Zahtjevi za izdavanje pretplatnih karata ili produljenje statusa

Izaberite potreban obrazac za izradu nove ili produljenje postojeće pretplatne karte, ovisno o vrsti karte koju namjeravate koristiti, odnosno na koju ostvarujete pravo.

U slučaju da je Vaša pretplatna karta izgubljena ili oštećena, ovdje preuzmite i ispunite obrazac prije dolaska na šalter reklamacija u Ozaljskoj 105! Izdavanje "duplikata" naplaćuje se 3,98 eura.
Dokumenti za preuzimanje
Top