Tramvaj uglavnom vozi na linijama 4, 6, 7, 8 i 15.
Iskazane cijene uključuju zakup, izradu, apliciranje, održavanje i uklanjanje promidžbene poruke.

Pojedinačna površina

Pojedinačna površina

željena dužina x 0,70 metara

Cijena (bez PDV-a): 

1 metar x 0,70 metara

1 mjesec - 1.510,00 kn
3 mjeseca - 3.210,00 kn
6 mjeseci - 4.910,00 kn
12 mjeseci - 7.300,00 kn
 

Bočne površine

Bočne površine

naljepnica na svim stranama vozila bez izmjene osnovne plave boje

Cijena (bez PDV-a): 

1 mjesec - 30.610,00 kn
3 mjeseca - 47.340,00 kn
6 mjeseci - 51.016,00 kn
12 mjeseci - 67.410,00 kn
 

Površine u cijelosti sa staklima ili bez stakala

Površine u cijelosti sa staklima ili bez stakala

Naljepnica u digitalnom tisku preko cijelog vozila, uključujući staklene površine

Cijena (bez PDV-a): 

1 mjesec - 113.700,00 kn
3 mjeseca - 138.700,00 kn
6 mjeseci - 158.700,00 kn
12 mjeseci - 202.700,00 kn


Promidžbena poruka bez staklenih površina izrađuje se u tri boje, svaka sljedeća uvećava cijenu za 5%. Cijela ili dijelovi poruke mogu se izraditi u full coloru što uvećava cijenu za 590,00 kuna po dužnom metru.

Cijena (bez PDV-a): 

6 mjeseci - 84.000,00 kn
12 mjeseci - 109.600,00 kn


 

Top