S ciljem poboljšanja kvalitete života u gradskom središtu, ponajprije za osobe starije životne dobi koje se otežano kreću, a vodeći brigu i o ekologiji, od subote 15. lipnja, dostupna je pilot usluga besplatnog javnog prijevoza elektro vozilima u pješačkoj zoni gradskog središta.

U čast nezaboravnog lika iz najzagrebačkijeg filma "Tko pjeva zlo ne misli", usluga nosi naziv "Fulir", a koncept je inspiriran sličnom uspješnom uslugom u Ljubljani. 

Riječ je o besplatnom prijevozu u pješačkoj zoni središta grada, a pruža se s dva električna vozila kapaciteta od 5 putnika. Usluga je dostupna radnim danima, vikendom i praznicima od 8 do 20 sati, a vožnja se naručuje pozivom na telefonske brojeve vozača koji s korisnicima izravno dogovaraju lokacije i rute vožnje. Brojevi telefona vozača: 091/1111-425 i 091/1111-426.

"Fulir" je prvenstveno namijenjen osobama starije životne dobi koje se otežano kreću, bilo sugrađanima ili turistima, no na raspolaganju je i ostalim građanima, ovisno o raspoloživosti usluge u određenom trenutku.

Uslugu je dostupna sve do listopada, no u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće su povremene obustave prijevoza. 

Ovo je još jedan iskorak prema održivijem, pristupačnijem i srdačnijem Zagrebu, a čime se nastoji sugrađanima i gostima grada starije životne dobi olakšati kretanje gradskim središtem.

Napomene:

🚫 Fulir nije dostupan za prijevoz djece bez pratnje odraslih osoba.
🚫 Prilagođen prvenstveno za starije i teže pokretne osobe te osobe s invaliditetom (osim osoba u invalidskim kolicima).
🚫 Usluga se neće pružati tijekom loših vremenskih uvjeta (kiša, vjetar).


With the aim of improving the quality of life in the city centre, primarily for elderly people with impaired mobility, and also taking care of the environment, a pilot service of free public transport by electric vehicles is available in the pedestrian zone of the city centre from Saturday, 15 June.
 
In honour of the unforgettable character from Zagreb’s most famous film ‘Tko pjeva zlo ne misli’ (One Song a Day Takes Mischief Away), the service is called Fulir. The concept is inspired by a similar successful service in Ljubljana.
 
The service includes free transportation in the pedestrian zone of the city centre by two electric vehicles with a capacity of 5 passengers. It is available on weekdays, weekends and holidays from 8:00 a.m. to 8:00 p.m., and the ride is ordered by calling the drivers who directly arrange the locations and driving routes with the users. Phone numbers of the drivers: +385 91 1111 425 and +385 91 1111 426.
 
Fulir is primarily intended for elderly people with impaired mobility, either fellow citizens or tourists, but it is also available to other citizens, depending on the availability of the service at a certain time.
 
The service is available until October, but occasional suspensions of transportation are possible in case of unfavourable weather conditions.
 
This is another step towards a more sustainable, accessible and friendly Zagreb. The aim of the service is to make it easier for elderly citizens and guests to get around the city centre.
 
 
Notes:
 
🚫 Fulir service is not available for the transportation of children unaccompanied by adults.
🚫 Adapted primarily for elderly persons and persons with mobility difficulty or disabilities (except for wheelchair users).
🚫 The service will not be provided during poor weather conditions (rain, wind).
 
Top