1.faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu

27. svibnja 2024.

1.faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu

1.faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu


Naziv projekta: 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu, "KK.07.4.2.27.0001"
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“ sklopljen je 10. lipnja 2019. godine.
 • Ukupna vrijednost projekta: 34.459.197,88 EUR (259.632.826,46 HRK fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)
 • Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 27.542.410,81 EUR (207.518.294,28 HRK fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)
 • EU sufinanciranje: 23.411.049,19 EUR (176.390.550,14 HRK fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)
 • Izvor financiranja: 85% Kohezijski fond + 15 % proračun RH
 • Razdoblje provedbe: 01.12.2016. - 31.12.2023.

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu, njegova prva faza, obuhvaća radove na modernizaciji 11 dionica tramvajske pruge ukupne dužine 8,19 km i tri ispravljačke stanice (Patačićkina, Daničićeva, Zvijezda) te izradu analize razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba s ciljem osiguranja sigurnijeg i efikasnijeg javnog prijevoza te povećanja učinkovitosti sustava javnoga gradskog prometa.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom Projekta povećat će se učinkovitost sustava javnoga gradskog prometa, što će utjecati na povećanje broja putnika u javnom gradskom prijevozu, odnosno na smanjenje udjela prometovanja osobnih automobila te, u konačnici, dovesti do smanjenja negativne emisije CO2.

 
Zamjena kabelske mreže na području obuhvata Ispravljačke stanice Patačićkina
 
U sklopu EU projekta „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu“ moderniziraju se tri ispravljačke stanice ZET-a koje su ključne za napajanje tramvajske mreže u široj zoni gradskog središta.

Zahvaljujući navedenome, dodatno će se povećati razina pouzdanosti napajanja i opskrbe tramvajske kabelske mreže, a time i razina kvalitete tramvajskog prijevoza u cijelosti. 
 
Nakon što je prošle godine u ispravljačku stanicu Zvijezda ugrađena nova i suvremenija elektrooprema, u tijeku je ugradnja nove opreme u IS Daničićeva, a  6. svibnja 2024. započeli su radovi na zamjeni kabelske mreže na području obuhvata IS Patačićkina.
 
Ispravljačka stanica Patačićkina napajanjem pokriva tramvajsku mrežu u najužem gradskom središtu, prva dionica na kojoj se postojeći kabeli zamjenjuju novima je relacija od Draškovićeve preko Jurišićeve ulice do Trga bana Josipa Jelačića. Završetak radova na navedenoj dionici očekuje se do 16. lipnja 2024. godine.

 

 

 


Do kraja 2024. godine planirana je zamjena kompletne kabelske mreže u užem gradskom središtu, odnosno na području obuhvata ispravljačke stanice Patačićkina. Radovi će se najvećim dijelom izvoditi na dijelu pješačkih površina i trgova. U slučaju eventualnog utjecaja radova na svakodnevno funkcioniranje javnog prijevoza, pravovremeno ćemo obavještavati javnost.
 

Radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Daničićeva

U sklopu projekta „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu“, čiji je cilj dodatno podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza, kao i povećanje broja putnika te smanjenje emisije CO2, 11. ožujka 2024.g. započeli su radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Daničićeva, drugoj od triju ispravljačkih stanica ZET-a koje su obuhvaćene projektom.U gradu Zagrebu nalazi se 16 ispravljačkih stanica koje omogućuju nesmetano funkcioniranje tramvajskog prometa, pretvarajući nužnu električnu energiju sa srednjenaponskog nivoa u istosmjernu električnu energiju nominalnog napona od 660 V.

Ispravljačke stanice obuhvaćene projektom, Zvijezda, Patačićkina i Daničićeva, ključne su za napajanje tramvajske mreže u široj zoni gradskog središta, a modernizacijom će se zamijeniti zastarjele instalacije i oprema, zahvaljujući čemu će se dodatno povećati razina pouzdanosti napajanja i opskrbe tramvajske kabelske mreže. Modernizacija infrastrukture je nužna i zbog zahtjeva koje sa sobom donosi modernizacija voznog parka odnosno nabava novih niskopodnih tramvajskih vozila koja nameću potrebu za dodatnim dimenzioniranjem naponske mreže.

Do planiranog završetka radova tijekom ljeta 2024. godine, ovisno o njihovoj dinamici i fazama, slične izmjene u javnom prijevoz mogu se očekivati kroz još nekoliko vikenda, a o kojim će točno subotama i nedjeljama biti riječ, pravovremeno ćemo obavijestiti javnost.

Od početka projekta „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu“ modernizirano je 8.200 metara tramvajske pruge na 11 različitih dionica, izrađena je Studija razvoja tramvajskog prometa, projektno-tehnička dokumentacija za ispravljačke stanice te su dovršeni radovi na ugradnji opreme u ispravljačkoj stanici Zvijezda. Osim radova na modernizaciji ispravljačke stanice Daničićeva u okviru projekta izvršiti će se radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina te radovi na kabelskoj mreži u području obuhvata ispravljačkih stanica Patačićkina, Daničićeva i Zvijezda.Završeni su radovi na ugradnji nove i suvremenije elektroopreme u ispravljačkoj stanici Zvijezda

Početkom listopada 2023. godine ugradnjom dvaju energetskih transformatora snage 1500 kVA, sustava vlastitog izmjeničnog i istosmjernog pomoćnog napona, kućnog transformatora s pripadajućom zaštitom te zaštitne, protupožarne, protuprovalne i instalacijske opreme uspješno su završeni radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Zvijezda. 


Najkompleksniji dio radova realiziran je u razdoblju od 26. lipnja do 31. srpnja 2023. godine, kada su radovi uvjetovali isključenje napona na dijelu tramvajske mreže, a kada u primjeni bila posebna organizacija prijevoza putnika. 
Sukladno standardima struke, sva ugrađena elektrooprema je instalirana te uspješno ispitana prije puštanja u pogon. Također, nakon završetka radova, obavljena su i dodatna funkcionalna ispitivanja uz neometano odvijanje tramvajskog prometa. 


Sredinom veljače 2024. godine započinju radovi na ispravljačkoj stanici Daničićeva, a njihov završetak predviđen je do kraja lipnja 2024. godine. 

Ispravljačke stanice obuhvaćene projektom, Zvijezda i Daničićeva, ključne su za napajanje tramvajske
mreže u široj zoni gradskog središta, a modernizacijom se zastarjele instalacije i oprema zamjenjuju novom i modernijom opremom, zahvaljujući čemu se dodatno povećava razina pouzdanosti napajanja i opskrbe tramvajske kabelske mreže.

 
Ukupna vrijednost nabave i ugradnje opreme u ispravljačke stanice, temeljem ugovora sklopljenih u postupku javne nabave, iznosi 2.139.322,16 eura bez PDV-a.

 

Modernizacija 11 dionica tramvajske pruge
 
S obzirom na loše stanje tramvajske pruge, ZET je početkom 2017. godine započeo radove na 11 dionica tramvajske pruge. Modernizirane su sljedeće dionice:
 
 1. Mihaljevac - Gračansko Dolje (duljina 5.179 m)
 2. Selska cesta od   Horvaćanske do Jadranskog mosta (duljina  949 m)
 3. Jurišićeva od Draškovićeve do Petrinjske ulice (duljina 742 m)
 4. Maksimirska od Bukovačke do Kvaternikovog trga (duljina 2.230 m)
 5. Raskrižje  Savska - Vodnikova - Jukićeva (duljina 597 m)
 6. Savska cesta (duljina 1.557 m)
 7. Ilica od Franskopanske do Rep.Austrije (duljina 1.887 m)
 8. Vlaška od Bauerove do Kvaternikovag trga (duljina 901 m)
 9. Ilica od Rep.Austrije do 100 m pred Domobranskom ul.(duljina 1.630 m)
 10. Raskižje Ilice i Rep.Austrije (duljina 345 m)
 11. Raskrižje Držićeve i Branimirove (duljina 370 m)

Svi radovi su uspješno završeni  krajem srpnja 2019. godine.
 
U okviru Projekta uključena je  i izrada Studije razvoja tramvajskog prometa u Gradu Zagrebu. Studiju je izradio Građevinski fakultet Sveučilišta. Studiju čine četiri elaborata:
 
 • Elaborat 1.  Analiza stanja tramvajskog prometa
 • Elaborat 2.  Analiza stanja kontaktne mreže
 • Elaborat 3. Analiza stanja ispravljačkih stanica
 • Elaborat 4.  Analiza tramvajskog sustava grada   Zagreba
Studija je izrađena i u srpnju 2020.godine isporučena ZET-u.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Top