Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Mihaljevac - Zapruđe

VrijemePolazište Odredište
04:08:20Ravnice Zapruđe
04:24:40Ravnice Zapruđe
04:42:00Mihaljevac Zapruđe
04:58:32Mihaljevac Zapruđe
05:15:37Mihaljevac Zapruđe
05:32:12Mihaljevac Zapruđe
05:49:03Mihaljevac Zapruđe
06:05:27Mihaljevac Zapruđe
06:22:02Mihaljevac Zapruđe
06:35:00Mihaljevac Zapruđe
06:49:10Mihaljevac Zapruđe
07:03:37Mihaljevac Zapruđe
07:18:18Mihaljevac Zapruđe
07:32:59Mihaljevac Zapruđe
07:47:40Mihaljevac Zapruđe
08:02:21Mihaljevac Zapruđe
08:17:02Mihaljevac Zapruđe
08:31:43Mihaljevac Zapruđe
08:46:04Mihaljevac Zapruđe
09:01:05Mihaljevac Zapruđe
09:16:00Mihaljevac Zapruđe
09:30:00Mihaljevac Zapruđe
09:43:44Mihaljevac Zapruđe
09:57:36Mihaljevac Zapruđe
10:11:28Mihaljevac Zapruđe
10:25:20Mihaljevac Zapruđe
10:39:12Mihaljevac Zapruđe
10:53:04Mihaljevac Zapruđe
11:06:56Mihaljevac Zapruđe
11:20:48Mihaljevac Zapruđe
11:34:40Mihaljevac Zapruđe
11:48:32Mihaljevac Zapruđe
12:02:24Mihaljevac Zapruđe
12:16:16Mihaljevac Zapruđe
12:30:55Mihaljevac Zapruđe
12:44:00Mihaljevac Zapruđe
12:57:52Mihaljevac Zapruđe
13:11:44Mihaljevac Zapruđe
13:26:00Mihaljevac Zapruđe
13:40:41Mihaljevac Zapruđe
13:55:22Mihaljevac Zapruđe
14:10:03Mihaljevac Zapruđe
14:24:44Mihaljevac Zapruđe
14:39:25Mihaljevac Zapruđe
14:54:06Mihaljevac Zapruđe
15:08:47Mihaljevac Zapruđe
15:23:28Mihaljevac Zapruđe
15:38:09Mihaljevac Zapruđe
15:52:50Mihaljevac Zapruđe
16:07:31Mihaljevac Zapruđe
16:22:12Mihaljevac Zapruđe
16:36:53Mihaljevac Zapruđe
16:51:34Mihaljevac Zapruđe
17:06:15Mihaljevac Zapruđe
17:20:56Mihaljevac Zapruđe
17:35:37Mihaljevac Zapruđe
17:50:03Mihaljevac Zapruđe
18:04:29Mihaljevac Zapruđe
18:19:30Mihaljevac Zapruđe
18:33:02Mihaljevac Zapruđe
18:47:04Mihaljevac Zapruđe
19:02:36Mihaljevac Zapruđe
19:19:08Mihaljevac Zapruđe
19:37:00Mihaljevac Zapruđe
19:55:04Mihaljevac Zapruđe
20:13:35Mihaljevac Zapruđe
20:31:08Mihaljevac Zapruđe
20:48:00Mihaljevac Zapruđe
21:05:04Mihaljevac Zapruđe
21:22:30Mihaljevac Zapruđe
21:39:20Mihaljevac Zapruđe
21:56:10Mihaljevac Zapruđe
22:13:00Mihaljevac Zapruđe
22:29:50Mihaljevac Zapruđe
22:46:40Mihaljevac Zapruđe
23:03:30Mihaljevac Zapruđe
23:20:20Mihaljevac Zapruđe
23:35:40Mihaljevac Spr.Dubrava
23:52:30Mihaljevac Spr.Dubrava

Zapruđe - Mihaljevac

VrijemePolazište Odredište
04:04:05Ravnice Mihaljevac
04:19:02Ravnice Mihaljevac
04:42:00Zapruđe Mihaljevac
04:58:35Zapruđe Mihaljevac
05:15:42Zapruđe Mihaljevac
05:32:02Zapruđe Mihaljevac
05:49:02Zapruđe Mihaljevac
05:52:30Ravnice Mihaljevac
06:05:54Zapruđe Mihaljevac
06:22:15Zapruđe Mihaljevac
06:39:25Zapruđe Mihaljevac
06:56:21Zapruđe Mihaljevac
07:11:02Zapruđe Mihaljevac
07:25:43Zapruđe Mihaljevac
07:40:24Zapruđe Mihaljevac
07:55:05Zapruđe Mihaljevac
08:09:46Zapruđe Mihaljevac
08:24:27Zapruđe Mihaljevac
08:39:08Zapruđe Mihaljevac
08:53:49Zapruđe Mihaljevac
09:08:30Zapruđe Mihaljevac
09:22:40Zapruđe Mihaljevac
09:36:52Zapruđe Mihaljevac
09:50:44Zapruđe Mihaljevac
10:04:36Zapruđe Mihaljevac
10:18:28Zapruđe Mihaljevac
10:32:20Zapruđe Mihaljevac
10:46:12Zapruđe Mihaljevac
11:00:04Zapruđe Mihaljevac
11:13:56Zapruđe Mihaljevac
11:27:48Zapruđe Mihaljevac
11:41:40Zapruđe Mihaljevac
11:55:32Zapruđe Mihaljevac
12:09:24Zapruđe Mihaljevac
12:23:16Zapruđe Mihaljevac
12:37:08Zapruđe Mihaljevac
12:51:00Zapruđe Mihaljevac
13:04:22Zapruđe Mihaljevac
13:18:40Zapruđe Mihaljevac
13:33:21Zapruđe Mihaljevac
13:48:02Zapruđe Mihaljevac
14:02:43Zapruđe Mihaljevac
14:17:24Zapruđe Mihaljevac
14:32:05Zapruđe Mihaljevac
14:46:46Zapruđe Mihaljevac
15:01:27Zapruđe Mihaljevac
15:16:08Zapruđe Mihaljevac
15:30:49Zapruđe Mihaljevac
15:45:30Zapruđe Mihaljevac
16:00:11Zapruđe Mihaljevac
16:14:52Zapruđe Mihaljevac
16:29:33Zapruđe Mihaljevac
16:44:14Zapruđe Mihaljevac
16:58:55Zapruđe Mihaljevac
17:13:36Zapruđe Mihaljevac
17:28:17Zapruđe Mihaljevac
17:42:58Zapruđe Mihaljevac
17:57:09Zapruđe Mihaljevac
18:12:20Zapruđe Mihaljevac
18:27:45Zapruđe Mihaljevac
18:44:05Zapruđe Mihaljevac
19:01:00Zapruđe Mihaljevac
19:07:30Zapruđe Spr.Dubrava
19:21:00Zapruđe Mihaljevac
19:39:02Zapruđe Mihaljevac
19:56:20Zapruđe Mihaljevac
20:13:44Zapruđe Mihaljevac
20:30:28Zapruđe Mihaljevac
20:48:10Zapruđe Mihaljevac
21:05:52Zapruđe Mihaljevac
21:22:30Zapruđe Mihaljevac
21:39:20Zapruđe Mihaljevac
21:56:10Zapruđe Mihaljevac
22:13:00Zapruđe Mihaljevac
22:29:50Zapruđe Mihaljevac
22:46:40Zapruđe Mihaljevac
23:03:30Zapruđe Mihaljevac
23:20:20Zapruđe Mihaljevac
23:35:40Zapruđe Spr.Dubrava
23:52:30Zapruđe Spr.Dubrava
Top