Pravo može ostvariti nezaposlena osoba, kada su kumulativno stečeni slijedeći uvjeti:
 • prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu
 • ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje
 • ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi
 • te ako su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva, jednaki ili manji od 265.13 (2.000,00 kuna).
Napomena: Sukladno čl. 3 Odluke o socijalnoj skrbi, zahtjev mogu podnijeti i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, a popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti: 
 • uredno popunjenu i potpisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
 • obostrane preslike osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i obostrane preslike osobnih iskaznica svih članova kućanstva starijih od 18 godina
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a i obrazac izjave o sastavu kućanstva dostupni su u svim pisarnicama područnih ureda gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba(www.zagreb.hr ; poveznica: socijalna prava-nezaposleni).

Korisnici prava na besplatnu mjesečni kartu ZET-a za nezaposlene osobe, dužni su radi obnavljanja prava, od 1. ožujka do najkasnije 31. svibnja, ponovno predati zahtjev te priložiti gore navedene isprave.

ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE na sljedećim adresama:
 
 • PU Črnomerec, Trg Francuske Republike 15,  tel: 610-1723
 • PU Dubrava, Dubrava 49, tel: 658-5404
 • PU Medveščak, Draškovićeva 15, tel: 460-3502
 • PU Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, tel: 658-5555
 • PU Peščenica, Zapoljska 1, tel: 610-0286
 • PU Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, tel: 610-1685
 • PU Susedgrad, Sigetje 2, tel: 658-5980
 • PU Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, tel: 658-5719
 • kao i na lokaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1, svakim radnim danom u uredovno vrijeme od 08.30 do 15.30.
Nakon predaje propisane dokumentacije, ZET-u će biti dostavljen popis odobrenih zahtjeva, nakon čega korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili. Zahtjevi za izradu pretplatnih karata mogu se predati na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a.

Za dodatne informacije o ostvarivanju prava na besplatan prijevoz potrebno je obratiti se u Područni ured Peščenica, Zapoljska 1 (tel. 01/6100-284).
Top