Moj ZET - mobilna aplikacija za kupnju pojedinačnih karata,mjesečnih i godišnjih kupona za autobuse, tramvaje i uspinjaču te za besplatno koriđtenje žičare!

Zahvaljujući modernizaciji prodajnih kanala, preuzimanje karte ZET-a još je jednostavnije jer vam je karta uvijek pri ruci, a time se smanjuje i korištenje papirnatih karata čime se dodatno utječe na očuvanje okoliša.
 
Preuzmite i povežite se s novim kanalom prodaje kako bi plaćanje prijevozne usluge bilo još dostupnije i jednostavnije.

Aplikacija je dostupna za preuzimanje u Google Playu i u App storu.

Putem aplikacije može se obaviti kupnja pojedinačnih karata u vozilu, kao i registracija aktivne karte prilikom presjedanja u drugo vozilo.

Kupiti se mogu i mjesečni, odnosno godišnji kuponi, a za što je prethodno potrebno spojiti korisnički račun u aplikaciji putem Moj ZET web portala s podatcima evidentiranima u ZET-u. Korisnici koji su spojili korisnički račun te na aplikaciji imaju mjesečni ili godišnji kupon, za validaciju prilikom ulaska u vozilo, potrebno je odabrati opciju „Mijenjam vozilo“, a nakon čega se može skenirati QR kod.
Ukoliko se koristi NFC tehnologija, dovoljno je otvoriti aplikaciju i prisloniti uređaj na odgovarajuću naljepnicu kako bi se korisnik validirao. 

Prilikom povezivanja korisničkog računa, korisnik će u aplikaciji dobiti verifikacijski kod (sigurnosni kod koji se prikaže na zaslonu mobilnog uređaja ispod bar koda), a koji će biti potrebno unijeti na Moj ZET web portalu. Spajanjem računa personalizirana kartica automatski se deaktivira te korištenje iste više nije moguće. Ukoliko ste svoju personaliziranu, odnosno Pretplatnu kartu, koristili za plaćanje pojedinačnih karata za vožnju (eNovčanik), nakon spajanja korisničkog računa, sredstva koja ste u tom trenutku imali na raspolaganju, više se neće moći koristiti. Stoga savjetujemo da Pretplatnu kartu koristite dok na njoj ima sredstava za kupnju karte.
Ukoliko ste, pak, već obavili spajanje korisničkog računa, povrat preostalih sredstava je moguć n
a našem šalteru reklamacija (Ozaljska 105) s Pretplatnom kartom te će povrat biti izvršen u gotovini.

Nakon preuzimanja aplikacije, kako bi se omogućila kupnja pojedinačne karte, potrebno je nadoplatiti novčana sredstva na korisnički račun unutar aplikacije putem odgovarajuće platforme za online plaćanje.
Za kupnju pojedinačnih karata, ukoliko je na računu uplaćeno dovoljno sredstava za kupnju, odabirom opcije „Kupi kartu“ otvara se izbornik gdje možete izabrati vrstu karte ovisno o trajanju putovanja.
Nakon odabira karte, mobilnim uređajem se skenira QR kod na naljepnicama koje su postavljene na odgovarajućim pozicijama u svim vozilima ZET-a čim se potvrđuje kupnja karte i započinje istjecati njezina valjanost.
Kupnju karata moguće je obaviti i putem NFC-a prislanjanjem mobilnog uređaja na spomenute naljepnice s QR kodom, ukoliko je mobilni uređaj opremljen takvom tehnologijom.     
Nakon kupnje karte, putniku je ona vidljiva na njegovom zaslonu aktivnih karata, gdje se prikazuje i preostalo vrijeme valjanosti, kao i prometno područje za koju vrijedi.
Aplikacija će notifikacijom informirati korisnika o roku isteka karte i to kada će preostalo vrijeme valjanosti biti 20% od njenog ukupnog trajanja.

Od 4. svibnja, korištenje žičare Sljeme besplatno je za osobe koje imaju prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu. Besplatno korištenje žičare vrlo je jednostavno uz aplikaciju MojZET, no preduvjet je da korisnik ima formiran korisnički profil u aplikaciji (potrebno ga je izraditi na prodajnom mjetu ZET-a) te će se dolaskom na prodajno mjesto, uz predočenje odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta kao dokaza prebivališta ili boravišta u Gradu Zagrebu, na korisnički profil učitati godišnji kupon za žičaru. Daljnje korištenje je iznimno jednostavno, jer je prilikom dolaska na vožnju potrebno samo validirati odgovarajući QR kod iz mobilne aplikacije na ulaznoj rampi i krenuti na vožnju.
 
Detaljnije informacije dostupne su odabirom na poveznicu Upute za korištenje Moj ZET aplikcije (pdf format uputa).
 
Jednostavno je preuZETi kartu…


 
Top