Poštovani sugrađani i posjetitelji grada Zagreba,
 

linijski prijevoz putnika koji društvo ZET d.o.o. pruža svojim korisnicima je usluga od općeg interesa, koju obavljamo kao javnu službu.  
To znači da je naš prvenstveni zadatak pod jednakim i nediskriminatornim uvjetima osigurati kvalitetno i sigurno obavljanje javnog gradskog prijevoza, uz najmanju moguću cijenu ove usluge za korisnike.
Kako bismo ovu odgovornu zadaću obavljali i prema najboljim suvremenim poslovnim praksama, postavili smo i visoke etičke standarde, čiju provedbu želimo unaprijediti i uz primjenu našeg Etičkog kodeksa.
Pozivamo stoga korisnike naših usluga, poslovne partnere i radnike ZET-a, ukoliko u poslovanju pojedinih radnika ZET-a uoče postupanje suprotno načelima našeg Etičkog kodeksa, neka podnesu prijavu Etičkom povjerenstvu ZET-a, uz zajamčenu zaštitu privatnosti podnositelja prijave.
 
Predsjednik Uprave ZET-a
 
Marko Bogdanović
 

Preuzimanje: Etički kodeks Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.
 
Saznanja o povredama Etičkog kodeksa ZET-a, uz osiguranu zaštitu podataka o vašem identitetu, možete prijaviti Etičkom povjerenstvu ZET-a:
  • putem e-maila: eticko.povjerenstvo@zet.hr
  • pisanim putem na adresu: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o., Etičko povjerenstvo, Ozaljska ulica 105, 10000 Zagreb
Etičko povjerenstvo ne razmatra prijave iz kojih se ne može zaključiti na koje povrede Etičkog kodeksa ZET-a se odnose i/ili na koje osobe se odnose, te u pravilu niti anonimne prijave za koje ocijeni da nisu podnesene u dobroj vjeri.
Top