Kontrola karata

Djelatnici kontrole karata svakodnevno na području naše prometne mreže, u svim tramvajskim i autobusnim vozilima, kontroliraju valjanost voznih karata.

Kako bi usluga prijevoza bila što kvalitetnija i kako se ne bi usporavao prometni proces od obostrane je koristi njegovati korektnu suradnju između našeg kontrolnog osoblja i putnika.

Važno je znati, kako kontrolori karata svoj posao mogu obavljati u civilnoj ili službenoj odjeći. Prilikom kontrole, svaki djelatnik mora se identificirati identifikacijskom iskaznicom, a preporuka jest da upravo iskaznicu istaknu na vidljivom mjestu svoje civilne ili službene odjeće.

S druge strane, putnik na zahtjev kontrolora mora predočiti valjanu voznu kartu, a ukoliko kartu nema ili je istekla, na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika dužan je dati vjerodostojne podatke o svojem identitetu. Odbije li putnik dati tražene podatke i prekine li se bilo kakav oblik korektne komunikacije, kontrolor može zatražiti pomoć, odnosno asistenciju policijskih službenika.
 
Eventualne i opravdane prigovore na kaznu moguće je u roku 8 dana od prekršaja uputiti na adresu: karte@zet.hr ili dostaviti pisanim putem na adresu : "Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Odjel za zaštitu tarifa, Ozaljska 105, 10000 Zagreb.
 
VOŽNJA BEZ KARTE - NAJSKUPLJA VOŽNJA?! Apsolutno.
 
"Novčanom kaznom od 500,00 do 800,00 kuna kaznit će se za prekršaj putnik ako na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika ne predoči valjanu voznu kartu radi kontrole", stoji u službenim odredbama javnog prijevoza u Zagrebu.

Počinitelju prekršaja, nadležni komunalni redari na temelju vjerodostojne dokumentacije, odnosno izvješća prijevoznika, izdat će potvrdu o počinjenom prekršaju u visini polovice propisanog minimuma novčane kazne, odnosno 250,00 kuna. Ukoliko počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu, neće se voditi prekršajni postupak.

Ne plati li počinitelj prekršaja izrečenu kaznu izdat će se obavezni prekršajni nalog s troškovima prekršajnog postupka, s rokom plaćanja od 8 dana. Novčana kazna izrečena obaveznim prekršajnim nalogom smatrat će se u cijelosti plaćenom, ako počinitelj prekršaja plati dvije trećine izrečene kazne, odnosno 333,00 kuna, kao i trošak postupka koji iznosi 200,00 kuna. Podnese li počinitelj prekršaja prigovor na novčanu kaznu izrečenu obaveznim prekršajnim nalogom, nastavit će se pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom, a u suprotnome pokrenut će se i ovršni postupak.

Na službenoj potvrdi koju kontrolor karata izdaje putniku bez valjane karte, nalaze se i podaci o broju žiro računa i pozivu na broj uplate, a koji su potrebni za plaćanje općom uplatnicom ili uplatom putem Internet bankarstva. 
 
I zato je vožnja bez karte, najskuplja vožnja!
Top