Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je kako pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a imaju dobrovoljni darivatelji krvi i to muškarci koji su krv dali trideset i više puta i žene koje su krv dale dvadeset i više puta, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi!

Prava ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.
  • Pravo može ostvariti dobrovoljni darivatelj krvi, kada su stečeni slijedeći uvjeti: 
  • prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu;
  • ako je krv dao trideset i više puta (muškarci), odnosno dvadeset i više puta (žene);
  • ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi;
Zahtjevi za ostvarivanje navedenog prava podnose se na obrascima koji su dostupni u pisarnici Gradske uprave Grada Zagreba, Zagreb, Trg S. Radića 1/ prizemlje; u pisarnici Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Zagreb, Draškovićeva 15/III kat i na web stranici Grada Zagreba.

Popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti: potvrdu Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju davanja (original);
  • obostrana preslika osobne iskaznice;
  • potvrda poslodavca - za zaposlene
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - za nezaposlene osobe
  • rješenje o mirovini - za umirovljenike

ZAHTJEVI SE PREDAJU u uredovno vrijeme,
ponedjeljak, srijeda, petak od 8.00 do 15.30 sati
u pisarnici Gradske uprave Grada Zagreba, Zagreb, Trg S. Radića 1/ prizemlje i u pisarnici Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Zagreb, Draškovićeva 15/III kat.

Nakon predaje propisane dokumentacije, ZET-u će biti dostavljen popis odobrenih zahtjeva, nakon čega korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili. Zahtjevi za izradu pretplatnih karata mogu se predati na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a.
Top