Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi utvrđeno je da pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a imaju umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 560 € (4.219,32 kune) mjesečno, te osobe starije od 65 godina života koje nisu korisnici mirovine, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 560 € (4.219,32 kuna) mjesečno, korisnici pomoći za uzdržavanje nesposobni za rad i privređivanje, kao i osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

Prava ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se u pisarnicama Područnih ureda gradske uprave prema mjestu stanovanja, a uredno popunjenom i potpisanom Zahtjevu potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:
 • presliku osobne iskaznice
 • zadnji odrezak hrvatske mirovine
 • zadnji odrezak ili potvrda o inozemnoj mirovini samo ako je u inozemstvu ostvaren dio radnog staža
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobe koje ne primaju mirovinu, o tome da nisu korisnici inozemne ili hrvatske mirovine
 • Nalaz i mišljenje PTV-a, Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odrezak od zadnje isplaćene pomoći za zajamčenu minimalnu naknadu (za korisnike pomoći za uzdržavanje nesposobne za rad i privređivanje)
 • izvršno rješenje "Centra za socijalnu skrb Zagreb" o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja
Budući da nadležni gradski uredi imaju uvid u sustav EDIP (Evidencija dohodaka i primitaka) Porezne uprave, stranke koje podnose zahtjev za ostvarivanje prava na besplatan prijevoz u jednom od navedenih statusa, odnosno korisničkih skupina, ne trebaju dostavljati Potvrdu o visini dohotka. 

ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE na sljedećim adresama:
 
 • PU Črnomerec, Trg Francuske Republike 15,  tel: 610-1723
 • PU Dubrava, Dubrava 49, tel: 658-5404
 • PU Medveščak, Draškovićeva 15, tel: 460-3502
 • PU Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, tel: 658-5555
 • PU Peščenica, Zapoljska 1, tel: 610-0286
 • PU Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, tel: 610-1685
 • PU Susedgrad, Sigetje 2, tel: 658-5980
 • PU Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, tel: 658-5719
 • kao i na lokaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1, svakim radnim danom u uredovno vrijeme od 08.30 do 15.30.
   
Nakon predaje propisane dokumentacije, ZET-u će biti dostavljen popis odobrenih zahtjeva, nakon čega korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili. Zahtjevi za izradu pretplatnih karata mogu se predati na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a.

Za dodatne informacije o ostvarivanju prava na besplatan prijevoz potrebno je obratiti se Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
Top