ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. dana 15. travnja 2024. godine objavljuje:

Javni poziv za iskazivanje interesa za popunjavanje radnog mjesta:

- "Čuvar" - Služba općih poslova, Odjel sigurnosti - 10 izvršitelja 

Detaljne informacije o uvjetima i potrebnim dokazima možete provjeriti OVDJE.

Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 15. travnja 2024. godine možete preuzeti OVDJE.

Rok za dostavu ponuda: 8 dana

Ponude se podnose na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovno područje Pravnih poslova i ljudskih resursa
Služba ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".

----------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22 ) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 05.04.2024. godine
 
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
na radnom mjestu Upravni referent / Referent
 
Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Upravni referent / Referent,
na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 14.  veljače 2024. godine,
tražili su se kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
- srednja stručna sprema, smjer -  upravni
 
Nakon provedenog selekcijskog postupka odabrani su kandidati:
 
 
1. BILIĆ MARTINA - SSS - upravni referent
2. MERKAŠ JELENA - SSS - upravni referent

 
------------------------------------------------------------------------------
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 , 85/15 , 69/22 ) čl. 10. st. 1., toč. 10.,
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 05.04.2024. godine
 
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
na radnom mjestu Pravni referent
 
Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Pravni
referent, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 31. siječnja 2024. godine, tražili su se
kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
- VSS - mag./dipl. pravnik
 
Nakon provedenog selekcijskog postupka odabrani su kandidati:
 
1. JELIĆ IVANA - mag. iur.
2. MEĐUGORAC KATARINA - mag. iur.
-----------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 , 85/15 , 69/22 ) čl. 10. st. 1., toč. 10.,
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 05.04.2024. godine
 
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
na radnom mjestu Referent prodaje karata
 
Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu
Referent prodaje karata, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 31. siječnja 2024.
godine, tražili su se kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
- srednja stručna sprema, smjer - ekonomski, trgovački, upravni ili gimnazija
 
Nakon provedenog selekcijskog postupka odabrani su kandidati:
1. BARIĆ ROBERTA - SSS - prodavačica
2. BARIČEVIĆ TOMISLAV - SSS - prodavač
3. KORDIĆ ANTONIJA - SSS - gimnazija
4. KOS LIDIJA - SSS - administrativni tajnik
5. OROZ MARIO - SSS - upravni referent
6. PAVLOVIĆ KRISTINA - SSS - prodavač, komercijalist
7. RINKOVEC MARIJA - SSS - prodavač
8. ŠOŠTARKO SILVIJA - SSS - ekonomski stručni radnik
9. TUPEK ADAMOVIĆ ŽELJANA - SSS - prodavač
10. VELAGIĆ MARTINA - SSS - prodavač
-----------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o. (potpuni tekst od 27.12.2023.), Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge javnog prijevoza putnika žičarom i davanju na upravljanje i održavanje objekata i opreme Žičare Sljeme (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22), Uprava društva 
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska ulica 105, dana 28.03.2024. godine donosi:

ODLUKU O II. IZMJENAMA JAVNOG NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U PRIZEMLJU ZGRADE DONJE POSTAJE ŽIČARE SLJEME

Odluku o II. izmjenama Javnog natječaja pročitajte OVDJE.

Dokument koji sadrži cjelovit tekst Javnog natječaja pročitajte 
OVDJE.

Obrazac za podnošenje pisanih ponuda br. 1/2024 možete preuzeti OVDJE.

--------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 21.03.2024. godine
 
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Vozača autobusa
 
Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje vozača autobusa na određeno vrijeme objavljenog dana 23. kolovoza 2022. godine i Izmjena otvorenog Javnog poziva  objavljene dana 12. siječnja 2023. godine, tražili su se kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
-srednja stručna sprema -  smjer vozač cestovnog motornog vozila
-važeća vozačka dozvola D kategorije
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vozača autobusa
-periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika (KOD 95)
-posjedovanje „kartice vozača“ (memorijska kartica za digitalni tahograf)
 
Nakon provedenog 11. kruga selekcijskog postupka odabrani su sljedeći kandidati:
 
  1. ANUŠIĆ MARKO
  2. CRLJIĆ IVAN
  3. LIPAK VLADIMIR
  4. RAVLIĆ BOJAN
------------------------------------------------------------------------------------

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. dana 15. ožujka 2024. godine raspisuje:


JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP, ODVOZ I ZBRINJAVANJE OPASNOG/NEOPASNOG OTPADA

Tekst Javnog poziva
Dokumentacija Javnog poziva
Troškovnik
Prijedlog teksta Ugovora

Obrazac 0 - A-0
Obrazac 1 - Ponuditelj
Obrazac 2 - Zajednica ponuditelja
Obrazac 3 - Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 4 - Izjava o stečajnom postupku
Obrazac 5 - Izjava o solidarnoj odgovornosti
Obrazac 6 - Izjava o postupanju s otpadom
Obrazac 7 - Izjava ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta iz dokumentacije
Obrazac 8 - Izjava o uplati avansa
Obrazac 9 - Izjava o imenovajnu odgovorne osobe

Rok za dostavu ponude je 2. travnja 2024. godine do 12 sati.
Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na e-mail adresu: antun.stimac@zet.hr i ured.uprave@zet. hr.


-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13., 85/15. i 69/22.), Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 05.04.2024. godine

Obavijest o ishodu Javnog poziva za iskazivanje interesa za popunjavanje radnih mjesta od 05.05.2023., objavljenog 08.05.2023.
 
1. Na radnom mjestu Samostalni tehnolog prometa u Odjelu za razvoj prometa Centra za nadzor, upravljanje i razvoj prometa Poslovnog područja Promet,
uz propisane uvjete - visoka stručna sprema, smjer -  mag. / dipl. ing. prometa, najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme - prometne struke,
nakon provedenog selekcijskog postupka za odabir 2 radnika odabrani su kandidati:
            1.         ADŽIĆ FRANE, mag. ing. prometa,
            2.         SIROVICA FILIP, mag. ing. prometa.
 
 
2. Na radnom mjestu Samostalni tehnolog u Poslovnom području Održavanje,
uz propisane uvjete - visoka stručna sprema, smjer -  mag. / dipl. ing. strojarstva,
nakon provedenog selekcijskog postupka za odabir 3 radnika odabrani  su kandidati:
            1.         BOLKOVAC  JOSIP, mag. ing. strojarstva,
            2.         DUJMOVIĆ   IVAN, struč. spec. ing. strojarstva.
 
 
3. Na radnom mjestu Samostalni tehnolog infrastrukture u Poslovnom području Infrastruktura i okoliš,
uz propisane uvjete - visoka stručna sprema, smjer -  mag. / dipl. ing. strojarstva,
nakon provedenog selekcijskog postupka za odabir 1 radnika odabran je kandidat:
            1.         BUREK DAVOR, dipl. ing. strojarstva.
 

4. Na radnom mjestu Samostalni tehnolog u Poslovnom području Održavanje,
uz propisane uvjete - visoka stručna sprema, smjer -  mag. / dipl. ing. elektrotehnike,
nakon provedenog selekcijskog postupka za odabir 3 radnika nije odabran nijedan kandidat.
 

5. Na radnom mjestu Samostalni tehnolog infrastrukture u Poslovnom području Infrastruktura i okoliš,
uz propisane uvjete - visoka stručna sprema, smjer -  mag. / dipl. ing. elektrotehnike,
nakon provedenog selekcijskog postupka za odabir 1 radnika nije odabran nijedan kandidat.
 

6. Na radnom mjestu Samostalni tehnolog u Poslovnom području Investicije i razvoj,
uz propisane uvjete - visoka stručna sprema, smjer -  mag. / dipl. ing. elektrotehnike,
nakon provedenog selekcijskog postupka za odabir 1 radnika nije odabran nijedan kandidat.
 

7. Na radnom mjestu Samostalni tehnolog infrastrukture u Poslovnom području Infrastruktura i okoliš,
uz propisane uvjete - visoka stručna sprema, smjer -  mag. / dipl. ing. građevinarstva,
nakon provedenog selekcijskog postupka za odabir 2 radnika odabrani su kandidati:
            1.         JAKUBEK IVONA, struč. spec. ing. građevinarstva,
            2.         KOSORČIĆ IDA, mag. ing. građevinarstva.
 

8. Na radnom mjestu Samostalni tehnolog u Poslovnom području Investicije i razvoj,
uz propisane uvjete - visoka stručna sprema, smjer -  mag. / dipl. ing. građevinarstva,
nakon provedenog selekcijskog postupka za odabir 1 radnika nije odabran nijedan kandidat.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. dana 8. svibnja 2023. godine objavljuje:

Javni  poziv za iskazivanje interesa za popunjavanje radnih mjesta visoke stručne spreme


Detaljne informacije o uvjetima i potrebnim dokazima možete provjeriti OVDJE.

Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 8. svibnja 2023. godine možete preuzeti OVDJE.

Ponuda se podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom 
"Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. dana 23. kolovoza 2022. godine objavljuje:

Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta na određeno vrijeme:

1. "Autoelektričar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS autoelektričar

2. "Autogumar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS i osposobljenost za autogumara

3. "Autolimar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS autolimar

4. "Automehaničar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS automehaničar

5. "Bravar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS bravar

6. "Čistač" - potrebna stručna sprema i smjer: NKV

7. "Električar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS električar

8. "Građevinski radnik" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS građevinskog smjera

9. "Kotlovničar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS monter grijanja i klimatizacije

10. "Ličioc" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS autoličilac/autolakirer

11. "Mehatroničar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS mehatroničar

12. "Monter" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS elektro smjer

13. "Pomoćni radnik" - potrebna stručna sprema i smjer: NKV

14. "Soboslikar - ličilac" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS soboslikar/ličilac

15. "Staklar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS staklar

16. "Stolar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS stolar

17."Strojobravar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS strojobravar

18. "Tapetar" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS tapetar

19. "Vodoinstalater" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS vodoinstalater

20. "Zavarivač" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS bravarskog smjera

21. "Vozač-parkirač" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS vozač cestovnog motornog vozila, važeća dozvola "D" kategorije

22. "Vozač autobusa I" - potrebna stručna sprema i smjer: SSS vozač cestovnog motornog vozila, važeća dozvola "D" kategorije

Detaljne informacije o uvjetima i potrebnim dokazima možete provjeriti OVDJE.

Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 23. kolovoza 2022. godine možete preuzeti OVDJE.

Ponude se pisanim putem podnose od 23. kolovoza 2022. godine na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje ".

 
Top