Kontrola karata

Djelatnici kontrole karata svakodnevno na području naše prometne mreže, u svim tramvajskim i autobusnim vozilima, kontroliraju valjanost voznih karata.

Kako bi usluga prijevoza bila što kvalitetnija i kako se ne bi usporavao prometni proces od obostrane je koristi njegovati korektnu suradnju između našeg kontrolnog osoblja i putnika.

Važno je znati, kako kontrolori karata svoj posao mogu obavljati u civilnoj ili službenoj odjeći. Prilikom kontrole, svaki djelatnik mora se identificirati identifikacijskom iskaznicom, a preporuka jest da upravo iskaznicu istaknu na vidljivom mjestu svoje civilne ili službene odjeće.

S druge strane, putnik na zahtjev kontrolora mora predočiti valjanu voznu kartu, a ukoliko kartu nema ili je istekla, na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika dužan je dati vjerodostojne podatke o svojem identitetu. Odbije li putnik dati tražene podatke i prekine li se bilo kakav oblik korektne komunikacije, kontrolor može zatražiti pomoć, odnosno asistenciju policijskih službenika.
 
Eventualne i opravdane prigovore na kaznu moguće je u roku 8 dana od prekršaja uputiti na adresu: karte@zet.hr ili dostaviti pisanim putem na adresu : "Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Odjel za zaštitu tarifa, Ozaljska 105, 10000 Zagreb.
 
VOŽNJA BEZ KARTE - NAJSKUPLJA VOŽNJA!
 
"Novčanom kaznom od 66,36 - 106,81 € kaznit će se za prekršaj putnik ako na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika ne predoči valjanu voznu kartu radi kontrole", stoji u službenim odredbama javnog prijevoza u Zagrebu.

Počinitelju prekršaja, nadležni komunalni redari na temelju vjerodostojne dokumentacije, odnosno izvješća prijevoznika, izdat će potvrdu o počinjenom prekršaju u visini polovice propisanog minimuma novčane kazne, odnosno 33,18 €. Ukoliko počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu, neće se voditi prekršajni postupak.

Ne plati li počinitelj prekršaja izrečenu kaznu izdat će se obavezni prekršajni nalog s troškovima prekršajnog postupka, s rokom plaćanja od 8 dana. Novčana kazna izrečena obaveznim prekršajnim nalogom smatrat će se u cijelosti plaćenom, ako počinitelj prekršaja plati dvije trećine izrečene kazne, odnosno 44,20 €, kao i trošak postupka koji iznosi 26,54 €. Podnese li počinitelj prekršaja prigovor na novčanu kaznu izrečenu obaveznim prekršajnim nalogom, nastavit će se pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom, a u suprotnome pokrenut će se i ovršni postupak.

Na službenoj potvrdi koju kontrolor karata izdaje putniku bez valjane karte, nalaze se i podaci o broju žiro računa i pozivu na broj uplate, a koji su potrebni za plaćanje općom uplatnicom ili uplatom putem Internet bankarstva. 
 
I zato je vožnja bez karte, najskuplja vožnja!
Top