Pretplatna karta zamjenjuje nekadašnji mjesečni ili godišnji pokaz, a namijenjena je ponajprije putnicima koji svakodnevno koriste javni prijevoz.

Kartom se može služiti isključivo osoba na čije ime je izdana, a postaje valjana tek kada joj se pridruži takozvani "pretplatni kupon" (koji, pak, zamjenjuje nekadašnju "markicu").

Uz pretplatni kupon, koji se kartici dodjeljuje informatičkim putem, a čime se plaća usluga prijevoza, karta postaje valjana na određeno razdoblje i za određeno prometno područje, ovisno o vrsti dodijeljenog pretplatnog kupona.

Sama kartica vrijedi 3,5 godine od dana izdavanje, bez obzira na promjene u statusu, odnosno profilu korisnika pa je nije potrebno zamjenjivati ukoliko putnik promjeni status obrazovanja, zaposlenja i slično. 
U tom se roku može nadopunjavati mjesečnim, odnosno godišnjim pretplatnim kuponima.

Pretplatna karta može se koristiti i kao vrijednosna karta nadoplatom novčanog iznosa do najviše 132,72€. Na taj se način mogu plaćati pojedinačne vožnje. Nadoplaćeni iznos umanjivat će se kupovinom karte u vozilima.

Za izradu pretplatne karte korisnik treba priložiti ispunjen Zahtjev za izdavanje, jednu fotografiju dimenzija 3x3,5 cm te ostalo prema uputi na poleđini zahtjeva, ovisno o vrsti karte koju želi izraditi.
Cijena izrade je 30 kuna (3,98 €) i plaća se pri podnošenju Zahtjeva za izdavanje.

Kupnju pretplatne karte ZET-a, koja uključuje i prijevoz vlakovima HŽ-a na području Grada Zagreba, treba najaviti prije izdavanja.

U slučaju gubitka kartice, korisnik mora samo ispuniti Zapisnik o reklamaciji koji predaje na šalteru reklamacija, Upravna zgrada ZET-a, Ozaljska 105.
Cijena izrade nove kartice je 3,98  i plaća ju korisnik.

Nakon prijave prilikom ulaska u vozilo prislanjanjem kartice uz uređaj za registraciju, na zaslonu aparata pojavit će se obavijest o valjanosti karte.
Top