Uspinjača za Gornji grad najstarije je prijevozno sredstvo organiziranoga javnog prijevoza putnika u Zagrebu. Donji grad sa Gornjim Uspinjača povezuje svaki dan od 6.30 do 21.50 sati. Polazak je svakih deset minuta, a cijena jedne vožnje je 5 kuna. U slučaju potrebe putnici mogu naručiti i hitnu vožnju koja košta 25 kuna. Valjane mjesečne, godišnje, kao i dnevne i višednevne karte vrijede i za vožnju Uspinjačom.

U usporedbi s ostalim žičanim željeznicama koje su namijenjene javnom prometu, s prugom dugom 66 metara, najkraća je na svijetu. Budući da je do danas u cijelosti zadržala prvobitni vanjski izgled i građevnu konstrukciju, a i većinu tehničkih svojstava koja su joj dali graditelji, zagrebačka je uspinjača zakonski zaštićena kao spomenik kulture.
 

1,5 m / sek

64 sekunde

28 odraslih putnika
16 sjedećih mjesta
12 stajaćih mjesta


Cable car for the Upper Town is the oldest means of transport of the organized public transport in Zagreb. It connects the Lower and the Upper Town every working day, on Saturdays, Sundays and holidays from 6:30 a.m. till 10 p.m.! It runs every ten minutes and the price of one ride is HRK 5. If needed, passengers can order an emergency ride which costs HRK 25.

When compared to other cable railways in the public transport, the Zagreb cable car is the shortest in the world with the length of the track of just 66 meters. Since it has kept till today its original appearance, construction and the most of the original technical characteristics, the Zagreb cable car is under protection as a cultural monument.
 

1,5 m / sec

64 seconds

28 adults
16 seating places
12 standing places

Top