Cijene, prodaja i plaćanje

Cijene prijevoza na području Grada Zagreba

Pojedinačne karte u dnevnom prometu:
(valjanost 90 minuta)
Cijena karte kupljene kod vozača u vozilu

1,33 €
  1,99 €  
Pojedinačne karte u dnevnom prometu:
(valjanost 60 minuta)
Cijena karte kupljene kod vozača u vozilu

0,93 €
1,33 €
Pojedinačne karte u dnevnom prometu:
(valjanost 30 minuta)
Cijena karte kupljene kod vozača u vozilu

0,53 €
0,80 €
Pojedinačne karte u noćnom prometu: 1,99 €
Karta za uspinjaču - jednosmjerna 0,66 €
 
Dnevna karta:  3,98 €    
Višednevne karte:                               
3 dana 9,29 €
7 dana 19,91 €
15 dana 26,54 €
30 dana 53,09 €
 

Mjesečni pretplatni kuponi
 


Vrsta kupona (profil korisnika)
 
 
ZET
 
ZET + HŽ
 
opći kupon  47,78 €     53,09 € 
osnovnoškolski 11,95 € 26,54 €
srednjoškolski 13,27 € 26,54 €
studentski 13,27 € 26,54 €
socijalni 13,27 € 26,54 €
umirovljenički 13,27 € 26,54 €

Godišnji pretplatni kuponi


Vrsta kupona (profil korisnika)
 

ZET

ZET + HŽ
 
opći kupon  461,88 €   637,07 €  
osnovnoškolski 115,47 €  318,53 €
srednjoškolski 127,41 €  318,53 €
studentski 127,41 € 318,53 €
umirovljenički 127,41 € 318,53 €
         

Godišnji pretplatni kuponi mogu se platiti karticama poslovnih banaka u jednom ili na više obroka.
Za kupnju općeg godišnjeg kupona ZET-a odobrava se popust na jednokratno gotovinsko plaćanje od 10% pa je cijena 415,69 €.

Počevši od 1. ožujka 2017. godine, za jednokratno plaćanje odobrava se popust od 10% i na sve vrste godišnjih kupona ZET-HŽ,  te cijena općeg kupona pritom iznosi 573,36 €, a za ostale kategorije (đaci, studenti i umirovljenici) cijena se smanjuje na 286,68 €.


Provjerite cijene karata koje se odnose na područja izvan Grada Zagreba!
Top