Najčešća pitanja

 
Što je vrijednosna karta? 
Vrijednosna karta najbolji je izbor za putnike koji povremeno koriste javni prijevoz u Zagrebu.
Vrijedi za sve zone i linije, a prenosiva je i na druge korisnike. Prilikom ulaska u vozilo, vrijednosnu je kartu potrebno prisloniti na uređaj za registraciju.
Plaćanje prijevoza vrijednosnom kartom korisnicima omogućuje vožnju tramvajem, autobusom i uspinjačom, neovisno o smjeru putovanja, 30 ili 90 minuta u prvoj te 30 minuta u drugoj zoni.
Može se kupiti na prodajnim mjestima ZET-a i kioscima ugovornih partnera.
 
Kako provjeriti stanje na vrijednosnoj karti?
Stanje na Vrijednosnoj karti može se provjeriti u vozilu na za to predviđenim uređajima. Na zaslonu uređaja, potrebno je odabrati opciju „i“ te prisloniti karticu, nakon čega će se učitati i prikazati raspoloživ novčani iznos na vrijednosnoj karti. Na prodajnim mjestima ZET-a ili kioscima ugovornih partnera, također se može  provjeriti stanje na kartici.

Pogreška pri naplati prijevoza?
Ako ste uočili pogrešno realiziranu transakciju prilikom kupnje karte, novčana sredstva se vraćaju isključivo u Ozaljskoj 105, u Uredu karata, na šalteru reklamacija.

Što učiniti ako je pretplatna karta izgubljena, ukradena ili oštećena?
U slučaju gubitka ili oštećenja kartice, korisnik mora samo ispuniti zapisnik o reklamaciji koji predaje na šalteru reklamacija, Upravna zgrada ZET-a, Ozaljska 105.
Cijena izrade nove kartice je 30 kuna i plaća ju korisnik.

Kako ostvariti pravo na besplatan prijevoz: učenici, umirovljenici, nezaposleni, darivatelji krvi…?
Korisnici koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi.
Korisnike besplatne godišnje ili mjesečne pokazne karte ZET-a, na njihov zahtjev, utvrđuje nadležan gradski ured i to na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava.
ZET će tek na temelju popisa korisnika prava, koju izdaje, odnosno ažurira nadležni gradski ured, izdavati pretplatne karte, odnosno besplatne kupone.

Vrijedi li potvrda o predanom Zahtjevu za izradu pretplatne karte za prijevoz, umjesto vozne karte?
Potvrda ne vrijedi umjesto vozne karte.

Kako dobiti potvrdu o cijeni prijevoza?
ZET ne izdaje potvrde o cijeni prijevoza, na osobni zahtjev korisnika, već se cjenik može preuzeti, a objavljen je i u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Zašto vozači autobusa otvaraju samo prva vrata?
Vozači autobusa imaju obvezu otvaranja prvih vrata kako bi pregledali karte, a prema važećim propisima ulazak putnika i jest na prva vrata, što je vidljivo označeno s vanjske strane vozila.

Zašto je za kupnju karte u vozilu potreban isključivo sitan novac?
Zbog prirode vozačkog posla i nemogućnosti držanja većih svota novaca , preporuka je, a tako nalažu i pravilnici prijevoznika, da putnici kartu plaćaju što sitnijim novcem.

Zašto vozači "ne žele pričekati" putnike koji trče "na" tramvaj ili autobus?
Putnik je osoba koja čeka na stajalištu s namjerom ulaska u vozilo. Vozači, ovisno o situaciji, nakon što putnici uđu ili izađu iz vozila, zatvaraju vrata na najsigurniji mogući način. Kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, preporuka je da nakon što zatvore vrata, pristupe s povećanom pozornošću, radnji uključivanja u promet.
 
Kako platiti kaznu, može li se platiti putem Internet bankarstva, na koji račun…?
Na dobivenoj obavijesti od kontrolora karata nalaze se i podaci o broju žiro računa i pozivu na broj uplate, a koji su potrebni za plaćanje općom uplatnicom ili uplatom putem Internet bankarstva.
 
Mogu li se tramvajima i autobusima voziti psi?
U vozilima ZET-a dozvoljen je prijevoz pasa, uz poštivanje propisa sukladnih Odluci o javnom prijevozu putnika u javnom prometu.
 

Je li dopušten prijevoz bicikala u vozilima ZET-a?
U vozila ZET-a nije dopušteno ući s biciklom i to ponajprije iz sigurnosnih razloga. Bicikli u putničkom prostoru, prilikom vožnje i kočenja, predstavljaju opasnost za ostale putnike.
 
Kako do potvrde zbog zastoja u prometu ili kašnjenja?
Ukoliko dođe do poremećaja u prometu koji bitno utječu na redovitost tramvajskih i autobusnih linija, putnik s valjanom kartom, može predati zahtjev za potvrdu o neredovitosti pojedinih linija i to putem elektronskog obrasca "E-ispričnica".
 
Kako provjeriti jesu li pronađene stvari u vozilima ZET-a?
Korisnici naših usluga koji su u vozilima ZET-a, ostavili svoje osobne predmete, mogu se javiti u Nalazni ured, u Ozaljskoj 105, svakim radnim danom od 7.30 do 15 sati. Informacije o izgubljenim, odnosno pronađenim stvarima, mogu se dobiti i pozivom u Pozivni centar na telefon 072 500 400 (cijena lokalnog poziva) koji je dostupan 24 sata dnevno.
Stvari se u Nalaznom uredu čuvaju 48 sati, nakon čega se sukladno važećim propisima, šalju u Nalazni ured PU Zagrebačke, u Heinzelovoj 98. 
 
Zašto su kontrolori karata odjeveni u civilnu odjeću?
Kontrolori karata svoj posao mogu obavljati u civilnoj ili službenoj odjeći, o tome odluku donosi resorna služba.
 
Zašto na stajalištu nema nadstrešnice, ili što učiniti ako je oštećena?
ZET je prijevoznik i u njegovoj nadležnosti nisu nadstrešnice. Za postavljanje i održavanje nadstrešnica, potrebno se javiti u Vijeće gradske četvrti, koje će zahtjev proslijediti nadležnom Gradskom uredu za prostorno uređenje, u čijoj je to domeni.
 
Kako uvesti novu autobusnu liniju, novo stajalište na postojećoj liniji, izmijeniti vozni red… što učiniti, kakav je postupak ?
U ime veće skupine građana, potrebno je obratiti se u Vijeće gradske četvrti, tj. mjesnu upravu, koja će pisanim i službenim putem proslijediti zahtjev Gradskom uredu za promet i ZET-u na razmatranje, jer to je redovni postupak za sve izmjene, koje su moguće tek nakon izdanog pisanog Rješenja Gradskog ureda za promet.
 
Kako uputiti pohvalu, prijedlog ili prigovor?
Telefonom na broj Kontakt centra 072 500 400 (24 sata dnevno), faxom na 3640-386, dopisom na adresu Odjel odnosa s javnošću ZET-a, Ozaljska 105, 10110 Zagreb ili elektroničkom poštom na javnost@zet.hr
 
Kako saznati aktualne informacije u prometu, voznom redu, uslugama, kako do odredišta, cijene prijevoza…?
Pozivni centar, za korisnike usluge javnog gradskog prijevoza, dostupan je na broju 072 500 400, 24 sata dnevno (cijena lokalnog poziva), a informacije su također dostupne i na web stranici ZET-a.
 
Postoji li mogućnost žalbe na kaznu i gdje se žaliti?
Žalbu na kaznu može se poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, u kojoj je potrebno navesti sve potrebne podatke, uz kopije dokumenata, karte i prekršajnog naloga, na adresu: Ured karata ZET-a, Poslovi zaštite tarifnog sustava, Ozaljska 105, 10110 ZAGREB, ili do 15.30 sati osobno, soba 47. Dodatne informacije na tel. 365-1466, karte@zet.hr
 
Može li kontrolor karata na uvid tražiti neki od osobnih dokumenata?
Ukoliko je putnik zatečen u vozilu bez valjane karte, na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika, dužan je dati vjerodostojne podatke o svom identitetu. Odbije li putnik dati tražene podatke i prekine li se bilo kakav oblik korektne komunikacije, kontrolor može zatražiti asistenciju djelatnika nadležne policijske uprave, radi utvrđivanja identiteta osobe u prekršaju.
 
Vozač je zatvarao vrata, baš kada sam ulazio ili izlazio iz vozila? 
Zvučni signal na vratima, u trajanju od 3 do 5 sekundi prije zatvaranja vrata, namijenjen je putnicima u vozilu i potencijalnim putnicima koji u trenutku dolaska vozila nisu bili na stajalištu. Zvučni signal je upozorenje da je izlaz, odnosno ulaz putnika završio i svako približavanje vratima vozila, za trajanja signala predstavlja opasnost.
 
Top