Potpisan projekt „Sanacija tramvajske infrastrukture oštećene u potresu u gradu Zagrebu“

17. kolovoza 2022.

Potpisan projekt „Sanacija tramvajske infrastrukture oštećene u potresu u gradu Zagrebu“

Potpisan projekt „Sanacija tramvajske infrastrukture oštećene u potresu u gradu Zagrebu“

Potpisan projekt „Sanacija tramvajske infrastrukture oštećene u potresu u gradu Zagrebu“

Na temelju Poziva "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenim katastrofom (1.izmjena)", 26. studenoga 2021. godine potpisan je projekt „Sanacija tramvajske infrastrukture oštećene u potresu u gradu Zagrebu“ .

Predmet ovog Poziva je obnova infrastrukture na području prijevoza oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba. Cilj Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama na području prijevoza na razinu prije potresa.

Projekt su potpisali čelnik Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa Grada Zagreb, gospodin Igor Delak i predsjednica Uprave ZET-a, gospođa Ljuba Romčević-Žgela.

Ukupna vrijednost projekta koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi 33.267.482,32 kuna (bez pdv-a), što ujedno predstavlja ukupna bespovratna sredstava koja se dodjeljuju.

Projekt „Sanacija tramvajske infrastrukture oštećene u potresu u gradu Zagrebu“ obuhvaća hitne mjere sanacije tramvajske pruge na 27 lokacija te hitnu sanaciju dvije dionice tramvajske pruge. Također, u projekt je uključena  i izrada projektno-tehničke dokumentacije, odnosno pregleda stanja tramvajske infrastrukture i okolnih građevina nakon potresa te izvođenje radova na jednoj dionici tramvajske pruge.

Nakon provedbe hitnih mjera sanacije, tramvajska pruga vraćena je u prvotno stanje, odnosno na razinu prije potresa čime se omogućilo nesmetano odvijanje tramvajskog prometa na području grada Zagreba.
 
Trajanje provedbe projekta je do 1. svibnja 2022. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ZET d.o.o.
EU fondovi ESF OP
Top