Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju:
 • slijepe, gluhe i gluhoslijepe osobe,
 • osobe s vrlo teškim, težim i umjerenim intelektualnim teškoćama koje polaze radno-proizvodnu aktivnost, logopedski tretman ili fizikalnu terapiju,
 • osobe s utvrđenim funkcionalnim poremećajima i motoričkim oštećenjima ekstremiteta što su uzrokovani bolestima i ozljedama te prirođenim malformacijama i deformitetima neurološkoga (multipla skleroza, miastenija gravis, cerebralna paraliza), mišićnoga koštanog sustava (mišićna distrofija), drugih organskih sustava (bulozna epodermoliza, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici) kao i osobe s traumatskim amputacijama ili stečenim gubicima ekstremiteta, koje zbog navedenih bolesti, oštećenja i funkcionalnih poremećaja imaju postotak tjelesnog oštećenja od najmanje 70%,
 • osobe liječene zbog dijagnoza iz skupine težih duševnih bolesti te autizma koje su trajno nesposobne za rad, privređivanje i samostalni život. 

Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti:
 • dokaz o invaliditetu (Rješenje ili Nalaz i mišljenje)
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje od nadležne službe za zapošljavanje ili potvrdu o statusu osiguranika HZMO-a)
 • za umirovljenike - Rješenje o mirovini ili zadnji odrezak od mirovine
 • za učenike i studente -  Potvrda o školovanju ili studiranju
 • preslika važeće osobne iskaznice (za osobe koje nemaju osobnu iskaznicu - Uvjerenje o prebivalištu iz MUP-a koje nije starije od 6.mjeseci)
ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE na sljedećim adresama:
 
 • PU Črnomerec, Trg Francuske Republike 15,  tel: 610-1723
 • PU Dubrava, Dubrava 49, tel: 658-5404
 • PU Medveščak, Draškovićeva 15, tel: 460-3502
 • PU Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, tel: 658-5555
 • PU Peščenica, Zapoljska 1, tel: 610-0286
 • PU Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, tel: 610-1685
 • PU Susedgrad, Sigetje 2, tel: 658-5980
 • PU Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, tel: 658-5719
 • kao i na lokaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1, svakim radnim danom u uredovno vrijeme od 08.30 do 15.30.
Nakon predaje propisane dokumentacije, ZET-u će biti dostavljen popis odobrenih zahtjeva, nakon čega korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili. Zahtjevi za izradu pretplatnih karata mogu se predati na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a.

Za dodatne informacije o ostvarivanju prava na besplatan prijevoz potrebno je obratiti se Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom - Sektor za zaštitu osoba s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1 (tel. 01/610-1236).
Top