Cijene, prodaja i plaćanje

Cijene prijevoza na području Grada Zagreba

Pojedinačne karte u dnevnom prometu:
(valjanost 90 minuta)
Cijena karte kupljene kod vozača u vozilu

10,00 kn
15,00 kn

1,33 €
  1,99 €  
Pojedinačne karte u dnevnom prometu:
(valjanost 60 minuta)
Cijena karte kupljene kod vozača u vozilu

7,00 kn
10,00 kn

0,93 €
1,33 €
Pojedinačne karte u dnevnom prometu:
(valjanost 30 minuta)
Cijena karte kupljene kod vozača u vozilu

4,00 kn
6,00 kn

0,53 €
0,80 €
Pojedinačne karte u noćnom prometu: 15,00 kn 1,99 €
Karta za uspinjaču - jednosmjerna 5,00 kn 0,66 €
 
Dnevna karta: 30,00 kn  3,98 €    
Višednevne karte:                               
3 dana 70,00 kn 9,29 €
7 dana 150,00 kn 19,91 €
15 dana 200,00 kn 26,54 €
30 dana 400,00 kn 53,09 €
 

Mjesečni pretplatni kuponi
 


Vrsta kupona (profil korisnika)
 
 
ZET
   
ZET + HŽ
 
opći kupon 360,00 kn  47,78 €   400,00 kn   53,09 € 
osnovnoškolski 90,00 kn 11,95 € 200,00 kn 26,54 €
srednjoškolski 100,00 kn 13,27 € 200,00 kn 26,54 €
studentski 100,00 kn 13,27 € 200,00 kn 26,54 €
socijalni 100,00 kn 13,27 € 200,00 kn 26,54 €
umirovljenički 100,00 kn 13,27 € 200,00 kn 26,54 €

Godišnji pretplatni kuponi


Vrsta kupona (profil korisnika)
 

ZET
 
ZET + HŽ
 
opći kupon 3.480,00 kn  461,88 €  4.800,00 kn  637,07 €  
osnovnoškolski 870,00 kn 115,47 €  2.400,00 kn 318,53 €
srednjoškolski 960,00 kn 127,41 €  2.400,00 kn 318,53 €
studentski 960,00 kn 127,41 € 2.400,00 kn 318,53 €
umirovljenički 960,00 kn 127,41 € 2.400,00 kn 318,53 €
         

Tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK

Godišnji pretplatni kuponi mogu se platiti karticama poslovnih banaka u jednom ili na više obroka.
Za kupnju općeg godišnjeg kupona ZET-a odobrava se popust na jednokratno gotovinsko plaćanje od 10% pa je cijena 3.132,00 kuna (415,69 €).

Počevši od 1. ožujka 2017. godine, za jednokratno plaćanje odobrava se popust od 10% i na sve vrste godišnjih kupona ZET-HŽ,  te cijena općeg kupona pritom iznosi 4.320,00 kn (573,36 €), a za ostale kategorije (đaci, studenti i umirovljenici) cijena se smanjuje na 2.160,00 kuna (286,68 €).


Provjerite cijene karata koje se odnose na područja izvan Grada Zagreba!
Top