Autobusi u zelenom
Vozila novije generacije većim su dijelom niskopodna, zbog čega je javni gradski prijevoz pristupačan svim kategorijama korisnika, a primjenom suvremenih tehnologija i ekološki su prihvatljiva. Tijekom 2008. i 2009. godine nabavljeno je 214 niskopodnih autobusa, solo i zglobnih, od kojih se 60 koristi stlačenim zemnim plinom.

Od 2007. godine, ZET kao pogonsko gorivo uvodi biodizel, a od 2009. vozi se i na stlačeni plin. 

U pogonu je i suvremena ZET-ova punionica stlačenog zemnog plina za autobuse, a smještena je u Pogonu autobusa Podsused.U doglednoj budućnosti, sukladno razvojnim planovima, u prometu će biti autobusi koji isključivo rabe biogoriva.
"Ekološkim razvojem" javnog gradskog prijevoza u Gradu Zagrebu, smanjit će se onečišćenja i ukloniti štetne čestice koje uobičajeno sadržavaju fosilna goriva.     
Top