Cijene, prodaja i plaćanje

Cijene prijevoza na području Grada Zagreba

Pojedinačne karte u dnevnom prometu:
(valjanost 90 minuta)
Cijena karte kupljene kod vozača u vozilu

10,00 kn
15,00 kn
Pojedinačne karte u dnevnom prometu:
(valjanost 60 minuta)
Cijena karte kupljene kod vozača u vozilu

7,00 kn
10,00 kn
Pojedinačne karte u dnevnom prometu:
(valjanost 30 minuta)
Cijena karte kupljene kod vozača u vozilu

4,00 kn
6,00 kn
Pojedinačne karte u noćnom prometu: 15,00 kn
Karta za uspinjaču - jednosmjerna 5,00 kn
 
Dnevna karta: 30,00 kn
Višednevne karte:                             
3 dana 70,00 kn
7 dana 150,00 kn
15 dana 200,00 kn
30 dana 400,00 kn
 

Mjesečni pretplatni kuponi
 


Vrsta kupona (profil korisnika)
 
 
ZET
 
ZET + HŽ
opći kupon 360,00 kn 400,00 kn
osnovnoškolski 90,00 kn 200,00 kn
srednjoškolski 100,00 kn 200,00 kn
studentski 100,00 kn 200,00 kn
socijalni 100,00 kn 200,00 kn
umirovljenički 100,00 kn 200,00 kn

Godišnji pretplatni kuponi


Vrsta kupona (profil korisnika)
 

ZET

ZET + HŽ
opći kupon 3.480,00 kn 4.800,00 kn
osnovnoškolski 870,00 kn 2.400,00 kn
srednjoškolski 960,00 kn 2.400,00 kn
studentski 960,00 kn 2.400,00 kn
umirovljenički 960,00 kn 2.400,00 kn
     
Godišnji pretplatni kuponi mogu se platiti karticama poslovnih banaka u jednom ili na više obroka.
Za kupnju općeg godišnjeg kupona ZET-a odobrava se popust na jednokratno gotovinsko plaćanje od 10% pa je cijena 3.132,00 kuna.

Počevši od 1. ožujka 2017. godine, za jednokratno plaćanje odobrava se popust od 10% i na sve vrste godišnjih kupona ZET-HŽ,  te cijena općeg kupona pritom iznosi 4.320,00 kn, a za ostale kategorije (đaci, studenti i umirovljenici) cijena se smanjuje na 2.160,00 kuna.


Provjerite cijene karata koje se odnose na područja izvan Grada Zagreba!
Top