Nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022 )  naručitelji – obveznici primjene Zakona – dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 26.540,00 eura, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 66.360,00 Eura. Poveznica na Elektronički oglasnik javne navbave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  .

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine", broj 120/16, 114/2022 ) Zagrebački električni tramvaj d.o.o. kao naručitelj objavljuje gospodarski subjekt s kojim je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2.točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:
CASSIOPEIA STYLE D.O.O., Hruševečka 11, Zagreb .
 

Plan nabave

U nastavku možete preuzeti Planove nabave te Izmjene i dopune Planova nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

2023. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2023. godinu.

I izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2023. godinu

2022. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2022. godinu.

Temeljem čl. 28. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj Zagrebački električni tramvaj d.o.o. donosi I izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu, a sve izmjene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na prvotni plan nabave.

I. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2022. godinu.

II. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2022. godinu.

2021. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2021. godinu.

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3., čl.4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. mijenja i dopunjuje Plan nabave za 2021. godinu, a sve izmjene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na prvotni plan nabave.

I. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2021. godinu.

II. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2021. godinu.

III. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2021. godinu.

2020. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2020. godinu.

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3., čl.4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. mijenja i dopunjuje Plan nabave za 2020. godinu, a sve izmijene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na prvotni plan nabave.

I. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2020. godinu.

II. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2020. godinu.

2019. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2019. godinu.

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3., čl.4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. mijenja i dopunjuje Plan nabave za 2019. godinu, a sve izmijene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na prvotni plan nabave.

I. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2019. godinu.

II. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2019. godinu.


2018. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2018. godinu.

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3., čl.4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. mijenja i dopunjuje Plan nabave za 2018. godinu, a sve izmijene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na prvotni plan nabave.

I. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2018. godinu.

 
Top