Tramvaj uglavnom vozi na linijama 1, 3, 5, 8, 9, 13 te na noćnim linijama.
Iskazane cijene uključuju zakup, izradu, apliciranje, održavanje i uklanjanje promidžbene poruke.

Pojedinačna površina

Pojedinačna površina

željena dužina x 0,70 metara

Cijena (bez PDV-a): 

1 metar x 0,70 metara

1 mjesec - 1.510,00 kn
3 mjeseca - 3.210,00 kn
6 mjeseci - 4.910,00 kn
12 mjeseci - 7.300,00 kn
 

Bočne površine

Bočne površine

naljepnica na svim stranama vozila bez izmjene osnovne plave boje

Cijena (bez PDV-a): 

1 mjesec - 24.100,00 kn
3 mjeseca - 38.000,00 kn
6 mjeseci - 41.070,00 kn
12 mjeseci - 54.678,00 kn
 

Površine u cijelosti bez stakala ili sa staklima

Površine u cijelosti bez stakala ili sa staklima

Promidžbena poruka bez staklenih površina izrađuje se u tri boje, svaka sljedeća uvećava cijenu za 5%. Cijela ili dijelovi poruke mogu se izraditi u full coloru što uvećava cijenu za 590,00 kuna po dužnom metru.

Cijena (bez PDV-a): 

6 mjeseci - 76.000,00 kn
12 mjeseci - 96.500,00 kn

Naljepnica u digitalnom tisku preko cijelog vozila, uključujući staklene površine

Cijena (bez PDV-a): 

1 mjesec - 98.000,00 kn
3 mjeseca - 117.000,00 kn
6 mjeseci - 136.000,00 kn
12 mjeseci - 168.000,00 kn
 

Jumbo bočna površina

Jumbo bočna površina

Naljepnica u digitalnom tisku na bočnoj stranici i preko staklene površine 250 x 270 cm i 280 x 240 cm

Cijena (bez PDV-a): 

1 mjesec - 8.900,00 kn
3 mjeseca - 15.700,00 kn
6 mjeseci - 19.300,00 kn
12 mjeseci - 44.900,00 kn
 

Top