Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju redoviti učenici i studenti, državaljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu obiteljskog domaćinstva jednaki ili manji od 265,13 eura (2.000,00 kuna). Također, to pravo ostvaruju redoviti učenici i studenti koji se školuju na području Grada Zagreba i rješenjem nadležnog tijela priznato im je pravo na uslugu smještaja u ustanovi socijalne skrbi na području Grada Zagreba ili udomiteljskoj obitelji na području Grada Zagreba ili im je priznato pravo na uslugu organiziranog stanovanja na području Grada Zagreba."
 
Korisnike na njihov zahtjev, utvrđuje gradski ured nadležan za obrazovanje, kulturu i sport, na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava, a popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti:
 • popunjen i potpisan obrazac izjave o članovima kućanstva 
 • potvrde o redovitom školovanju, statusu redovitog studenta, odnosno apsolventa sa studentskim pravima
 • uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva
Sukladno Odluci, prava ostvaruju i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE na sljedećim adresama:
 
 • PU Črnomerec, Trg Francuske Republike 15,  tel: 610-1723
 • PU Dubrava, Dubrava 49, tel: 658-5404
 • PU Medveščak, Draškovićeva 15, tel: 460-3502
 • PU Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, tel: 658-5555
 • PU Peščenica, Zapoljska 1, tel: 610-0286
 • PU Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, tel: 610-1685
 • PU Susedgrad, Sigetje 2, tel: 658-5980
 • PU Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, tel: 658-5719
 • kao i na lokaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1, svakim radnim danom u uredovno vrijeme od 08.30 do 15.30.
Nakon predaje propisane dokumentacije, ZET-u će biti dostavljen popis odobrenih zahtjeva, nakon čega korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili. Zahtjevi za izradu pretplatnih karata mogu se predati na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a.

Za dodatne informacije o ostvarivanju prava na besplatan prijevoz potrebno je obratiti se Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
Top