Povjerenstvo za zaštitu prava korisnika

Zaštita potrošača osigurana je kroz rad Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluge prijevoza putnika u javnom prometu Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.

Pisani prigovori na usluge Zagrebačkog električnog tramvaja, rješavaju se u stručnim službama, dok Povjerenstvo predstavlja tijelo koje rješava reklamacije potrošača u drugostupanjskom postupku, a koje su vezane uz usluge tvrtke.
Povjerenstvo se sastoji od 5 članova, od kojih je jedan član i jedan zamjenik člana iz udruga za zaštitu potrošača, a četiri člana predstavljaju tvrtku.

Građani se navedenom Povjerenstvu mogu obratiti pisanim putem na adresu:

Zagrebački električni tramvaj, Ozaljska 105, 10 110 Zagreb, uz napomenu :“Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača“.

Pisati se može i putem elektroničke pošte na: zastita.potrosac@zet.hr

O djelokrugu rada Povjerenstva saznajte više uvidom u Pravilnik o radu Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluge prijevoza putnika u javnom prometu Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.
Top