
15:21:36Ljubljanica Savišće
15:33:52Ljubljanica Savišće
15:46:08Ljubljanica Savišće
15:58:24Ljubljanica Savišće
16:10:40Ljubljanica Savišće
16:22:56Ljubljanica Savišće
16:35:12Ljubljanica Savišće
16:47:28Ljubljanica Savišće
16:59:44Ljubljanica Savišće
17:12:00Ljubljanica Savišće
17:24:16Ljubljanica Savišće
17:36:32Ljubljanica Savišće
17:50:48Ljubljanica Savišće
18:05:04Ljubljanica Savišće
18:21:28Ljubljanica Savišće
18:37:00Ljubljanica Savišće
18:55:00Ljubljanica Savišće
19:13:56Ljubljanica Savišće
19:30:00Ljubljanica Savišće
19:46:08Ljubljanica Savišće
20:02:16Ljubljanica Savišće
20:18:24Ljubljanica Savišće
20:34:32Ljubljanica Savišće
20:50:40Ljubljanica Savišće
21:06:48Ljubljanica Savišće
21:23:19Ljubljanica Savišće
21:38:59Ljubljanica Savišće
21:54:39Ljubljanica Savišće
22:10:19Ljubljanica Savišće
22:25:59Ljubljanica Savišće
22:41:39Ljubljanica Savišće
22:57:19Ljubljanica Savišće
23:13:29Ljubljanica Savišće
23:30:00Ljubljanica Savišće

Savišće - Ljubljanica

VrijemePolazište Odredište
04:50:00Savišće Ljubljanica
05:06:55Savišće Ljubljanica
05:22:40Savišće Ljubljanica
05:38:02Savišće Ljubljanica
05:54:59Savišće Ljubljanica
06:09:30Savišće Ljubljanica
06:24:00Savišće Ljubljanica
06:36:15Savišće Ljubljanica
06:48:37Savišće Ljubljanica
07:00:59Savišće Ljubljanica
07:13:21Savišće Ljubljanica
07:25:43Savišće Ljubljanica
07:38:05Savišće Ljubljanica
07:50:27Savišće Ljubljanica
08:02:49Savišće Ljubljanica
08:15:11Savišće Ljubljanica
08:27:33Savišće Ljubljanica
08:39:55Savišće Ljubljanica
08:52:17Savišće Ljubljanica
09:04:39Savišće Ljubljanica
09:16:56Savišće Ljubljanica
09:30:48Savišće Ljubljanica
09:44:38Savišće Ljubljanica
09:58:28Savišće Ljubljanica
10:12:18Savišće Ljubljanica
10:26:08Savišće Ljubljanica
10:39:58Savišće Ljubljanica
10:53:48Savišće Ljubljanica
11:07:38Savišće Ljubljanica
11:21:28Savišće Ljubljanica
11:35:18Savišće Ljubljanica
11:49:08Savišće Ljubljanica
12:02:58Savišće Ljubljanica
12:16:39Savišće Ljubljanica
12:31:29Savišće Ljubljanica
12:46:30Savišće Ljubljanica
13:00:00Savišće Ljubljanica
13:14:09Savišće Ljubljanica
13:27:33Savišće Ljubljanica
13:40:49Savišće Ljubljanica
13:54:05Savišće Ljubljanica
14:06:21Savišće Ljubljanica
14:18:37Savišće Ljubljanica
14:30:53Savišće Ljubljanica
14:43:09Savišće Ljubljanica
14:55:25Savišće Ljubljanica
15:07:41Savišće Ljubljanica
15:19:57Savišće Ljubljanica
15:32:13Savišće Ljubljanica
15:44:29Savišće Ljubljanica
15:56:45Savišće Ljubljanica
16:09:01Savišće Ljubljanica
16:21:17Savišće Ljubljanica
16:33:33Savišće Ljubljanica
16:45:49Savišće Ljubljanica
16:58:05Savišće Ljubljanica
17:10:21Savišće Ljubljanica
17:22:37Savišće Ljubljanica
17:34:54Savišće Ljubljanica
17:47:10Savišće Ljubljanica
17:59:25Savišće Ljubljanica
18:11:40Savišće Ljubljanica
18:24:00Savišće Ljubljanica
18:39:42Savišće Ljubljanica
18:54:00Savišće Ljubljanica
19:10:28Savišće Ljubljanica
19:26:36Savišće Ljubljanica
19:43:30Savišće Ljubljanica
20:00:44Savišće Ljubljanica
20:16:52Savišće Ljubljanica
20:33:00Savišće Ljubljanica
20:49:08Savišće Ljubljanica
21:05:14Savišće Ljubljanica
21:22:19Savišće Ljubljanica
21:37:59Savišće Ljubljanica
21:53:39Savišće Ljubljanica
22:09:19Savišće Ljubljanica
22:24:59Savišće Ljubljanica
22:40:39Savišće Ljubljanica
22:56:19Savišće Ljubljanica
23:11:59Savišće Ljubljanica
23:27:39Savišće Ljubljanica
23:43:19Savišće Ljubljanica
23:59:29Savišće Ljubljanica
00:16:00Savišće Ljubljanica
Top