Plan nabave

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022 )  naručitelji - obveznici primjene Zakona - dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 26.540,00 eura, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 66.360,00 Eura. Poveznica na Elektronički oglasnik javne navbave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  .

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine", broj 120/16, 114/2022 ) Zagrebački električni tramvaj d.o.o. kao naručitelj objavljuje gospodarski subjekt s kojim je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2.točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:
CASSIOPEIA STYLE D.O.O., Hruševečka 11, Zagreb .

U nastavku možete preuzeti Planove nabave te Izmjene i dopune Planova nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

2024. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2024. godinu.

2023. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2023. godinu.

I izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2023. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2023. godinu

2022. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2022. godinu.

Temeljem čl. 28. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj Zagrebački električni tramvaj d.o.o. donosi I izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu, a sve izmjene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na prvotni plan nabave.

I. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2022. godinu.

II. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2022. godinu.

2021. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2021. godinu.

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3., čl.4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. mijenja i dopunjuje Plan nabave za 2021. godinu, a sve izmjene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na prvotni plan nabave.

I. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2021. godinu.

II. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2021. godinu.

III. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2021. godinu.

2020. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2020. godinu.

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3., čl.4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. mijenja i dopunjuje Plan nabave za 2020. godinu, a sve izmijene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na prvotni plan nabave.

I. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2020. godinu.

II. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2020. godinu.

2019. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2019. godinu.

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3., čl.4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. mijenja i dopunjuje Plan nabave za 2019. godinu, a sve izmijene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na prvotni plan nabave.

I. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2019. godinu.

II. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2019. godinu.


2018. GODINA

Plan nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2018. godinu.

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3., čl.4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. mijenja i dopunjuje Plan nabave za 2018. godinu, a sve izmijene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na prvotni plan nabave.

I. Izmjene i dopune Plana nabave tvrtke Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za 2018. godinu.

 
Top