1.faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu

23. studenog 2022.

1.faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu

1.faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu


Naziv projekta: 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu, "KK.07.4.2.27.0001"
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“ sklopljen je 10. lipnja 2019. godine.
 • Ukupna vrijednost projekta: 34.459.197,88 EUR (259.632.826,46 HRK fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)
 • EU sufinanciranje: 23.411.049,19 EUR (176.390.550,14 HRK fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)
 • Izvor financiranja: 85% Kohezijski fond + 15 % proračun RH
 • Razdoblje provedbe: 01.12.2016. - 31.12.2023.KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu, njegova prva faza, obuhvaća radove na modernizaciji 11 dionica tramvajske pruge ukupne dužine 8,19 km i tri ispravljačke stanice (Patačićkina, Daničićeva, Zvijezda) te izradu analize razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba s ciljem osiguranja sigurnijeg i efikasnijeg javnog prijevoza te povećanja učinkovitosti sustava javnoga gradskog prometa.


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom Projekta povećat će se učinkovitost sustava javnoga gradskog prometa, što će utjecati na povećanje broja putnika u javnom gradskom prijevozu, odnosno na smanjenje udjela prometovanja osobnih automobila te, u konačnici, dovesti do smanjenja negativne emisije CO2.

Obzirom na loše stanje tramvajske pruge ZET je početkom 2017.g započeo radove na 11 dionica tramvajske pruge. Modernizirane su sljedeće dionice:
 
 1. Mihaljevac – Gračansko Dolje (duljina 5.179 m)
 2. Selska cesta od   Horvaćanske do Jadranskog mosta (duljina  949 m)
 3. Jurišićeva od Draškovićeve do Petrinjske ulice (duljina 742 m)
 4. Maksimirska od Bukovačke do Kvaternikovog trga (duljina 2.230 m)
 5. Raskrižje  Savska – Vodnikova – Jukićeva (duljina 597 m)
 6. Savska cesta (duljina 1.557 m)
 7. Ilica od Franskopanske do Rep.Austrije (duljina 1.887 m)
 8. Vlaška od Bauerove do Kvaternikovag trga (duljina 901 m)
 9. Ilica od Rep.Austrije do 100 m pred Domobranskom ul.(duljina 1.630 m)
 10. Raskižje Ilice i Rep.Austrije (duljina 345 m)
 11. Raskrižje Držićeve i Branimirove (duljina 370 m)

Svi radovi su uspješno završeni  krajem srpnja 2019. godine.
 
U okviru Projekta uključena je  i izrada Studije razvoja tramvajskog prometa u Gradu Zagrebu. Studiju je izradio Građevinski fakultet Sveučilišta. Studiju čine četiri elaborata:
 
 • Elaborat 1.  Analiza stanja tramvajskog prometa
 • Elaborat 2.  Analiza stanja kontaktne mreže
 • Elaborat 3. Analiza stanja ispravljačkih stanica
 • Elaborat 4.  Analiza tramvajskog sustava grada   Zagreba
Studija je izrađena i u srpnju 2020.godine isporučena ZET-u.

Projektom je planirana modernizacija tri ispravljačke stanice (Patačićkina, Daničićeva, Zvijezda) koja uključuje nabavu i ugradnju opreme (postrojenja) koja treba biti dimenzionirana za naponski nivo 24kV. Modernizacija ispravljačkih stanica uključuje i zamjenu dijela postojeće i izgradnju nove kabelske mreže na području obuhvata sve tri ispravljačke stanice.
 
Za nabavu i ugradnju opreme izrađena je kompletna projektna dokumentacija te su ugovoreni radovi za nabavu i ugradnju opreme u IS Daničićeva i Zvijezda te je tijeku izrada izvedbenih projekata. Postupak javne nabave za IS Patačićkina još nije okončan.
 
Također, izrađena je i projektna dokumentacija za kabelsku mrežu za sve tri ispravljačke stanice te su za kabelsku mrežu IS Patačičkina i IS Daničićeva ishođene građevinske dozvole. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole i za IS Zvijezda. Uskoro se planira pokrenuti postupak javne nabave za radove na kabelskoj mreži za sve tri ispravljačke stanice.
 
 


Top