CJENIK OGLAŠAVANJE NA PRIVJESNICAMA U TRAMVAJSKIM I AUTOBUSNIM VOZILIMA

 
1. OGLAŠAVANJE NA PRIVJESNICAMA U VOZILIMA ZET-A Cijena (€/kom)
1.1. Cijena usluge oglašavanja na privjesnicama u tramvaju 0,50
1.2. Cijena usluge oglašavanja na privjesnicama u autobusu 0,50 
2. KOLIČINSKI POPUST ZA JEDNU KAMPANJU Popust       
2.1. Na cijenu iz stavke 1.1. i 1.2. za količine od 1500 do 3000 kom. 5 %
2.2. Na cijenu iz stavke 1.1. i 1.2. za količine od 3001 do 5000+ kom.  10 % 
3. PAKETI PRIVJESNICA ZA VIŠE KAMPANJA Broj kampanja Cijena paketa (€)
3.1. Cijena paketa za 10 000 privjesnica do 10 kampanja 4.000,00
3.2. Cijena paketa za 20 000 privjesnica do 16 kampanja 7.000,00
3.3. Cijena paketa za 40 000 privjesnica do 26 kampanja 13.000,00 
4. BROJ PRIVJESNICA PREMA VRSTI I TIPU VOZILA Broj privjesnica,
kom.
4.1. Tramvaj tip NT 2200, TMK 2100 i T4B4 40
4.2. Tramvaj tip KT4 30
4.3. Autobus zglobni 30
4.4. Autobus solo/minu 20
*Cijene su izražene bez PDV-a.

Detaljne informacije o uvjetima i načinu oglašavanja možete doznati u Općim uvjetima oglašavanja na privjesnicama u vozilima ZET-a.
                         
Top