Nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022 )  naručitelji - obveznici primjene Zakona - dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 26.540,00 eura, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 66.360,00 Eura. Poveznica na Elektronički oglasnik javne navbave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  .

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine", broj 120/16, 114/2022 ) Zagrebački električni tramvaj d.o.o. kao naručitelj objavljuje gospodarski subjekt s kojim je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2.točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:
CASSIOPEIA STYLE D.O.O., Hruševečka 11, Zagreb .
 
Top